10 maart 2021 Een kijkje in de keuken, Bepacom tijdens Corona.

Willy Kemper, directeur-eigenaar Bepacom: “Renovaties en nieuwe besturingen remmen niet af door corona” Ook Bepacom kan niet om corona heen. Maar de gevolgen vallen mee. Sterker nog: in 2020 steeg de omzet met 20% ten opzichte van 2019. Veel werk van Bepacom speelt zich af in de gezondheidszorg, maatschappelijk relevante opdrachten dus. Willy Kemper, directeur-eigenaar Bepacom: “Wel is het spannend om te zien of we onze bezetting op peil houden.”

Totaaloplossingen voor automatiseringsvraagstukken In 1995 startte Willy Kemper onder de naam Bepacom (BEsturingstechniek PAneelbouw COMbinatie) vanuit Ommen zijn onderneming in besturingssystemen. Bepacom, inmiddels gevestigd in Raalte, biedt anno 2021 totaaloplossingen voor automatiseringsvraagstukken in de productie- en procesindustrie, machinebouw, weg- en waterbouw. Willy: “Deze oplossingen bieden wij ook in de klimaatbeheersingmarkt, verwarming, ventilatie, koeling, luchtbehandeling en gebouwautomatisering. Ons team van enthousiaste vakmensen ontwerpt, installeert en beheert besturingstechnieken voor bedrijfsleven, instellingen en overheden.”

Welke impact heeft corona op Bepacom?
De eerste berichten verleden jaar maakten Willy niet onzeker: “Wel schrokken we in eerste instantie even van het pakket veiligheidsmaatregelen dat opdrachtgevers bij ons neerlegden. Zoals ontsmetten op de bouw van medewerkers en apparatuur die we installeerden.” Al snel normaliseerde de situatie binnen de mogelijkheden. Wel ervaart Willy het als spannende tijden: “Blijven onze mensen allemaal gezond? Gelukkig hebben we op het werk nog geen coronabesmettingen meegemaakt. Wel zien we dat collega’s soms in quarantaine moeten omdat iemand in hun privésituatie corona heeft opgelopen. Het is spannend om te zien of we onze bezetting op peil houden.”

Welke impact heeft corona op jullie activiteiten?
Willy geeft aan geen werk verloren te hebben door corona: “Misschien wel opdrachten die niet doorgingen door corona, maar in 2020 maakten we uiteindelijk 20% meer omzet dan in 2019.” Willy opereert met Bepacom in een markt voor onder andere klimaatbeheersing: “In relatie tot corona zijn ventilatiesystemen toch al een hot item. We zien in het kader van energiebesparing allerlei energiebesparingsmaatregelen op ons af komen gebaseerd op de energiebesparingsplicht vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit vergt renovaties en nieuwe besturingen en die zien we niet afremmen door corona.”

Aan welke knoppen bij Bepacom ben je zelf direct gaan draaien toen corona kwam?
“We lieten monteurs direct in gescheiden auto’s naar het werk gaan, voerden mondkapjes in en brachten in de auto’s faciliteiten voor desinfectie aan.” Daarnaast schakelde Bepacom voor haar kantoormedewerkers over op zoveel mogelijk thuiswerken, denk aan engineers en calculators. Willy: “Uiteraard was dit niet mogelijk voor onze werkplaats waar we feitelijk de besturingen bouwen. Dus houden we daar afstand, hebben we looppaden ingericht en vindt het koffiedrinken en lunches opgesplitst in kleine groepen plaats. Heeft iemand in zo’n groepje corona? Dan hoeven we alleen maar dat kleine groepje te testen of in quarantaine te plaatsen. Wel is door alle maatregelen een enorm stuk gezelligheid weg.” Na een week of 6,7 thuiswerken gaven de engineers aan dat zij tegen de grenzen van het thuiswerken opliepen. “Voor hen hebben we veilige werkplekken ingericht in een ruim nieuw pand dat we twee jaar eerder hadden gebouwd. Hiermee hebben we nagenoeg weer alle engineers binnengehaald.”

Houd jij in deze spannende situatie eigenlijk nog energie over om te innoveren? “Ondanks corona hebben we een actieplan met betrekking tot innovaties. Alle innovaties zijn erop gericht sneller te kunnen engineeren en besturingspanelen te bouwen met behoud van de kwalitatief hoge standaard die we gewend zijn. Hierbij moet je denken aan het koppelen van ons acquisitie-/calculatiepakket aan de CAD-systemen waarbij een groot gedeelte van de schema’s zelf gegenereerd wordt. Ook moet je denken om vanuit de CAD-systemen automatisch verschillende dinrails te knippen en draadconfectionering te realiseren. Dus innovatie is een vast proces binnen onze dagelijkse werkzaamheden.”

Biedt Bepacom ook tijdens corona nog stageplekken voor jonge technici?
Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 zond Bepacom direct alle stagiaires doelbewust naar huis. “Zij begrepen dat wel en uiteraard hebben we met hen contact gehouden. Na de zomervakantie besloten we deze studenten met inachtneming van alle RIVM-maatregelen terug te laten komen om hen toch te begeleiden in een belangrijke fase van hun opleiding. Op dit moment hebben we 4 tot 5 stagiaires uit het mbo lopen die elke dag komen en hun stageprogramma kunnen doorlopen.”

Momenteel hebben we nog een aantal MBO BBL leerplekken openstaan en ligt er nog een hbo-afstudeerproject te wachten op een student.”

Heb je veel contact met collega-bedrijven om van elkaar te leren en elkaar te steunen of is het nu toch even ‘ieder voor zich’?
Bepacom is actief in een niche van de branche waarin niet het reguliere installatiewerk plaatsvindt: “We hebben daardoor al weinig contact met collega-bedrijven. Wel zijn we actief op brancheniveau bij Techniek Nederland, gebouwautomatisering en de federatie paneelbouw. We hadden intensief contact met elkaar om de richtlijnen voor de branche in Nederland op één lijn te krijgen, maar dat ligt door corona eigenlijk al een jaar stil. Daardoor hebben we vanuit dit brancheperspectief ook veel minder contact met de collega-bedrijven.” Ook komt Bepacom veel minder bij klanten: “Wat blijft, is het opnemen van renovatie op projecten, maar de collega’s die dit vanuit Bepacom doen, gaan hiervoor apart van elkaar naar het project toe. Kortom, veel minder contacten over de hele linie.” Of neem de Kring Raalter Werkgevers. Die kwam drie tot vier keer per jaar bij elkaar: “Je hoorde dan wat er in Raalte en omgeving speelde of aan zat te komen, bijvoorbeeld nieuwbouw bij een ander Raalter bedrijf. Dit soort informatie krijg je nu op voorhand niet mee, maar moet je nu via een andere weg zien te bemachtigen. Ik hoop vurig dat dit soort contacten uiteindelijk weer terugkeert.”

Hoe zie jij 2021 zich ontwikkelen ondanks corona?
Willy ziet licht aan het eind van de tunnel: “Maar dan moeten we wel allemaal gevaccineerd zijn. De wereld zal zich ervan bewust worden dat de pandemie die we nu zien, zomaar weer eens terug kan komen. Een eyeopener voor de toekomst. Voor een deel gaan we naar de eerdere situatie terug, maar ik voorzie dat thuiswerken deels blijft. Aan de andere kant; in de wereld van de installatietechniek hebben projectleiders en engineers heel veel contact met uitvoerenden. Waarschijnlijk zullen de grotere bedrijven kantoorruimte gaan afstoten of een andere bestemming geven.”

Werkt Bepacom voor klanten die met hun producten grootschalig bekend staan in de maatschappij, zogeheten Wereldmerken? Zo ja, wat betekent dat voor jouw bijdrage aan dat product? Willy: “We werken veel voor de gezondheidszorg. Een actueel en nu ook superrelevant voorbeeld is het werk dat we momenteel verrichten met betrekking tot klimaatbeheersing voor de nieuwe productielocaties voor Janssen Biologics in Leiden. Zij ontwikkelen vaccins voor corona en de nieuwbouw van hun vaccinfabriek moest in 2020 met stoom en kokend water gerealiseerd worden. Bepacom heeft daarvoor de besturingen geleverd. Maar ook werken we voor de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht. Zij hebben veel gebouwen waarvoor wij besturingen maken en installeren. Ditzelfde werk doen wij voor Medisch Spectrum Twente, Rijnstate Arnhem en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Ook mogen we werken voor Abbott Biologicals die o.a. het griepvaccin produceert, hier renoveren we momenteel een deel van hun klimaatbeheersing. Werk met een grote maatschappelijke impact.” Daarnaast opereert Bepacom ook in industriële markten met specifieke markten zoals Hiab die laadkranen maakt voor vrachtwagens, een bekend merk in de kranenwereld voor vrachtwagens: “Of neem uit Hardenberg het bedrijf Rollepaal, zij maken machines voor PVC-pijpleidingen.” Verder noemt Willy het maatschappelijk eveneens relevante werk voor waterschappen zoals de Drents Overijssels Delta: “Voor hen automatiseren we stuwen, gemalen, kunstwerken en het inrichten van detentiegebieden. Niet zozeer wereldmerken, maar maatschappelijke organisaties die veel invloed hebben op al onze activiteiten in Nederland, kijk alleen maar naar de recente hoge waterstanden in Nederland en de impact daarvan.”

Fotogallerij

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Opening Techlab Zwolle op 6 oktober

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Een kijkje in de keuken, Beenen tijdens Corona.

Lees meer »
Samen gaan we het maken!