20 juli 2019 Sterk Techniekonderwijs in de regio

Versterken van de kwaliteit van het Techniekonderwijs op het VMBO, dat is het uitgangspunt geweest van de regeling Sterk Techniekonderwijs. VMBO's, MBO's en het bedrijfsleven zijn geprikkeld om samen met ambitieuze, realistische en goede plannen te komen om techniekonderwijs op het VMBO weer op de kaart te zetten. Goede plannen worden beloond met financiering voor de komende 4 jaar met de intentie om het daarna in enige vorm structureel voort te zetten.

De afgelopen decennia is techniekonderwijs langzaam uitgehold en afgebroken. Dat zijn niet de woorden van de overheid, maar wel de strekking van datgene wat ze hebben geconstateerd. Op basis daarvan heeft Minister Slob (Basis- en Voortgezet onderwijs & Media), in zeer korte tijd een programma in het leven geroepen om techniekonderwijs binnen het VMBO een stevige impuls te geven. Dat is de regeling Sterk Techniekonderwijs.

In totaal zijn er 78 regio's in Nederland die lokaal en soms regionaal met plannen zijn gekomen. Minimale eis qua samenwewerkingspartners was 2 samenwerkende VMBO's, één MBO en het bedrijfsleven. Die plannen moesten 1 april ingeleverd zijn en 1 juli jongstleden is er uitsluitsel gekomen of de plannen waren goedgekeurd of dat er nog wat werk aan de winkel was. De regio Zwolle is daar erg goed voor de dag gekomen. Dat dat geen vanzelfsprekendheid was, bleek wel uit het feit dat ruim 40% van de plannen in Nederland het niet in de eerste ronde gehaald heeft. De volgende initiatieven in onze regio hebben allemaal groen licht gekregen:


  • Zwolle
  • Vechtdal / Hardenberg
  • Meppel / Steenwijk
  • Hoogeveen
  • Kampen
  • Noordwest Veluwe

Een aantal andere regio's hebben nog wat werk aan de winkel, maar insteek is dat ook zij straks aan de slag kunnen. Daartoe is een tweede moment van herindiening op 1 oktober gepland. Belangrijk onderdeel van de goedgekeurde plannen is een zeer actieve en structurele samenwerking met het (technisch) bedrijfsleven. Hoe en wat, is in de plannen al vastgelegd en in de meeste gevallen zijn bedrijven ook mede-opsteller en ondertekenaar geweest van die plannen. De officiële start van de uitvoering van de plannen is per januari 2020, echter de meeste initiatieven zijn direct gestart met de voorbereidingen op het moment dat ze groen licht hebben gekregen.

De komende 4 jaar staat er, gezien de plannen en de beschikbaar gestelde financiering daarvan, een hoop te gebeuren binnen het techniekonderwijs. We houden u graag regelmatig op de hoogte van de activiteiten en resultaten daarvan.

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

STO Zwolle: uitdagende start, inmiddels goed op stoom

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Framing en beeldvorming rondom Techniek

Lees meer »
Vrienden van Techniek

eL-Tec Elektrotechnologie: magneet voor jong technisch talent

Lees meer »
Samen gaan we het maken!