Gastlessen en bedrijfsbezoeken zijn een effectief instrument om interesse voor techniek te creëren

Edmée Maas is landelijk programmamanager TechniekTalent.nu: “Een speciale focus krijgt een project voor gastlessen en bedrijfsbezoeken vanuit TechniekTalent.nu: “Van groot belang vinden wij het dat die maximaal worden afgestemd op de drijfveren en belangstelling van de jongeren die het betreft.”

“Ik ben verantwoordelijk voor alle activiteiten die wij ontplooien om jongeren specifiek uit het voortgezet en beroepsonderwijs te enthousiasmeren voor techniek. Een collega van mij doet hetzelfde werk, maar dan met de focus op kinderen in het basisonderwijs. Centraal in ons werk staat een business-to-business strategie. Dus richten wij ons vooral op de professionals in onderwijs en bedrijfsleven die de directe contacten met elkaar en de kinderen en jongeren onderhouden.”

Veel behoefte aan BBL’ers binnen vooral de hardere techniek
Hoewel ook TechniekTalent.nu een toenemende belangstelling vanuit jongeren voor techniek constateert, is de urgentie nog steeds hoog, aldus Edmée: “Vanuit de bedrijven die wij vertegenwoordigen, blijft de behoefte aan technisch geschoolde medewerkers nog steeds groot. De instroom neemt weliswaar toe, en dat is positief, maar vooral voor het vmbo en mbo ligt er nog wel een opgave. Niemand kan in de toekomst kijken, maar het is de verwachting dat de behoefte aan mbo-ers op niveau 4 zal toenemen. Maar op dit moment is er vooralsnog heel veel behoefte aan BBL’ers binnen vooral de hardere techniek. Daar is een aantoonbaar tekort aan. Bedrijven zitten echt te springen om deze jongeren. Ook zijn de perspectieven binnen techniek voor jongeren beter dan in andere sectoren. We mogen met elkaar blij zijn in de kentering die we nu zien rondom de aandacht voor het belang van een loopbaan in de techniek. Een aantal jaren geleden lagen die kaarten toch echt anders.”

Focus op meer en betere gastlessen en bedrijfsbezoeken
Als landelijk opererende partij vindt TechniekTalent.nu het haar taak om faciliterend naar de regio’s op te treden als het gaat om gastlessen en bedrijfsbezoeken. Edmée: “Wat we concreet beogen, is dat er meer én kwalitatief betere gastlessen en bedrijfsbezoeken worden georganiseerd, in eerste instantie specifiek in het voortgezet onderwijs. Het belang daarvan is evident: LOB wint steeds meer aan belang. Maar vooral voor vmbo TL, havo en vwo is het rechtstreekse contact met het bedrijfsleven uiteraard cruciaal. Een gastles is in feite een eerste contactactiviteit die men gemakkelijk zou moeten kunnen organiseren en uitvoeren. daarom richten we hierop onze focus. Onze dienst op dit vlak focust expliciet op matchmaking, maar heel uitdrukkelijk ook op de kwaliteit van het bedrijfsbezoek en de gastles. Van groot belang vinden wij het namelijk dat de gastles in kwestie maximaal wordt afgestemd op de jongeren die het betreft. Alleen dan bereik je het resultaat dat je voor ogen hebt.”

Oproep aan zowel bedrijven als scholen
Graag doet Edmée een oproep: “Ik roep langs deze weg bedrijven op zich beschikbaar te stellen voor gastlessen, maar eveneens roepen we scholen op om hiermee aan de slag te gaan. Waarom dit laatste? We merken dat veel docenten en decanen weliswaar belangstelling hebben voor gastlessen, maar dat de organiseerbaarheid ervan echt een aandachtspunt is. Iedereen op de scholen is nu bezig met het lesprogramma voor volgend jaar. Mijn klemmend advies? Creëer nú alvast ruimte in het lesprogramma 2017-2018 en maak je profiel alvast aan om straks met groter gemak gastlessen en bedrijfsbezoeken te kunnen organiseren.”

Waardevolle samenwerking met Vrienden van Techniek
Edmée Maas benadrukt dat er in de regio al jaren constructief wordt samengewerkt met de Vrienden van Techniek: “We overleggen voortdurend met hen over de afstemming van onze activiteiten. De Vrienden van Techniek zijn heel waardevol voor ons. Kijk, TechniekTalent.nu is een landelijke partij en wij hebben niet de impact in de regio die de Vrienden van Techniek wel heeft. Ze hebben lokaal de voelhoorns uit, kennen de partijen en agenderen regionaal belangrijke issues bij de betrokken bedrijven en scholen in hun werkgebied. Bijvoorbeeld Sandra de Boer vervult een belangrijke aanjaagrol in de regio. Het is belangrijk dat we vanuit alle betrokken organisaties iets doen wat elkaar versterkt en dat zie ik bij de Vrienden van Techniek ook gebeuren.”

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Techniekpact Zwolle lanceert interactieve Techniekkaart

Lees meer »
Vrienden van Techniek

TECHNIEKPACT ZWOLLE ZORGT VOOR VERBINDING, MAAR VOORTBESTAAN OP DE TOCHT

Lees meer »
Samen gaan we het maken!