Aan het woord, Gaston van Kleef

Met plezier neem ik de uitdaging voor dit voorwoord bij de nieuwsbrief van de Vrienden van Techniek aan. Voortaan rouleert het voorwoord onder de Vrienden. Dit is een goed signaal dat we gelijkwaardig en schouder-aan-schouder staan om de instroom in de techniek gezamenlijk te bevorderen. Hard nodig in een tijd waarin het werk groeit, maar het aantal technische vakmensen niet hard genoeg meegroeit.


Nieuw elan
Binnen de Vrienden van Techniek proef ik een nieuw elan. De wil is er niet alleen om voldoende instroom van technisch talent te helpen borgen, ook ervaar ik een enorme actiebereidheid. De Vrienden van Techniek hanteren een uitstekend en gevarieerd Activiteitenprogramma. We zitten op het goede spoor.

Nóg pragmatischer en slagvaardiger
Wel geef ik graag namens meerdere Vrienden vanuit de kant van technische ondernemers mee dat er vooral behoefte is aan nóg meer concrete acties, met ook een tastbaar resultaat. Met elkaar hebben we in het bedrijfsleven genoeg inspiratie en daadkracht in huis om aan deze actuele behoefte te voldoen, is mijn inschatting. Uiteraard in de goede samenwerking met overheid en onderwijs zoals deze nu al bestaat. Alleen samen én met concrete acties bereiken we onze doelen. Ook voorkomen we daarmee dubbele initiatieven en kunnen we acties resultaatgericht bundelen. Kortom, we mogen nog pragmatischer en slagvaardiger worden. Daarom juich ik ook de nieuwe samenwerking toe met het Techniekpact Regio Zwolle.

Een geslaagd praktijkvoorbeeld
Tot slot laat ik u weten dat Hiab zelf ook actief samenwerkt met scholen in de regio. We zijn in staat om zowel stagiaires als afstudeerders écht inhoudelijk projecten te geven. Ook merken we daardoor een vruchtbare uitwisseling van kennis tussen jonge instroom en oudere collega’s. Een investering in de toekomst die zijn vruchten zal afwerpen, voor de héle branche. Gelukkig zie ik deze aanpak ook bij veel collega-bedrijven.

Ik wens u veel leesplezier en zie uit naar uw betrokkenheid bij de praktische acties van de Vrienden van Techniek

Gaston van Kleef
Directeur Hiab Benelux

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

MAKERSFESTIVAL IN ZWOLLE EEN GROOT SUCCES

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Input techniek activiteiten regio Zwolle

Lees meer »
Vrienden van Techniek

EERSTE OPEN BEDRIJVENDAG MARSLANDEN SMAAKT NAAR MEER

Lees meer »
Samen gaan we het maken!