Theatervoorstelling 'Nieuwe vrienden' van OTIB maakt veel discussie los

Op 3 oktober presenteerde Deltion in samenwerking met Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) de muziektheatervoorstelling ‘Nieuwe Vrienden’ in Schouwburg Odeon in Zwolle. Niet alleen de voorstelling, maar ook de discussiegroepen na afloop maakten veel los.

Deze voorstelling ging in op de veranderende markt en klantvraag waar de huidige en toekomstige vakmensen mee te maken krijgen. Met de voorstelling wil Deltion de discussie in de regio rond nieuw vakmanschap agenderen en vooral gezamenlijk nagaan hoe onderwijs en bedrijfsleven hierin samen kunnen optrekken. Na afloop werd er in kleine groepjes intensief en betrokken nagepraat over dit thema.

Actuele en soms ook gevoelige materie
Circa 100 gasten namen in zes groepen deel aan de discussies na afloop van de voorstelling. Zes gespreksleiders ondersteunden de gesprekken aan eveneens zes tafels en drie gespreksleiders spraken gasten die niet deelnamen aan de gesprekken aan. Door de diversiteit van de deelnemers uit zowel technisch onderwijs als bedrijfsleven ontstonden er leuke en geanimeerde gesprekken. Eén conclusie was helder: deze materie lééft! De voorstelling raakt een actuele en soms ook gevoelige snaar.

Enkele interessante conclusiesHet voert te ver alle gesprekken hier samen te vatten, maar enkele ‘rode draden’ zijn uit de diverse reacties goed te ontdekken. Iedereen was het er over eens dat het een erg professionele productie is en een waarheidsgetrouwe weergave is van hoe het er in de dagelijkse praktijk aan toe gaat. Opvallend was de positieve stemming in de discussiegroepen. De opkomst van technologie om het werk goed te kunnen doen, is onstuitbaar. Van tablets voor de werkinstructies en urenbriefjes tot en met ritregistratie om een betere service te kunnen leveren en uiteraard BIM.

Kennis koesteren en overdragen
Ook was er bijval voor de opmerking dat het mooi zou zijn als de oudere medewerkers in een organisatie meer gaan coachen, dan alleen inhoudelijk met hun vak bezig zijn. Zij hebben immers alle expertise en ervaring in hun hoofd! Ook het onderwijs gaf aan dat je als leraar echt flexibel moet zijn en proberen op allerlei manieren bij te blijven. Bedrijven in huis halen bij je opleiding is dan een goed idee. Het is heel waardevol als leerlingen zowel bij kleine als grote ondernemingen en "oude" en "nieuwe" bedrijven ervaring kunnen opdoen. In het onderwijs, vinden de docenten zelf, is nog wel een professionaliseringsslag te maken. “We lopen nu toch wel vaak achter de feiten aan”, klonk er in één discussiegroep.

Ook bedrijfsleven aan zet
Maar ook het bedrijfsleven zelf ziet kansen ter verbetering. Zoals een deelnemer aan de discussie zei: “Wat ik meeneem uit de voorstelling is dat ik me realiseer dat mijn bedrijf met mij mee ouder is geworden. Ik heb te weinig verjongd. Daar ga ik actie op ondernemen.” Ook zouden bedrijven, zo werd gezegd, het moeten opnemen in hun visie & doelstellingen dat zij jaarlijks stagiaires opleiden, en continu investeren in scholing. Eveneens klonk deze opmerking: “Het gaat heel erg om de sfeer die je creëert in je bedrijf en hoe je jong en oud verbindt. Het onderwijs speelt daarbij een rol in de vorm van stagiaires en nieuwe instroom. Het maakt niet zo veel uit wat ze inhoudelijk geleerd hebben in het onderwijs, want houding en gedrag zijn veel belangrijker.”

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

MAKERSFESTIVAL IN ZWOLLE EEN GROOT SUCCES

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Input techniek activiteiten regio Zwolle

Lees meer »
Vrienden van Techniek

EERSTE OPEN BEDRIJVENDAG MARSLANDEN SMAAKT NAAR MEER

Lees meer »
Samen gaan we het maken!