Een dag deskundigheidsbevordering levert je ook een nieuw netwerk op

Klaas Lutten is deelschoolleider van de scholengemeenschap Stad & Esch. Zijn focus ligt vooral op technisch onderwijs op de locatie Meppel, specifiek voor de vmbo theoretische leerweg en het bovenbouwteam: "Vooral ouders van kinderen hebben nog een te beperkt beeld van techniek. We zijn druk bezig dat beeld positief bij te stellen." Op 13 april namen Klaas en zijn collega’s deel aan een dag deskundigheidsbevordering vanuit het project Sluis: “Het was écht heel leerzaam. Zowel voor mijzelf als voor de vergroting van het netwerk van Stad & Esch.”

Stad & Esch onderhoudt goede contacten met het technische bedrijfsleven in de regio, bijvoorbeeld door stages. Klaas: “Inmiddels is op Stad & Esch zelfs een stagebureau ingericht. Daarmee gaan we dit jaar van start. Opnieuw een instrument om de contacten met het bedrijfsleven te verstevigen. Sterker nog: we pakken al samen zaken op. Het bedrijfsleven ondersteunt ons bij het opleiden van onze leerlingen in de techniek. Ons plan is dat vmbo leerlingen meer tijd vrij spelen om extra stages te kunnen lopen in het technische bedrijfsleven.”

Bewuste keuze voor deskundigheidsbevordering
Klaas Lutten en zijn collega-docenten van Stad & Esch participeerden in april schoolbreed in het project Sluis: "Wij hebben bewust keuzes gemaakt. In ons opleidingsbudget staan concreet tijd en geld gereserveerd voor opleiding en bijscholing van collega's. Het project Sluis spreekt ons zo aan omdat we ook daarmee de band met het onderwijs en het bedrijfsleven kunnen verstevigen. Alle medewerkers van Stad & Esch, ook de conciërge en medewerkers van de afdeling administratie, zijn bij een andere school, bedrijf of organisatie een dag op stage geweest met het idee om daar iets nieuws te leren. Het is iedereen zo goed bevallen dat we dit volgend jaar beslist weer gaan doen.”

Interessante nieuwe netwerkcontacten
Het onderwijs loopt doorgaans achter de ontwikkelingen in het bedrijfsleven aan, stelt Klaas. “Neem voertuigtechniek. Daarmee is het bedrijfsleven voor wat betreft equipement verder dan onze school. Die connectie met deze bedrijven brengt onze leerlingen in contact met deze nieuwe technieken en dat maakt voor hen de opleiding ook interessanter. Ook zijn vanuit Stad & Esch met een mbo-opleiding contacten gelegd om onze opleiding economie en ondernemen vlekkeloos door te laten lopen. Onze leerlingen krijgen hiermee de mogelijkheid door te stromen en een aantal mbo-docenten komt nu al bij ons lessen geven. Die uitwisseling van docenten werkt prettig.”

Rondkijken binnen mbo
Klaas liep zelf een dagje mee met een schoolleider binnen een mbo: "Ik wilde graag zien hoe het ervoor staat met de doorstroom van het vmbo naar het mbo. Zeer de moeite waard. Ik heb mijn denkbeelden kunnen toetsen en bijstellen. Ook zijn in het vervolg de contacten makkelijker te leggen binnen het mbo omdat je de mensen daar nu kent. Want dat is het grote voordeel. Je gaat niet alleen op stage bij een technisch bedrijf, maar legt direct ook contacten voor een mogelijk vervolgtraject. Bedrijven waar docenten stage lopen krijgen bijvoorbeeld de uitnodiging om opnieuw langs te komen, maar nu met een groepje leerlingen. Of het bedrijf biedt in onze school een gastles aan. Het vergroot dus niet alleen je eigen kennisniveau, maar direct ook je netwerk. Kortom, uit zo'n eerste contact in het kader van Project Sluis kan ook een bestendig contact voor je netwerk voortkomen.”

Uiteindelijk álle collega’s enthousiast
Via de mbo-opleiding kwam Klaas bijvoorbeeld weer in contact met een ROC: “Binnenkort mogen wij voor onze opleiding Bakkerij gebruik maken van hun materialen en kennis omdat we zelf geen grote bakkerij hebben. Dit contact is een rechtstreeks gevolg van het netwerken dankzij de dag voor deskundigheidsbevordering.” Niet alle collega's van Klaas waren direct enthousiast over de dag deskundigheidsbevordering: “Ongeveer 30% was minder enthousiast. Maar uiteindelijk raakten ook zij tijdens de dag zelf helemaal overtuigd van het nut. Ze kwamen enthousiast terug en vonden het helemaal tof. Intern hebben we ook alle ervaringen gedeeld en wat dit positief teweeggebracht heeft voor de organisatie.”

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Twee nieuwe bedrijven bij de Vrienden van Techniek geven hun visie:

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Voortgezet onderwijs, hbo en bedrijfsleven werken samen, doet u mee?

Lees meer »
Samen gaan we het maken!