17 februari 2021 Een kijkje in de keuken, HulstFlier tijdens Corona.

Rob Winkelaar, directeur HulstFlier lnstallateurs Zwolle: “Ondanks corona innoveert onze sector in sneltreinvaart door” Ook HulstFlier lnstallateurs Zwolle kon niet om corona heen. Vooral het service & onderhoud viel direct stil. Tegelijkertijd floreert het werk, vooral door alle uitdagingen die de energietransitie brengt.” Ook moest HulstFlier lnstallateurs Zwolle aangehaakt zien te blijven met het werk van aannemers. Rob Winkelaar, directeur HulstFlier lnstallateurs Zwolle: “De bouw ging over nagenoeg de hele linie dus gewoon op volle snelheid door. En daar zijn we met de maximale inzet van alle RIVM-maatregelen goed bij aangehaakt gebleven. We hebben ons redelijk goed door 2020 heen geslagen.”

Hulstflier is een landelijk opererende totaalinstallateur met vestigingen in Elburg, Dordrecht en Zwolle. Rob Winkelaar: “In Zwolle zijn wij nu ruim 6 jaar geleden bewust gevestigd als satelliet van de vestiging in Elburg. Bedoeld om vooral de aannemers in Zwolle en het noordelijke gebied te bedienen. De potentie die we in deze regio zagen, heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen. We tellen nu 40 gemotiveerde medewerkers en zijn inmiddels groter dan ik bij de start had kunnen bedenken.” De focus op het werk in Zwolle ligt vooral op woningbouw en kleine utiliteit. 80% van het werk wordt uitgevoerd in bouwteamverband: “Werken in bouwteamverband is niet meer weg te denken en daarin bewijzen wij in een vroeg stadium ons meedenkend vermogen.”

Welke impact heeft corona op Hulstflier?
“In maart 2020, toen corona losbarstte, voelden we een shock in de hele sector. De richtlijn van de overheid was dat je bij verkoudheidsklachten thuisbleef. Nou, daar werd goed aan gehoor gegeven, want 50% van ons personeelsbestand bleef met klachten thuis. In strikte zin hielden zij zich dus perfect aan de regels. Tegelijkertijd zagen we bij bepaalde aannemers dat geen enkele medewerker naar huis ging. De bouw werkte over nagenoeg de hele linie dus gewoon op volle snelheid door. Kortom, een extreem wisselend beeld van hoe bedrijven en hun medewerkers reageerden op de eerste instructies van de overheid en het RIVM. Wij zagen corona als overmacht, maar het werk moest wel op tijd af van de opdrachtgever. Een ingrijpende opstelling die alleen werkbaar bleek te zijn door alle maatregelen strikt te hanteren zoals mondkapjes op en afstand houden. Was er ergens een coronageval op de bouw? Dan grepen we direct in. Maar tegelijkertijd ging ons werk gewoon door.”

Welke impact heeft corona op uw activiteiten?
“Dan denk ik vooral aan onze activiteit service & onderhoud. Dat kwam in maart 2020 als een trein op een stootblok tot stilstand. We kwamen nergens meer binnen, uiteraard om de goede redenen. Wij hebben veel servicecontracten in verzorgingstehuizen en instellingen voor verstandelijk beperkten. Dit werk lag in één keer stil, uiteraard bedoeld om deze extra kwetsbare bewoners te beschermen.” Als Rob nu terugkijkt op 2020 is hij toch tevreden: “Mijn conclusie is dat we ons er redelijk goed doorheen hebben geslagen.”

Aan welke knoppen bij Hulstflier bent u zelf direct gaan draaien toen corona kwam?
“Daarbij keken we vooral naar bepaalde projecten waar geen mensen aanwezig waren. Zoals een groot renovatieproject van appartementen in Meppel. Daar verzorgen wij compleet nieuwe installaties in een bestaand appartementengebouw. Omdat deze bouw redelijk geïsoleerd lag, hebben we op dit project meer medewerkers in gezet. Kortom, we hebben onze medewerkers verdeeld over projecten die wel door konden en hebben creatieve oplossingen bedacht. Dat hád uiteraard consequenties voor het rendement van zo’n project, maar we hebben mede daardoor goed door kunnen werken.”

Houdt u in deze spannende situatie eigenlijk nog energie over om te innoveren?
“Door de energietransitie liggen er enorme uitdagingen voor onze sector. Regelde je voorheen alles met een cv-ketel: nu moet je voor elk type woning en gebouw een maatwerkoplossing bedenken en installeren. Dat maakt ons werk enorm uitdagend. De tijd waarin wij ons vak mogen uitoefenen staat bol van de innovatie, een mooie tijd om in werkzaam te mogen zijn. Los van corona, kun je nu als technische man of vrouw je hart ophalen. Corona, hoe ingrijpend ook, heeft op deze vooruitgang geen invloed, we innoveren in hoog tempo door. Er staat ons enorm veel werk te wachten en we moeten corona hier niet een spaak in het wiel door laten steken. We moeten met elkaar door.” Rob geeft een concreet en actueel voorbeeld: “Ondanks corona vragen aannemers ons nog steeds hoe ze van het gas af moeten. Ons antwoord op die vraag stellen we uiteraard door corona niet uit! Wel moeten we door alle beperkingen harder werken en er meer voor doen. Neem onze medewerkers die thuiswerken met kleine kinderen. Ze hebben het verantwoordelijkheidsbesef dat het werk af moet, dus gaan ze ’s avonds door. We moeten ervoor waken dat de pijp van mensen niet leeg raakt, maar voor dit moment zie ik nog voldoende elan in onze organisatie.”

Hoe ziet u 2021 zich ontwikkelen ondanks corona?
Corona zal nog een tijd bij ons blijven, is het vermoeden van Rob: “Gelukkig hebben we in de installatietechniek niet te maken met de ongekend ingrijpende effecten zoals we die zien in de retail en de horeca. Voor de installatiesector moeten we het dus niet heel veel erger maken dan het is. We moeten nu eenmaal afstand houden en thuiswerken. Maar goed, ben je aankomend tekenaar, dan zie ik ook dat dit heel lastig is, want die communiceert nu eenmaal veel met zijn projectleider. Maar die hobbels moeten we nemen, het is niet anders. Bij de pakken neer gaan zitten heeft geen zin.”

Heeft u veel contact met collega-bedrijven om van elkaar te leren en elkaar te steunen of is het nu toch even ‘ieder voor zich’?
“Ook onder normale omstandigheden hebben we niet zoveel contact met collega-bedrijven, dus de andere installatiebedrijven. Ik denk dat corona onderling niet meer communicatie op gang heeft gebracht. Eerder zelfs minder omdat je eenvoudigweg de deur niet meer uitkomt. Door de beperkingen kom je al nauwelijks bij klanten, dus collega-bedrijven spreek je ook minder. Eveneens spreek je nu geen collega-bedrijven meer op bijeenkomsten zoals van de Vrienden van Techniek. We steken er nu extra energie in om zowel met onze klanten in contact te blijven, maar net zo goed met onze medewerkers. Eerder draaide je je, bij wijze van spreken, om op je stoel en vroeg je iets aan een collega, nu moet je Teams aanzetten en de communicatie via de digitale weg opzoeken. We letten er dus goed op dat de onderlinge communicatie blijft bestaan en niet leidt tot misverstanden.”

Werkt Hulstflier voor klanten die met hun producten grootschalig bekend staan in de maatschappij, zogeheten Wereldmerken? Zo ja, wat betekent dat voor uw bijdrage aan dat product? “Neem de Zwolse Koninklijke Van Wijhe Verf, daar doen wij veel regulier onderhoud voor. Bekend van het A-merk Wijzenol. Verder in het Zwolse, doen we veel dagelijks onderhoud voor de Frion. Zij bieden ondersteuning aan mensen met een beperking. En onlangs nog hebben we voor hen vervangende nieuwbouw gerealiseerd op een locatie in Zwolle. Frion is dan geen wereldmerk, maar voor wat betreft hun maatschappelijke impact, voor mij persoonlijk een wereldopdrachtgever! Wij bieden Frion dag- en nachtservice. Om hen toch tijdens corona te kunnen blijven bedienen, hebben we van alles ondernomen om dat alsnog te laten slagen. Snel kunnen schakelen is dan een pré.”

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Opening Techlab Zwolle op 6 oktober

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Een kijkje in de keuken, Beenen tijdens Corona.

Lees meer »
Samen gaan we het maken!