Uitdagend is of wij hier voldoende van weten mee te profiteren!

In mijn vorige voorwoord stelde ik dat de economische seinen van oranje richting groen gaan. Ik zie en hoor om me heen dat deze eerdere voorzichtige groei inmiddels doorzet. Bijvoorbeeld de nieuwbouw van woningen en verkoop van bestaande woningen trekken stevig aan. De utiliteit blijft nog wat lastig, wel interessant is de ombouw van kantoorpanden voor andersoortige bestemmingen. Uitdagend is of wij hier voldoende van weten mee te profiteren!

Techniekbreed biedt deze weg omhoog kansen, vooral ook voor de installatiebranche. Wel hanteert deze branche, naar mijn mening, nog iets teveel calculatie- en samenwerkingsmodellen van voor de crisis, waardoor het rendement nog teveel onder druk blijft staan. Een vernieuwingsslag op dit vlak zou wenselijk zijn om de opgaande marktbeweging ook toekomstbestendig te kunnen blijven benutten.

Goede mogelijkheden voor innovaties en duurzame technieken
Deze positieve marktontwikkelingen bieden een goede gelegenheid om de markt kennis te laten maken met tal van innovaties en duurzame technieken. Bijvoorbeeld de overheid legt een zwaar accent op energiebesparing en onze sector beschikt steeds meer over de duurzame technieken om hierop marktgericht in te spelen. Dit verklaart ook de rol van de Vrienden van Techniek in uitstekende initiatieven zoals het Kennisportaal en BuildUpSkills. Onder andere hiermee reiken wij onze vakmensen de tools aan om deze innovaties ook daadwerkelijk te omarmen en toe te passen.

Opbouw contacten met Techniekpact
De provincie Gelderland en Overijssel hebben in hun provincies een aantal Techniekpacten in huis. Woensdag 18 mei overhandigden gedeputeerden Eddy van Hijum (Overijssel) en Michiel Scheffer (Gelderland) bij Metaalbedrijf Tosec BV in Zwolle het Techniekpact Oost aan Doekle Terpstra. De regio’s worden vertegenwoordigd door een regiobestuurder. In het geval van Oost is dat Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie van provincie Overijssel. We kregen de kans het doel, de activiteiten en de organisatie van de Vrienden van Techniek te presenteren, en de Week van de Techniek in het bijzonder. Vooral ons Activiteitenplan wordt gewaardeerd en, als vervolg hierop vindt in september door de gedeputeerde Eddy van Hijum een werkbezoek plaats bij de Vrienden van Techniek. Hemmink treedt op als gastheer en zal samen met het onderwijs, voor ons een belangrijke partner, en werkgevers laten zien waar de stichting aan werkt. Op het programma staat dan eveneens een werkbezoek bij een ander mooi lidbedrijf Robertpack om daadwerkelijk te laten zien hoe mooi en technisch uitdagend de maakindustrie kan zijn. Wellicht ligt in de waardering voor de concrete activiteiten en het opnemen hiervan in het Techniekpact facilitering vanuit het Techniekpact in het verschiet.

Ingrijpende veranderingen in MBO
Ook aandacht verdienen de landelijke veranderingen in het MBO-onderwijs. Het (te) brede leeraanbod wordt teruggebracht naar 11 sectoren, waarvan er vier technisch gericht zijn. Met die ontwikkeling wordt techniek nog zwaarder neergezet. Eveneens sluit dit aan op het beleid van de regering om vier van de tien jongeren te laten kiezen voor een techniekopleiding. Wel moet het onderwijs op deze ingrijpende ontwikkeling inspelen met goede docenten en passende middelen. Dit blijkt in de praktijk vaak nog een uitdaging. Een aantal MBO onderwijs instellingen in de regio heeft reeds een mooie leeromgeving en nieuwe faciliteiten, hierin laten zij de vier kanalen van technisch onderwijs goed naar voren komen. Voorbeelden uit onze regio waar wij trots op mogen zijn en die navolging verdienen. Ook bijzonder is de inzet van Windesheim om de docenten van het MBO bij te scholen zodat onder de nieuwe vorm hun MBO-onderwijs op niveau is. Hiermee kunnen hun leerlingen binnen de regio later goed doorstromen naar technisch vervolgonderwijs in het HBO. Ook het VMBO zal moeten aansluiten op deze ontwikkeling, door docenten te trainen en hun locaties van de middelen te voorzien om de vier techniekstromen te onderwijzen. Financiële keuzes zijn hierin mede bepalend en we begrijpen de beperking die dit soms met zich mee zal brengen. Het baart de Vrienden van Techniek zorg of alle VMBO’s deze slag kunnen gaan maken. Door meerdere partijen wordt dit punt erkend en wordt het ook bij de overheid als knelpunt benoemd.

Overleg over samenwerking Vrienden van de Werktuigbouw
Tot slot ben ik verheugd u te melden dat wij nog steeds in goed overleg zijn met de Vrienden van de Werktuigbouw en denken nog voor de zomer afspraken te maken om onze hernieuwde samenwerking meer vorm te geven. Hiermee zijn wij in staat om als Vrienden van Techniek onze boodschap nóg techniekbreder uit te dragen.

Graag wens ik u veel leesplezier en sta ik open voor al uw vragen en suggesties. De tijd gaat snel, zomervakanties zijn al weer aanstaande. Ik wens iedereen bijzonder veel genot en plezier toe en hoop velen van u na de vakantieperiode weer met veel energie en frisse ideeën te mogen treffen.

Matthijs Breel
Voorzitter Vrienden van Techniek

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

MAKERSFESTIVAL IN ZWOLLE EEN GROOT SUCCES

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Input techniek activiteiten regio Zwolle

Lees meer »
Vrienden van Techniek

EERSTE OPEN BEDRIJVENDAG MARSLANDEN SMAAKT NAAR MEER

Lees meer »
Samen gaan we het maken!