12 maart 2019 Sterk Techniekonderwijs in de regio Kampen

Leen van Wijngaarden is teamleider techniek VMBO bovenbouw bij de SG Pieter Zandt te Kampen. Momenteel is hij nauw betrokken bij de subsidieaanvraag in het kader van de Sterk Techniekonderwijs-Regeling van het ministerie van OC&W.

Leen van Wijngaarden, teamleider techniek VMBO bovenbouw SCG Pieter Zandt:

“De regio Kampen ontwikkelt concrete activiteiten om de Sterk Techniekonderwijs-Regeling maximaal te benutten”

Sterke samenwerking in regio Kampen

De subsidie kan per regio worden aangevraagd. De VMBO-scholen moeten, om in aanmerking te komen voor deze subsidiegelden, in hun regio actief samenwerken met minimaal twee VMBO’s, één MBO en met het bedrijfsleven. Leen van Wijngaarden: “In Kampen is deze samenwerking voor de subsidieaanvraag tussen de VMBO-scholen Pieter Zandt Scholengemeenschap, het Ichtus College en het Almere College. Twee naastgelegen regio’s, namelijk Zwolle en Noordwest Veluwe hebben overlappende doelen met ons initiatief, waardoor er mogelijkheden ontstaan om dit samen op te pakken. Voor de MBO-opleidingen participeert Landstede met ons in deze subsidieaanvraag, evenals het Hoornbeeck College. Naar dit laatste college stromen heel veel leerlingen vanuit het Pieter Zandt door.”

Helpen kantelen van het imago van het VMBO

Leen van Wijngaarden onderschrijft van harte de mogelijkheden die de Sterk Techniekonderwijs-Regeling van het ministerie van OC&W biedt: “De instroom daalt, ook door de lagere leerlingaantallen. Jammer is ook dat ouders vaak alleen naar de cognitieve vaardigheden van hun kinderen kijken. Ik pleit ervoor dat we bij ouders het beeld dat zij hebben van het VMBO laten kantelen. We moeten hen laten inzien dat techniek niet vies is of dom. Je hebt er gewoon andere vaardigheden voor nodig. Die zijn niet minder dan cognitieve vaardigheden. Sterker nog, het technische bedrijfsleven schreeuwt om jonge mensen die hier op focussen. Het zijn vooral de ouders die kinderen helpen kiezen voor een opleiding. Wij denken dat de subsidiegelden uit de Sterk Techniekonderwijs-Regeling onder andere voor het ombuigen van dit beeld over het VMBO goed ingezet kunnen worden. Ook in onze regio Kampen, want dat is de regio namens welke ik praat.”

“Traditioneel hebben we hier in Kampen al goede relaties met het technische bedrijfsleven”

Accent op cofinanciering, samen met het bedrijfsleven

De subsidieverstrekker stelt wel als eis dat de samenwerkende scholen, en dit geldt ook voor Kampen, bovenop het subsidiebedrag een bepaald percentage aan cofinanciering met het technische bedrijfsleven realiseren. Om precies te zijn bedraagt dit 10% aan cofinanciering ten opzichte van de totale subsidie die Kampen zal ontvangen. Leen van Wijngaarden: “Traditioneel hebben we hier in Kampen al goede relaties met het technische bedrijfsleven, sowieso voor de stages. Eveneens hebben we in onze regio technische bedrijven die gastlessen komen geven of aanwezig zijn bij open dagen. Er ligt dus al een mooie basis van samenwerking.”

Intensieve contacten met de bouw

“Ook zitten we regelmatig met de samenwerkingsverbanden in de bouw aan tafel omdat we vanuit het Pieter Zandt een doorlopende leerlijn hebben met het Hoornbeeck binnen het profiel Bouwen, Wonen en Interieur. Ook hier liggen dus al goede, persoonlijke en intensieve contacten met deze tak van het bedrijfsleven. Feitelijk zijn onze gezamenlijke doelen precies die zoals deze door de subsidieverstrekker worden beschreven. We hebben er dus vertrouwen in dat we aan de eis van 10% cofinanciering kunnen voldoen. Concreet zal dit zich naar verwachting uiten in activiteiten zoals docentenstages in het technisch bedrijfsleven, gastlessen en bedrijfsbezoeken met leerlingen. Wel zouden we voor het profiel Metaal & Elektro ook dit soort bedrijfscontacten als met de bouw willen opbouwen. In het VIA gebouw is voor diverse profielen een intensieve samenwerking met Landstede met betrekking tot de lijn VMBO-MBO.”

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

STO Zwolle: uitdagende start, inmiddels goed op stoom

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Framing en beeldvorming rondom Techniek

Lees meer »
Vrienden van Techniek

eL-Tec Elektrotechnologie: magneet voor jong technisch talent

Lees meer »
Samen gaan we het maken!