Aansluiting/Doorstroom vanuit PIE naar Deltion College

Op 24 mei jl. ontmoetten een tiental vmbo-scholen uit de regio Zwolle elkaar bij het Deltion College, om met elkaar te verkennen en te inventariseren hoe er een goede aansluiting/doorstroom vanuit vmbo-scholen met Profiel PIE (Produceren, Installeren en Energie) naar technische verwante opleidingen in het mbo gerealiseerd kan worden. Er was een brede vertegenwoordiging vanuit het vmbo aanwezig; leraren, teamcoördinatoren en temleiders en decanen en iedereen deelde de mening dat het vormgeven van de profielen inclusief keuzevakken en het organiseren van het onderwijs nog best een uitdaging is.

De bijscholing van leraren, het organiseren van moderne materialen en aanschaffen van (nieuwe) inventaris, de praktische organiseerbaarheid en de methodes van lesmateriaal zijn de onderwerpen waar iedere vmbo-school in meer of mindere mate mee worstelt.

Het Nuborgh College in Elburg, locatie Oostenlicht, is in het kader van Vernieuwing vmbo een pilotschool voor PIE en heeft al 2 lichtingen PIE-leerlingen geëxamineerd. Auke Oosten, coördinator van PIE bij het Nuborgh College, nam de aanwezigen middels een presentatie mee door de uitdagingen waar de school de afgelopen jaren mee te maken had. “Meer aandacht voor de leerling en zijn ontwikkeling middels het nieuwe LOB is heel mooi, maar ook best moeilijk. ’t Is niet alleen maar een cijfertje geven, je moet een leerling nu aan de hand nemen en bewust maken van het proces van loopbaanoriëntatie dat hij doorloopt”, aldus Auke. Hij gaf als tip als team goed in gesprek te gaan en te blijven over wensen en verwachtingen en vooral het type leerling als uitgangspunt te nemen. Daarbij raadde hij aan in de beginfase het aanbod van keuzevakken minimaal te houden en het bedrijfsleven te betrekken bij het aanbod hiervan.

Tijdens een inventarisatierondje bleek dat de keuze voor de verschillende keuzevakken die onder profiel PIE vallen, in eerste instantie vooral bepaald worden door kennis en bekwaamheid van de docenten en door de ruimte en het beschikbare materiaal. Sommige scholen hebben daarnaast de mogelijkheden tot doorstroom in het mbo als richtlijn genomen, anderen hebben heel bewust naar de werkgelegenheid in de regio gekeken.

Voor wat betreft dit laatste wensen vmbo scholen wel graag dat het ROC in gesprek gaat met bedrijven om hun mbo opleidingsaanbod af te stemmen. Vmbo-scholen willen vervolgens daarop aansluiten. Verder gaven de aanwezigen aan dat het fijn zou zijn als er gekeken wordt naar overlap in lesstof in het vmbo en mbo. Ook heerst de wens om het schoolexamen van keuzevakken te laten valideren door bedrijven en het mbo.

Op dit moment worden per school alle keuzevakken en lob-methodes in kaart gebracht. Vervolgens wordt gekeken waar mogelijkheden tot samenwerking liggen en worden afspraken gemaakt om verder in gesprek te gaan.

Heeft u hier ideeën over en wilt u die graag met ons delen? Neem dan contact op met Marinus Roijakkers, opleidingsmanager Techniek & Vormgeving van het Deltion College, via mroyakkers@deltion.nl of 038-8503865.

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Techniekpact Zwolle lanceert interactieve Techniekkaart

Lees meer »
Vrienden van Techniek

TECHNIEKPACT ZWOLLE ZORGT VOOR VERBINDING, MAAR VOORTBESTAAN OP DE TOCHT

Lees meer »
Samen gaan we het maken!