Het Techniekpact levert inmiddels reëel resultaat op, maar we moeten er nóg harder aan trekken

Rard Metz is onder andere Regiosecretaris district Oost van de Koninklijke Metaalunie: “De Vrienden van Techniek (VvT) kom ik regelmatig tegen in mijn werk. Zoals bij het Techniekpact waarbij ook de VvT werken op basis van het thema kiezen, leren, werken. Dit actieplan koerst erop dat we straks genoeg vakmensen in onze technische sector werkzaam hebben. Als metaalbranche onderschrijven we hun doelen en daaraan gekoppelde activiteitenplan van harte. Omdat we graag samen zaken afstemmen, komen de Metaalunie en de Vvt elkaar binnen het Techniekpact regelmatig tegen.”

Rard Metz

Een speerpunt van de Metaalunie is dat de overheid meer investeert in het technisch VMBO: “Ook in dit streven ontmoeten we de Vrienden van Techniek. Het tekort aan vakmensen herkennen we bij elkaar als agendapunt met de allerhoogste prioriteit. De huidige uitstroom door onder andere de vergrijzing en tegelijkertijd het tekort bij de instroom in het technisch onderwijs is een groot probleem. Het Techniekpact is niet voor niets in het leven geroepen. Wel merken we de laatste jaren dat wat er verwacht wordt van technische vakmensen door automatisering en robotisering sterk veranderd is. De problemen stapelen zich nu op. Werd de vraag in 2012/2013 behoorlijk gematigd door de economische crisis: nu is dat effect weg. De markt trekt aan dus voelen we het gebrek aan instroom en de groeiende uitstroom nu des te harder. We krijgen letterlijk telefoontjes van ondernemers die ons vragen de inspanningen nog verder te intensiveren.”

Techniekbreed samenwerken is cruciaal
De Metaalunie kiest voor het model van samenwerking met allerlei relevante gremia in de regio op dit terrein: “We moeten het absoluut techniekbreed zien. Daarin vinden we ook de Vrienden van Techniek. We spreken bijvoorbeeld met de provincie Overijssel over de gewenste integrale samenhang in alle plannen die hiervoor worden opgetuigd. Ook participeren we in zowel het landelijke als in allerlei lokale Techniekpacten, zoals Techniekpact Zwolle. Vanuit dit laatste pact gaan we nauw samenwerken met de Vrienden van Techniek.”

Goed op weg met Techniekpact
“Gelukkig vinden we ook in de Provincie een alerte en betrokken partner, want de nood is echt hoog. Ook zien we inmiddels dat de kwalitatieve doelen uit het Techniekpact (4 op de 10 jongeren kiest voor techniek) in een aantal regio’s goed wordt gehaald. Het effect ervan is duidelijk te merken in de vorm van meer belangstelling vanuit de hele linie voor jongeren om voor techniek te kiezen. Ook zien we dat vanuit de technische bedrijven de bereidheid om samen te werken met het technische onderwijs stevig groeit. Allemaal positieve signalen die aangeven dat we steeds beter weten hoe het werkt. We hebben de weg omhoog absoluut gevonden.”

Extra regionale inspanning is gewenst
Toch is Rard kritisch: “De behaalde resultaten zijn goed nieuws, maar in mijn ogen moeten we er nóg harder aan trekken om de doelen te halen. Daarvoor is het ook nodig om mensen uit andere sectoren de techniek in te trekken om de doelen te blijven halen. Daar komt bij dat we hier in het oosten ook nog eens in een krimpregio actief zijn. Dus we zullen nog harder aan de gang moeten dan elders. Zoals met meer accent op de krapteberoepen én het nog verder wegnemen van misverstanden over hoe het is om te werken in de techniek.”

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Twee nieuwe bedrijven bij de Vrienden van Techniek geven hun visie:

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Voortgezet onderwijs, hbo en bedrijfsleven werken samen, doet u mee?

Lees meer »
Samen gaan we het maken!