Alles heeft z'n tijd! Er is een tijd van afscheid en een tijd voor een nieuw begin...

Na ruim 9 jaar in de functie van projectleider werkzaam te zijn geweest, ga ik de Vrienden van Techniek verlaten. Dit werk heb ik met ongelooflijk veel plezier gedaan, maar het is tijd voor een volgende stap in mijn loopbaan.

De afgelopen jaren heb ik mij bezig gehouden met instroombevordering in het technisch beroepsonderwijs en het verhogen van kwaliteit en aansluiting van die opleidingen op het bedrijfsleven. Samen met heel veel betrokken ‘vrienden’ en ons netwerk binnen de 4 O’s mocht ik uitvoering geven aan de vele projecten. Zoals Week van de Techniek, Techniekplein, gastlessen, excursies, deskundigheidsbevordering, bijeenkomst voor praktijkopleiders en vakleerkrachten, techniekbijeenkomst voor docenten VO, themabijeenkomsten, etc.

In die 9 jaar is enorm veel gebeurd, zoals de ingrijpende economische crisis. Maar ondanks dit hoorde ik vaak vanuit het grote ‘vrienden’ netwerk en uit onze omgeving hoe belangrijk het is om te blijven investeren in, en te blijven werken aan de verbinding tussen onderwijs, bedrijfsleven en de afstemming tussen de verschillende branches. Al met al een turbulente periode waarin de Vrienden van Techniek niet alleen hun bestaansrecht hebben bewezen, maar ook vele mooie doelen hebben bereikt.

Ik heb enorm veel waardering voor de tomeloze inzet van onze vrijwilligers die, naast hun drukke banen, zich praktisch bleven en blijven committeren aan de uitvoering van de vele activiteiten. Het was steeds weer geweldig wanneer we met elkaar met de beperkte beschikbare middelen een geweldige activiteit konden realiseren. Ook wil ik op deze plek graag onze voormalige voorzitter Jan Mijnheer in herinnering brengen. Hij zou trots zijn als hij zou mogen zien waar wij nu staan met elkaar, dankzij deze actieve bijdrage!

Nu is het moment aangebroken waarbij ik mij ook ga richten op een nieuwe fase in mijn loopbaan. Uiteraard zal ik vanuit mijn verantwoordelijkheidsgevoel en loyaliteit aan onze mooie ‘vriendenclub’ mijn werkzaamheden overdragen aan een nog aan te stellen opvolger. Klik hier voor de vacature!

Vanaf deze maand bouw ik weliswaar al af en start ik ook in mijn nieuwe rol bij Stichting CLOK. Een organisatie die zich inzet voor de stimulering van de lokale en regionale Nederlandse economie.

Maar ik ben nog steeds bereikbaar, aanspreekbaar en betrokken bij de activiteiten van onze mooie ‘vrienden’ club en onze rol binnen het Techniekpact Regio Zwolle.

Tot slot wil ik alvast alle betrokken vrijwilligers uit ons ‘vrienden’ netwerk, maar ook zeker iedereen die actief heeft deelgenomen aan de activiteiten, hartelijk danken!! We komen elkaar vast nog tegen in het veld!

Hartelijke groet,

Sandra de Boer
Tel.: 06-83541129 (zakelijk)
Tel.: 06-12309216 (privé)

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Techniekpact Zwolle lanceert interactieve Techniekkaart

Lees meer »
Vrienden van Techniek

TECHNIEKPACT ZWOLLE ZORGT VOOR VERBINDING, MAAR VOORTBESTAAN OP DE TOCHT

Lees meer »
Samen gaan we het maken!