Succesvolle bedrijfsstages lerarenopleidingen natuur- en scheikunde van Windesheim bij de Vrienden van Techniek

​Theo van Dijk is Hogeschooldocent bij de lerarenopleiding natuur- en scheikunde van Windesheim. Een belangrijk onderdeel daarvan is het door de leerlingen volgen van een bedrijfsstage. Vooral met meerdere bedrijven die lid zijn van de Vrienden van Techniek bestaan hiervoor goede relaties. ​

Theo van Dijk: “Als zij gebeld worden door één van onze leerlingen, hoop

ik dat zij bij deze bedrijven terecht kunnen. Ik zou graag zien dat dit

artikel meer bekendheid geeft aan ons stagedoel en dat onze studenten

welkom zijn bij alle Vrienden van Techniek.” De studenten van de

lerarenopleiding Natuurkunde en Scheikunde aan Hogeschool Windesheim

volgen in het leerjaar 2, 3 en 4 de module bedrijfsstage als verplicht

onderdeel van het curriculum. Theo licht toe: “Onze studenten volgen de

tweedegraads lerarenopleiding voor vmbo en onderbouw havo/vwo. Vaak

hebben zij nog nooit binnen een technisch bedrijf kunnen rondkijken.

Tijdens deze opleiding doen zij een bedrijfsoriëntatie van ongeveer twee

dagen bij een bedrijf. Hun opdracht is er achter te komen wat het

bedrijf precies doet en hoe het werkt. Daarnaast gaan de studenten op

zoek naar wat je nodig hebt als werknemer om bij dit bedrijf te kunnen

werken. Er zit dus een technische en sociale kant aan.”

Veelzijdige voordelen van bedrijfsstages
Deze nieuwe kennis komt hen goed van pas, geeft Theo aan: “Want hiermee kunnen deze studenten straks als leraren in het middelbaar onderwijs hun leerlingen beter voorbereiden op het goed kiezen van een technische vervolgstudie. Ook kunnen zij door deze bedrijfsstages beter context aanreiken bij hun leerlingen. Verder kunnen zij bij innovatieve technische bedrijven inzichten opdoen die zij in hun lessen kunnen toepassen.”

Resulterend in concrete lesactiviteit of project
Van wat studenten tijdens deze twee dagen gezien, gehoord en geleerd hebben over het bedrijf, maken zij een lesactiviteit of een project. De lesactiviteit/project voeren zij uit op hun stageschool. Theo: “Gekoppeld aan de bedrijfsoriëntatie voeren de studenten dus activiteiten uit op hun opleidingsschool. Hierdoor wordt de koppeling tussen bedrijven en scholen geconcretiseerd in projecten of lesactiviteiten. Met wat de studenten tijdens het bedrijfsbezoek doen, geven zij onderling een prestatie. Het tweede gedeelte van de opdracht is dat zij van hun indrukken een vertaalslag maken naar hun eigen lespraktijk tijdens een schoolstage. Dat varieert van vmbo basis kader tot en met gymnasium. De studenten moeten dus vanuit hun bedrijfsstage een product maken dat zij concreet tijdens hun stage op een school gebruiken.” Het uiteindelijke product dat studenten ontwikkelen voor de leerlingen op hun stageschool verschilt van lesactiviteit tot (deel)project. Daarnaast bestaat er de ambitie om nauw samen te werken met de BedrijfsDOT van Hogeschool Windesheim Techniek. Theo: “De docenten die hieraan deelnemen, zijn vaak de stagebegeleiders van de studenten uit de lerarenopleiding.”

Scope verbreden
De studenten benaderen zelf de technische bedrijven voor een stage: “Sommige studenten vinden het sociaal wat lastig om deze contacten te leggen. Ze vinden eigenlijk allemaal wel een bedrijf in de regio en vaak zijn die bedrijven ook lid van de Vrienden van Techniek. Maar we zien dat zij bij bepaalde bedrijven komen omdat er bijvoorbeeld een familielid werkt. Dat betekent niet altijd dat hun interesse ook bij dat bedrijf ligt. Graag willen we daarom hun scope vergroten zodat zij ook bij technische bedrijven stages kunnen lopen die meer in hun interessesfeer liggen, anders dan het persoonlijke contact via een kennis of familielid. We hopen dat bedrijven die lid zijn van de Vrienden van Techniek ook deze studenten een kans geven als zij bellen.”


Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Twee nieuwe bedrijven bij de Vrienden van Techniek geven hun visie:

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Voortgezet onderwijs, hbo en bedrijfsleven werken samen, doet u mee?

Lees meer »
Samen gaan we het maken!