Techniek: Inmiddels een toekomstvaste keuze

Het nieuwe onderwijsjaar is gestart. Opmerkelijk is dat het NOS Journaal hier aandacht aan besteedde vanuit het techniekperspectief waarmee de VvT zo actief is. Onze uitdagende doelstellingen krijgen klaarblijkelijk steeds meer landelijke aandacht. De instroom in het technisch onderwijs neemt stevig toe, gaf het universitair onderwijs in het NOS Journaal aan. Dit beeld zien we, in algemene zin samengevat, ook terug in het VMBO en MBO in onze werkregio. Zo vertelde het Windesheim mij dat de instroom op HBO-niveau binnen de techniek voor dit studiejaar opnieuw een mooie groei vertoont en voldoet aan haar verwachtingen. Samen met onze partners is het meest essentiële doel om studenten hierin maximaal te faciliteren vanuit de 4 O’s: overheid, onderwijs, ondernemers en omgeving. Bedoeld om hen vandaag, maar ook morgen, bij alle technische ontwikkelingen voorop te laten lopen.

Matthijs Breel

Techniek: inmiddels een toekomstvaste keuze
Jonge mensen die wij, mede dankzij de inzet van de VvT, stimuleren om een studie techniek te starten in het MBO en HBO, of zelfs WO, wacht in mijn ogen een aantrekkelijke arbeidsmarkt. De economie groeit in algemene zin en in specifieke zin ben ik van mening dat techniek in toenemende mate een dominante rol zal spelen in zowel ons privé- als werkzame leven. Zien we techniek nu nog vaak vooral in een gebouw of binnen installatietechniek toegepast; in rap tempo zal hoogwaardige techniek in alle geledingen van onze maatschappij doordringen. Kijk alleen al naar de ontwikkelingen binnen healthcare. Kortom, kies je nu voor techniek als studie en vervolgens een carrière daarin, dan is dat inmiddels alom aanvaard als een toekomstvaste keuze. Ik beschouw dit als één van de winstpunten van lang en hard werken aan de realisatie van de doelstellingen van de VvT.

Werkbezoek vanuit de Provincie
We mogen terecht trots zijn, denk ik, op de invloed op deze positieve ontwikkelingen van het werk van de VvT. Die waardering zien we ook terug in het aanstaande werkbezoek op 30 september bij de VvT door Gedeputeerde dhr. dr. Y.J. Van Hijum. Het is bijzonder verheugend dat de Provincie Overijssel de VvT als inhoudelijk samenwerkingspartner ziet om vanuit de vier eerder genoemde O’s onze gezamenlijke instroomdoelen te bereiken langs het thema ‘Kiezen, leren en werken in de techniek’. De doelstellingen van de overheid op dit terrein zijn ambitieus: het aantrekken van steeds meer jongeren voor een carrière in de techniek. Wij pakken die handschoen graag samen op om vanuit het Techniekpact te bespreken hoe wij hier nog steviger invulling aan kunnen geven via de activiteiten van de VvT. Het werkbezoek van de heer Van Hijum vormt een ideale gelegenheid om over die samenwerking vruchtbaar te discussiëren.

Open houding richting samenwerking
Over samenwerking gesproken: uiteraard zijn wij graag bereid ons in Zwolle en omstreken succesvol gebleken werkmodel mee te geven aan andere regio’s als bruikbare blauwdruk. Daarnaast vormt een steeds actueler element in ons werk de toenemende behoefte om techniekbreed te opereren om de gezamenlijke doelstellingen van de overheid en Vrienden van Techniek te realiseren. Graag benadruk ik dat wij altijd openstaan voor verkenningen op dit terrein, bijvoorbeeld met partners uit de zorg, bouw en metaal. Vanuit deze opstelling ben ik ook zo vrij in dit voorwoord de open vraag te stellen aan onze vrienden, en andere geïnteresseerden, of zij wellicht binnen hun eigen netwerk al participeren in sectoroverschrijdende verbindingen tussen techniekpartners. We zijn altijd geïnteresseerd in de aard daarvan en de mogelijkheid deze samenwerkingen binnen de VvT een positie te geven.

Een prachtig samenwerkingsvoorbeeld uit de praktijk
Tot slot wil ik u, ter inspiratie, attenderen op een bijzonder techniek gerelateerd initiatief vanuit het onderwijs. Windesheim heeft er sinds 1 september een nieuwe onderwijsruimte bij: het pand Hanz aan het Hanzeplein. De techniekstudies hbo-ict, bouwkunde en industrieel product ontwerpen (ipo) huren hier samen vierhonderd vierkante meter op de derde verdieping van gebouw Hanz. Dat ligt in de wijk Hanzeland op een steenworp afstand van de campus, aan de andere kant van de IJsselallee. De interdisciplinaire kruisbestuiving tussen de techniekstudies hbo-ict, bouwkunde en industrieel product ontwerpen is uitermate interessant. Immers, in de bouw gaan we steeds meer integraal bouwen vanuit het concept BIM. In het initiatief van Windesheim zie ik een prachtig voorbeeld van hoe je binnen een techniekopleiding alvast alle relevante partijen bij elkaar plaatst en hen zo vroegtijdig techniekbreed leert samenwerken.

Als laatste wens ik het onderwijsveld een mooi nieuw schooljaar toe en het bedrijfsleven en de overheid een mooi en succesvol 2e helft van het jaar. Graag ook veel leesplezier met deze editie van onze nieuwsbrief.

Matthijs Breel
Voorzitter Vrienden van Techniek

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Techniekpact Zwolle lanceert interactieve Techniekkaart

Lees meer »
Vrienden van Techniek

TECHNIEKPACT ZWOLLE ZORGT VOOR VERBINDING, MAAR VOORTBESTAAN OP DE TOCHT

Lees meer »
Samen gaan we het maken!