Wij proberen de jeugd zo brééd mogelijk kennis te laten maken met techniek

Martijn Endeman is adjunct directeur van Gebr. Meijer Bouwbedrijf B.V. te Raalte. Ondanks zijn drukke werkzaamheden zet hij zich inmiddels al drie jaar in als voorzitter van Platform Techniek Salland, met als succesvol paradepaardje uiteraard de Techniekdagen Onderwijs Salland. Wat motiveert hem en wat is de stand van zaken? “Dé beslissende factor om succes te hebben in dit veld, is het creëren van draagvlak en samenwerking tussen de 3 O’s”, aldus Martijn.

Martijn is inmiddels ruim vier jaar adjunct directeur van Gebr. Meijer Bouwbedrijf B.V. en drie jaar geleden werd zijn bedrijf gevraagd deel te nemen aan de Techniekdagen Onderwijs Salland. Martijn: “Dat leverde al direct heel veel enthousiaste reacties op. Vooral het openstellen van je bedrijf voor mensen die daar niet zo snel komen, biedt meerwaarde. Uiteraard allemaal in het licht van het doel meer mensen, en vooral jonge mensen, te interesseren voor een opleiding en loopbaan in de techniek.”

Voortbouwen op een succesvol concept
Het bestuur van Platform Techniek Salland bleek behoefte te hebben aan een stukje opvolging en polste Martijn: “Enthousiast heb ik de rol van voorzitter op mij genomen en raakte ik betrokken bij de totale organisatie, zoals de Techniekdagen Onderwijs Salland. Inmiddels werken we nu drie jaar met een compleet nieuw bestuur. De insteek? We gaan door met het bewezen concept en innoveren tegelijkertijd. De scholen nemen inmiddels de Techniekdagen standaard mee in hun lesprogramma en zijn we verzekerd van een enorme opkomst. We tellen al enkele jaren meer dan 2.000 bezoekers per deelnemende locatie; uiteraard leerlingen én hun familie en vrienden.”

12e Versie staat voor de deur
In oktober van dit jaar staat alweer de 12e editie voor de deur. Martijn: “In Salland zijn wij één van de koplopers geweest met het organiseren van de Techniekdagen. Je ziet die nu op veel andere plekken ontstaan. Ik zeg niet dat onze aanpak de enige goede is, maar we zien wel dat het heel goed werkt. We benaderen meestal 6 tot 7 technische bedrijven en vragen of zij bereid zijn de deuren open te stellen voor onze doelgroep. Je hebt het dan over groep 6 t/m 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Ons belangrijkste doel? Deze kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking brengen met de technische sector.”

De 12e techniekdagen worden gehouden op:
Vrijdag 13 oktober van 18.00 uur – 21.00 uur
Zondag 15 oktober van 11.00 uur – 16.00 uur
Voor meer informatie klik hier!

Salland biedt volop kans in de techniek
Op scholen is doorgaans minder aandacht voor techniek, constateert Martijn: “Tegelijkertijd is in Salland de technische sector een grote verschaffer van werkgelegenheid, en is de innovatiekracht in onze regio groot. Dit biedt vele carrièrekansen voor de jongeren die nu nog op school zitten en wij zien een mooie toekomst voor jongeren die kiezen voor techniek, aangezien technologische ontwikkelingen zich voordoen in vrijwel alle sectoren.”

Zo breed mogelijke presentatie van techniek
Ook dit jaar trekt Platform Techniek Salland het concept weer breder: “Mensen denken bij techniek vaak aan de maaksector, en dat is ook terecht. Toch proberen wij het breder te trekken want we zien in veel sectoren de techniek zijn intrede doen. Dus betrekken we bij de Techniekdagen ook de zorgsector, de groensector, ICT, telefonie, bouw- en installatietechniek en de industrie. We willen de jeugd de kansen in de techniek op de arbeidsmarkt vanuit zoveel mogelijk invalshoeken laten zien. Dit jaar doet bijvoorbeeld ook een agrarisch bedrijf mee. Logisch, want daar werken ze bijvoorbeeld met zeer geavanceerde melkrobots en zie je in stallen moderne ventilatiesystemen en andere installaties. Naast de beroepen met de handen richten wij ook onze aandacht op de beroepen voor hoger opgeleiden, bijvoorbeeld als engineer, projectleider, innovator en dergelijke.”

Succesvolle koppeling aan lesbrieven
Ook ontwikkelt het Platform Techniek Salland lesbrieven: “Voorafgaand aan de Techniekdagen zijn de leerlingen al een aantal weken actief met de lesbrieven. Onderdeel is bijvoorbeeld het maken van een innovatief werkstuk. Dit wordt gevoed door de bedrijven die deelnemen aan de Techniekdagen. Die dagen de kinderen uit om met een slimme oplossing te komen voor een probleem dat voor hen speelt. Die werkstukken belonen we met een prijswinnaar. We zien dat door de lesbrieven, met het werkstuk, de kinderen al weken voorafgaand aan de Techniekdagen zelf volop bezig zijn met techniek. Die combinatie werkt heel goed. Ook staan op onze sites filmpjes waarmee alle deelnemende bedrijven alvast een kijkje in hun keuken geven. We zien dat dit leerlingen en docenten inspireert met vragen en oplossingen te komen en alvast over zaken na te denken.”

Techniek onderwijs innoveert méé
“In de regio Salland is het Carmel College een belangrijke speler voor het voortgezet onderwijs”, stipt Martijn aan: “Zij kozen ervoor een aantal directe techniekvakken of opleidingsrichtingen af te schaffen, vaak in verband met te weinig leerlingen. Maar dat betekent niet dat het Carmel College niks meer doet aan Techniek. Sterker nog, dit is alleen maar toegenomen! Er worden nieuwe initiatieven opgetuigd met als doel om te kijken hoe zij moderne technologieën kunnen aanbieden, bréder getrokken dan alleen als vak op school maar direct aansluitend op de moderne ontwikkelingen in de praktijk. Wij juichen die ontwikkeling toe omdat Platform Techniek Salland vooral probeert te verbinden tussen overheid, onderwijs en ondernemers, de bekende drie O’s. Het is daarom verheugend om te zien dat scholen in onze regio, zoals het Carmel College, samenwerking zoeken met bedrijven. Bijvoorbeeld door leerlingen te betrekken bij een opdracht van een bedrijf of door het organiseren van gastlessen. De breedte die zij zoeken, vinden wij heel belangrijk. Naast onze Techniekdagen zie je dus dat er ook vanuit het onderwijs initiatieven worden ontplooid om zoveel mogelijk instroom te genereren in de technische sector.”

Veelzijdig activiteitenprogramma
Martijn weet dat de Techniekdagen Onderwijs Salland opvallen, maar het Platform Techniek Salland ontwikkelt meer initiatieven: “Zo organiseren wij bedrijvencontactavonden waarbij mensen uit het technische bedrijfsleven én technisch onderwijs samen over onderwerpen discussiëren. Bijvoorbeeld dit jaar was een onderwerp internationale handel omdat we in de regio bedrijven hebben die wereldwijd handel drijven. Op het Carmel College zijn 20 leerlingen bezig met het volgen van een International Businessclass, waarbij leerlingen zelf een bedrijf moeten opstarten met als einddoel een reis naar China te kunnen bekostigen. Op haar beurt kan het onderwijs op zo’n bedrijvencontactavond toelichting geven op hoe zij hun onderwijs laten aansluiten op de ontwikkelingen in de maatschappij en specifiek binnen bedrijven. Eveneens organiseren we bedrijfsexcursies en bezoeken we technologische bedrijven. We hebben ook diverse technische universiteiten bezocht.”

Vrienden van Techniek
We hebben contact met de Vrienden van Techniek vanuit Platform Techniek Salland en we trachten de banden nog verder aan te halen, waaronder op 5 locaties techniekdagen worden georganiseerd om elkaar meer te ondersteunen. Martijn: “We hebben een lokaal succesvol initiatief, met bijvoorbeeld goede en directe contacten met circa 45 basisscholen in de regio. Schaal je dat op, dan loop je de kans dat het verwatert en iets van zijn zichtbaarheid verliest. Toch willen we ons openstellen, samenwerken en kijken waar we de verbindingen kunnen leggen. Daarom onderhouden we goede contacten met de Vrienden van Techniek, met behoud van de eigen identiteit. Die balans vinden we goed.”

Zorg voor een breed draagvlak
Tot slot geeft Martijn graag een advies mee aan andere regio’s die ook aan de slag willen zoals Platform Techniek Salland dat doet: “Zoek de samenwerking en zorg voor een breed draagvlak onder alle deelnemende partijen. Dus vanuit de drie O’s van Overheid, Onderwijs en Ondernemers. Wij hebben bijvoorbeeld regelmatig brede platform overleggen waarbij diverse mensen vanuit verschillende achtergronden aanschuiven voor overleg. Die breed gedragen consensus en medewerking is heel belangrijk gebleken voor ons. Ieder kan zijn wensen neerleggen en samen kijk je wat haalbaar is en vervolgens pak je dat ook samen op. Voor ons was het in het begin ook niet altijd makkelijk, dus moet je wel volhoudend zijn.”

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Twee nieuwe bedrijven bij de Vrienden van Techniek geven hun visie:

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Voortgezet onderwijs, hbo en bedrijfsleven werken samen, doet u mee?

Lees meer »
Samen gaan we het maken!