23 juni 2020 Een plek voor iedereen

Jojanne Lageveen, netwerkcoördinator onderwijs en arbeidsmarkt regio Zwolle “Mijn doel is dat iedere werkgever in de arbeidsregio Zwolle een plek biedt aan een PRO-/VSO-jongere”

De arbeidsmarktregio Zwolle telt 16 PRO-/VSO-scholen voor praktijk- en speciaal onderwijs. De leerlingen die hier uitstromen zijn heel waardevol voor bedrijven, juist ook voor techniekbedrijven. Ze kunnen prima met hun handen werken, functioneren goed in een assisterende rol, nemen werkdruk weg én dragen op een unieke manier bij aan het diversiteitsbeleid van bedrijven. Jojanne Lageveen is een grote promotor van deze leerlingen: “Ik roep alle bedrijven in de arbeidsmarkt Zwolle op hun deuren voor dit vaak onbekende talent met een afstand tot de arbeidsmarkt wijd open te stellen. Mijn doel is dat iedere werkgever een plek biedt aan een PRO-/VSO-jongere. Dat begint met bij henzelf afvragen wat zij op dit moment voor deze waardevolle jongeren doen.” Wekt dit artikel uw interesse? Meld u dan bij Jojanne, zij brengt uw bedrijf rechtstreeks in contact met de stagedocent van één van de 16 PRO-/VSO-scholen in uw buurt.

Jojanne Lageveen is netwerkcoördinator onderwijs en arbeidsmarkt voor de regio Zwolle. Een gloednieuwe functie binnen de wereld van 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland die momenteel alleen Jojanne en een collega in Arnhem vervullen: “Voor deze nieuwe functie draai ik in de arbeidsregio Zwolle een pilot. Binnen deze regio tellen we 16 PRO-/VSO-scholen en ik vertegenwoordig hen vanuit mijn rol als netwerkcoördinator.”

Schakelfunctie tussen scholen en werkgevers
Kerndoel van Jojanne is om tussen deze scholen een intensievere samenwerking te realiseren voor een betere aansluiting van hun leerlingen op de arbeidsmarkt. Denk aan het veel meer creëren van praktijk- en stageplekken bij bedrijven om hun leerlingen praktijkervaring op te laten doen. Jojanne: “Iedere stagedocent op de deelnemende scholen heeft al waardevolle netwerken opgebouwd. Aanvullend kan ik, als netwerkcoördinator onderwijs en arbeidsmarkt, optreden als de centrale vertegenwoordiger namens deze scholen richting de Zwolse arbeidsmarkt. Voor deze scholen leg ik verbindingen met organisaties en bedrijven.”

“Ook met technische bedrijven wil ik overleggen waar voor hen kansen liggen met PRO-/VSO-leerlingen”

Maatwerk op grond van de wensen werkgever
Leerlingen vanuit PRO/VSO worden vaak over één kam geschoren, ondervindt Jojanne: “De maatschappij heeft er helaas een te beperkt beeld van. Maar de diversiteit onder deze leerlingen is enorm, van ZML tot zelfs havo, zoals bij VSO. Kortom, de profielen lopen sterk uiteen met enorm veel verschillende behoeften en kwaliteiten, variërend van een fysieke beperking tot autisme. In die zin leveren we maatwerk, beantwoorden we zoveel mogelijk aan de wensen van de werkgever én begeleiden we deze in het stage- en aannametraject. Uiteraard begeleiden we de werkgevers die kiezen voor een PRO-/VSO-leerling op alle mogelijke fronten.”

Veelzijdige voordelen
Waarom zou een werkgever een stage- of arbeidsplek bieden aan een PRO-/VSO-jongere? Jojanne: “Meerdere redenen! We leven in een tijd van diversiteit, met het aannemen van een PRO-/VSO-jongere lever je op dat vlak concreet een maatschappelijke bijdrage. Ook je team kan van die nieuwe medewerker leren. Eveneens zien we dat deze jongeren een bepaalde werkzaamheid kunnen overnemen in je team waardoor de werkdruk bij je andere medewerkers vermindert.” Daarbij benadrukt Jojanne dat dit soort leerlingen in iedere bedrijfsgrootte tot hun recht komt, van klein tot groot.

Ook een aanwinst voor de technische sector
Jojanne ziet dat ‘haar’ leerlingen goed tot hun recht komen in allerlei branches: “Vaak denkt men al snel aan de productiesector, en dat is prima. Maar PRO-/VSO-jongeren komen ook goed tot hun recht in branches variërend van de ICT tot de zorg en ook techniek.” Dit laatste zal vooral de leden van de Vrienden van Techniek aanspreken. Immers, zij zijn door de geringe instroom in hun sector blij met iedere jongere die voor techniek kiest. Jojanne: “PRO-/VSO-jongeren komen ook in de techniek tot hun recht, vooral in een assisterende rol. Wellicht zijn ze niet zo allround inzetbaar zoals tegenwoordig vaak wordt verlangd, maar we kijken samen met de scholen en de werkgever heel goed waar ze wel van waarde zijn. Ook kunnen we in samenspraak met een techniekbedrijf het accent van het onderwijs binnen de school meer verschuiven naar het leren in de praktijksituatie van het bedrijf. Of ook andersom: dat het bedrijf meer in de school komt. De insteek is dat deze scholen en de bedrijven in de arbeidsmarktregio Zwolle hierin veel meer gaan samenwerken.”

Koersend op landelijke dekking
Overigens, LECSO, de landelijke overkoepelende organisatie van voortgezet speciaal onderwijs lobbyt om voor alle 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland een dergelijke coördinator zoals Jojanne aan te stellen: “Zij zien veel kansen voor een bovenregionale samenwerking op speciaal dit terrein. Mijn ervaring met deze pilot, zoals de concrete resultaten die we al behaald hebben, kan daaraan bijdragen.” Jojanne is daarnaast ook lid van de stuurgroep VSVvan de gemeente Zwolle: “Die stuurgroep focust er vooral op hoe we jongeren in beeld houden, hoe we hun uitval in het onderwijs verminderen en ook: hoe wij hen aan het werk houden. In dit overleg vertegenwoordig ik de 16 PRO-/VSO-scholen.”

Oproep richting geïnteresseerde bedrijven
Wekt dit artikel uw interesse? Meld u dan bij Jojanne, zij brengt uw bedrijf rechtstreeks in contact met de stagedocent van één van de 16 PRO-/VSO-scholen in uw buurt: “Die stagedocent kan goed inventariseren welke leerling het beste bij het bedrijf in kwestie past. Want het gaat altijd om maatwerk. Ook kan de stagedocent de geïnteresseerde bedrijven de weg wijzen naar de vele mogelijkheden die bestaan op het vlak van financieringsondersteuning.”

U bereikt Jojanne Lageveen via e-mail: j.lageveen@ooz.nl en via telefoon: 06-39081587.

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

STO Zwolle: uitdagende start, inmiddels goed op stoom

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Framing en beeldvorming rondom Techniek

Lees meer »
Vrienden van Techniek

eL-Tec Elektrotechnologie: magneet voor jong technisch talent

Lees meer »
Samen gaan we het maken!