De KPZ telt vier profielen en inmiddels kiest een kwart van de studenten voor Science

De Vrienden van Techniek heeft goede banden opgebouwd met de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ). Immy Borg is hier werkzaam als hogeschooldocent Natuur & Techniek: “Goed onderwijs met de focus op science kan voor kinderen een enorme trigger zijn, vooral als je werken met je hoofd combineert met werken met je handen.”

Immy Borg

Met de KPZ gaat het eigenlijk heel goed, geeft Immy aan: ”In 2015 zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap landelijk de toelatingstoetsen voor de wereldoriënterende vakken ingevoerd. Voor de vakken Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur & Techniek geldt als eis dat je die vakken haalt voor je toelating, wil je kunnen instromen. Landelijk heeft dat geleid tot een behoorlijke terugloop in het aantal pabo- studenten. Echter, bij de KPZ viel die terugval juist heel erg mee. We zien zelfs een positief effect richting het komend studiejaar, want het aantal aanmeldingen is nog nooit zo hoog geweest. Daar zijn we uiteraard erg blij mee.”

Kwalitatief betere instroom
Wat de nieuwe eisen voor invloed hebben op de kwaliteit van de uitstroom is uiteraard afwachten volgens Immy, aangezien de eerste batch volgens de nieuwe norm nu nog in het eerste jaar zit: “Ik heb het afgelopen jaar les gegeven aan deze nieuwe groep studenten en je merkt inderdaad dat het niveau aanmerkelijk hoger is. Onder andere door de lagere instroom van mensen vanuit het mbo en meer studenten met een natuurprofiel vanuit de havo, dus de bèta’s. Het is nogal een paardenmiddel, we zouden zonder die toetsen ook vertrouwen in het onderwijs moeten hebben, maar het heeft zeker ook positieve consequenties.”

Toenemende interesse voor profiel Science
De KPZ biedt het profiel Science. Immy: “Ik benadruk graag dat dit niet alleen techniek omvat. Wij zetten Science op de KPZ neer als wetenschap en technologie. Wetenschap is veel breder en gaat bijvoorbeeld ook over aardwetenschappen, biologie en eigenlijk alle interesse in de wereld om je heen in de brede zin van het woord. En daar valt dus ook technologie onder. Dit profiel draait nu twee jaar. Vorig jaar volgde 8% van de derdejaarsstudenten dit profiel, dit jaar zelfs 25%. Daar zijn we heel tevreden mee. De KPZ telt vier profielen en dus een kwart van de studenten kiest voor Science. Wij vinden dat heel gezond. Kijk, ons streven is niet dat iedereen nu ineens een enorme techneut wordt. Maar wel vinden we het goed dat de studenten die hier aanleg vóór en interesse ín hebben worden aangeboord.”

Combinatie van denken én doen
Immy weet nog goed hoe zelf haar interesse werd gewekt voor wetenschap en techniek: “Op de middelbare school is mijn interesse voor science ontstaan. Ik heb later zelf biologie gestudeerd en had op de middelbare school een gemotiveerde docent die heel enthousiast met het vak bezig was. Niet alleen door uit te leggen voor het bord en uit het boek, maar ook met de inzet van heel veel practica. Het belang van het doen, maken en onderzoeken stond daar heel hoog in het vaandel. Dat vind ik zelf ook heel belangrijk in het onderwijs. Uiteraard is het van belang om inhoudelijke concepten te leren vanuit boeken en de leraar, maar het zelf ontdekkingen doen en dingen leren construeren, is cruciaal. Goed onderwijs met de focus op science kan voor kinderen een enorme trigger zijn, vooral als je werken met je hoofd combineert met werken met je handen.”

Aandacht voor techniek vaak schoolafhankelijk
De studenten van de KPZ gaan op een gegeven moment het veld in. Immy: ”Zelf kom ik op stagebezoek op scholen en geef nascholing aan zittende collega’s. De laatste jaren heeft de overheid enorm ingezet, ook met financiële middelen, op wetenschap en technologie. Daardoor zien we meer interesse bij basisscholen, maar er is ook nog een wereld te winnen. We zien ook dat het heel schoolafhankelijk is wat er gebeurt met wetenschap en techniek binnen het lesprogramma. Als jonge student rol je vaak heel langzaam en via stappen een baan binnen. Dan is het lastig om vanuit die positie het hele team mee te krijgen in jouw enthousiasme voor wetenschap en techniek. Daarom is het zo belangrijk dat je dit niet alleen inbedt op de pabo, maar ook inzet op zittende leerkrachten. Daarbij maakt het niet uit of je man of vrouw bent: het gaat om je passie voor wetenschap en techniek. Dat is het enige wat het verschil maakt.”

Relatie met Vrienden van Techniek
De relatie met de Vrienden van Techniek is goed en groeiend, geeft Immy aan: “Verleden jaar hebben we een aantal keer overlegd met de Vrienden van Techniek in de persoon van Sandra de Boer. We bleken hetzelfde doel te hebben, maar werken beide vanuit een heel andere doelgroep. Hoe kunnen we elkaar daarin versterken? In de beantwoording van die vraag vinden we elkaar.”

Voorbeeld van constructieve samenwerking
Immy geeft een heel mooi voorbeeld van een recente samenwerking tussen de KPZ en de Vrienden van Techniek: “Onze derdejaars student Nynke Dijkstra, met uiteraard het profiel Science, heeft voor dit jaar de lesbrief voor de Week van de Techniek gemaakt. Deze is ter beschikking gesteld aan de scholen die meedoen aan de Week van de Techniek, en dat zijn er heel veel. Wij vinden het belangrijk dat onze studenten hun talenten ontwikkelen, daar krijgen zij ook studiepunten voor. Daarmee stimuleren wij hen samenwerking te zoeken met het werkveld. In dit geval was dat met de Vrienden van Techniek. Nynke heeft zelfstandig contact opgenomen met Sandra de Boer en uiteindelijk de lesbrief geproduceerd. Een schoolvoorbeeld van hoe wij het liefst dit soort verbindingen tussen studenten in het derde jaar en het werkveld zouden zien.”

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

MAKERSFESTIVAL IN ZWOLLE EEN GROOT SUCCES

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Input techniek activiteiten regio Zwolle

Lees meer »
Vrienden van Techniek

EERSTE OPEN BEDRIJVENDAG MARSLANDEN SMAAKT NAAR MEER

Lees meer »
Samen gaan we het maken!