Jan de Graaf, nieuwe programmamanager Techniekpact regio Zwolle

Jan de Graaf is de nieuwe programmamanager voor Techniekpact Regio Zwolle, het overkoepelende platform voor Techniek en een belangrijke en inspirerende samenwerkingspartner voor de Vrienden van Techniek. Enthousiast legt hij zijn visie uit: "In de regio Zwolle zal het accent vanuit Techniekpact Zwolle liggen op het structureren van de samenwerking met alle relevante partijen, zoals uiteraard de Vrienden van Techniek. Het gaat om verbinden wat er al is, samen versterken wat verbetering verdient, én samen nieuwe initiatieven ontplooien. Kortom, verbinden en structuur aanbrengen, maar dan wel alleen als het tot verbetering leidt én past bij de visie van de respectieve partijen.”

Jan is aan deze functie begonnen vanuit zijn opvallend veelzijdige achtergrond, met onder andere ervaring in het bedrijfsleven, als manager op het Deltion College en zijn betrokkenheid bij het project ‘Toptechniek in bedrijf’: “Ik heb daarmee veel contacten in de techniek opgebouwd, en een goed inzicht verworven in deze materie.” Ook in de regio Zwolle is sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod in de sector Techniek, waarbij meerdere partijen hard werken om de balans in evenwicht te brengen, constateert Jan: "Ik ben in mijn functie als programmamanager voor Techniekpact Regio Zwolle gestart met een inventarisatie van wat er allemaal al vanuit de vier O's, overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek, gebeurt, denk aan platforms, fondsen, projecten en initiatieven. Het is verheugend om te zien dat er al heel veel ‘treinen rijden’ op dit vlak.” Onder de regio Zwolle binnen het Techniekpact verstaan we de volgende gemeenten: Dronten, Urk, Noordoostpolder, Steenwijkerland, Westerveld, Meppel, Staphorst, Zwartewaterland, Kampen, Elburg, Oldebroek, Hattem, Zwolle, Heerde, Olst-Wije, Raalte, Dalfsen, Ommen, De Wolden en Hardenberg.

Overleg met Vrienden van Techniek
Jan heeft inmiddels veel gesprekken gevoerd, zo ook met de nieuwe projectleider van de Vrienden van Techniek, Michèl van der Feen, evenals met het bestuur van de VvT. Jan: “Vervolgens bekijk ik hoe hun visie en activiteiten, en ook die van de andere initiatieven, zich verhouden tot de doelen van het Techniekpact Regio Zwolle, tot de doelen van het landelijk Techniekpact en tot de Human Capital Agenda. Eveneens neem ik uiteraard alle wensen, ideeën en bevindingen uit deze gesprekken mee in mijn uiteindelijke conclusies.”

Techniekpact Regio Zwolle in de rol van overkoepelend platform
Jan heeft op basis van de vele inmiddels gevoerde gesprekken een eerste conclusie getrokken: “We moeten Techniekpact Zwolle heel duidelijk als een overkoepelend platform zien, waarbij alle al bestaande partijen zijn aangehaakt". Zie het als een paraplufunctie die verbindt en structureert. De initiatieven die er zijn en hun waarde hebben, blijven uiteraard bestaan. Tegelijkertijd kunnen we samen met alle partijen bekijken waar we nog kansen en mogelijkheden laten liggen. Vanuit de drie hoofdthema's kiezen, leren en werken in de techniek zie ik dat er heel veel gebeurt, maar dat er nog onvoldoende aandacht is voor de mogelijke verbindingen tussen alle betrokken partijen en hun activiteiten en initiatieven in de regio Zwolle. Deze kansen op verbindingen liggen voor het grijpen, en lijken heel logisch, maar kregen tot nu toe om allerlei plausibele redenen te weinig aandacht. We moeten op zoek naar oplossingen op de korte termijn om aan de grote vraag vanuit het bedrijfsleven te voldoen en onze blik hierbij ook richten op sectoren waar een overschot dreigt, waar mensen mogelijk hun plek op de arbeidsmarkt gaan of dreigen te verliezen. Andere aandachtsgebieden betreffen de mensen, die hun baan zijn kwijt geraakt of mensen, die geïnteresseerd zijn in een baan in een andere sector, in dit geval in de sector Techniek.”

“We moeten soms ook creatiever zijn in het vinden van oplossingen en nog beter onderzoeken waar de talenten van mensen zitten. Omscholings-, bij- en nascholingstrajecten kunnen al snel voldoende zijn om weer aan de slag te gaan. Daarnaast zijn er nog veel jongeren zonder startkwalificatie en laten we ook de statushouders niet vergeten. Daar moeten we iets mee kunnen doen. Dit alles vraagt om andere en nieuwe vormen van samenwerking en versterking van al bestaande.”

Samen overleggen met alle relevante partijen
Die kansen op verbindingen heeft Jan geïnventariseerd en op korte termijn vloeien daar bijeenkomsten uit voort, gericht op de thema's kiezen, leren en werken in de techniek. Jan: “In de eerste helft van februari zal dit uitmonden in een bijeenkomst in de vorm van een peer review, samen met de relevante partijen binnen de regio Zwolle. De kernvraag zal zijn: doen wij in de hele keten van basisonderwijs tot en met mbo en hbo de juiste dingen om de mismatch weg te nemen? Wat vinden we daar met elkaar van? En vooral ook: bereiken we samen de gewenste resultaten? De vraag vanuit de arbeidsmarkt moet daarin centraal staan.”

Verbinden en structuur aanbrengen
“Al inventariserend kunnen we vervolgens samen bepalen of we bepaalde zaken anders of beter kunnen doen en of we daar wellicht nog andere partijen bij kunnen betrekken. Met als doel een constructieve werkwijze te vinden waarbinnen we optimaal kunnen meebewegen met alles wat om ons heen gebeurt, zowel op maatschappelijk vlak als zeker op het gebied van technologische ontwikkelingen.”

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Twee nieuwe bedrijven bij de Vrienden van Techniek geven hun visie:

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Voortgezet onderwijs, hbo en bedrijfsleven werken samen, doet u mee?

Lees meer »
Samen gaan we het maken!