Wij beogen voor de leerlingen een naadloze overgang van PO naar VO

Het Ichthus College Kampen werkt onder andere samen met het christelijk primair onderwijs. Om precies te zijn: de Iris scholen in Kampen. De samenwerkingspartner hiervoor bij de Iris scholen is Friso Kingma. Bedoeld voor een betere aansluiting tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. “We beogen voor de leerlingen een naadloze overgang van PO naar VO. Aansluiten op het leerproces is voor ons de norm. Ook krijgt techniek binnen dit proces de nodige aandacht”, aldus Germien Kamphorst, directeur Ichthus College Kampen.

Germien Kamphorst merkte dat haar docenten op het Ichthus College Kampen bij veel leerlingen die vanuit het primair onderwijs van de Iris scholen instromen bepaalde vaardigheden niet verder stimuleren: “In groep 8 werken leerlingen zeer zelfstandig, op hun eigen niveau en in groepjes. Vervolgens bouwen wij in het voortgezet onderwijs een deel van die competenties niet verder uit. Sterker nog: we beginnen weer op nul. Dat is jammer en niet nodig. We willen veel beter aansluiten op wat die leerlingen beheersen aan competenties en vaardigheden. We onderzoeken expliciet wat de leerling al wel weet en heeft geleerd en daar bouwen wij op voort.”

Gedeelde visies
Ichthus en de Iris scholen zijn in dit kader eveneens gestart met een (digitaal) portfolio systeem om de competenties en vaardigheden van de leerlingen zichtbaar maken. Germien: “Ook die portfolio’s willen we in de toekomst beter op elkaar aan laten sluiten.” Eveneens hebben het Ichthus College Kampen en de Iris scholen een eensluidende visie op wereldburgerschap in relatie tot de leerlingen. Germien: “Ook die visie willen we nóg beter op elkaar afstemmen en onderzoeken of we daar doorgaande lijnen in kunnen vinden.”

Project Team 10-14
“Verder hebben we, naast de genoemde samenwerking met de Iris scholen, ook een samenwerking met álle basisscholen in Kampen en omstreken binnen een project genaamd Team 10-14. Alle leerlingen van die scholen, van eind groep 6 in het PO tot en met klas 3 in het VO, volgen wij om te kijken wat de leerlingen nodig hebben mocht er een gedrags- of leerprobleem zijn. Dus vanaf groep 6 op de basisschool monitoren we die leerlingen al, zodat we hen als zij eenmaal bij ons komen in het VO direct kunnen bieden wat zij nodig hebben om succesvol te zijn. Dit noemt men ook wel Passend Onderwijs.” Eveneens heeft het Ichthus College Kampen aandacht voor hoogbegaafde leerlingen: “De Iris scholen hebben ook een klas voor hoogbegaafde leerlingen. Ook daarin kijken wij al mee om speciaal die groep tijdig en op maat te kunnen bedienen. Een voorbeeld? Hoogbegaafde leerlingen uit het PO bezoeken onze talentclasses op het Ichthus.”

Eveneens aandacht voor techniek
Germien: “Ook volgen leerlingen uit groep 8 al een aantal lessen binnen wat wij Expeditie WO noemen en kunnen zij beroepsgerichte lessen volgen in talentrichtingen die wij belangrijk vinden. Expliciet binnen Expeditie VO krijgt techniek meer dan gemiddeld aandacht. Hiermee sluiten we aan op de aandacht voor technieklessen die inmiddels circa tien jaar gemeengoed zijn binnen de basisscholen. In de beroepsgerichte lijn die wij bieden binnen de TL en Havo hebben wij beroepsgerichte classes, naast de talent classes. In klas 3 en 4 daarvan kijken we al heel goed naar de uitstroomprofielen van het mbo en hbo. De leerlingen in deze klas krijgen bijvoorbeeld een heel jaar lang 2 uur in de week van Windesheim docenten les in bouwkunde en civiele techniek. Dus elke leerroute die wij aanbieden sluit aan op de veranderende wereld en het vervolgonderwijs. Techniek speelt in die veranderende wereld een steeds grotere rol.”

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Techniekpact Zwolle lanceert interactieve Techniekkaart

Lees meer »
Vrienden van Techniek

TECHNIEKPACT ZWOLLE ZORGT VOOR VERBINDING, MAAR VOORTBESTAAN OP DE TOCHT

Lees meer »
Samen gaan we het maken!