Geslaagde expertmeeting biedt tal van nieuwe inzichten

Samen met TechYouFuture organiseerde de Vrienden van Techniek op maandag 28 november een Expertmeeting. Deze volgde op de Algemene Ledenvergadering van de VvT. Ruim 50 bezoekers namen de kans te baat om naar inspirerende sprekers te luisteren, nieuwe inzichten op te doen en te netwerken.

Het thema luidde: de circulaire carrière. Een hele mooie meeting die duidelijk maakte wat dit begrip inhoudt: je gaat na school aan het werk in de techniek en op een gegeven moment wil je jongeren jouw liefde voor en kennis van techniek overbrengen. Maar hoe kom je vanuit het bedrijfsleven vervolgens het technisch onderwijs in? Wat vind je werkgever hiervan? Hoe giet je dit in een werkbaar model en hoe financier je die overstap? En vooral: waar krijg je de opleiding om officieel toegelaten docent te worden?


Nieuwe docenten- en instructeurspool
OTIB, RBPI Gelderland / Overijssel, werkgevers, negen ROC's en de overige partijen die samenwerken binnen Het Platform Technische Installatiebranche-Onderwijs Gelderland Overijssel kwamen op basis van deze problematiek in actie en hebben een nieuwe docenten- en instructeurspool opgericht. Naast het feit dat zo de tekorten kunnen worden opgevuld, is er ook het voordeel dat een nu op te leiden groep nieuwe onderwijsgevenden vanuit het bedrijfsleven binnen deze pool hun actuele praktijkkennis en -ervaringen kunnen delen met leerlingen en collega-onderwijsgevenden. Een dieper gravend artikel hierover staat eveneens in deze nieuwsbrief.

Project FRIS
Ook werd Project Fris belicht. Stichting Techcovery – het in 2011 door Deltion College, InstallatieWerk Oost & Flevoland (IWOF) en OpleidingsBedrijf Metaal Zwolle (OBM Zwolle) opgerichte praktijkleercentrum – heeft samen met haar partners een aanpak ontwikkeld voor het praktijkleren. Dit om beter te kunnen anticiperen op de veranderende omstandigheden in de maatschappij en industrie. Deze aanpak heet FRIS en staat voor Flexibel, Reductie, Innovatie en Systeemdenken en is onder andere gebaseerd op de uitgangspunten van Lean. Tijdens het praktijkleren wordt continu, door de leraar, instructeur en student aandacht besteed aan deze vier onderwerpen.

Binnenkort een uitgebreid verslag.

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Techniekpact Zwolle lanceert interactieve Techniekkaart

Lees meer »
Vrienden van Techniek

TECHNIEKPACT ZWOLLE ZORGT VOOR VERBINDING, MAAR VOORTBESTAAN OP DE TOCHT

Lees meer »
Samen gaan we het maken!