"De vraag vanuit het technisch bedrijfsleven is voor ons leading"

ROC Deltion College focust met haar leeraanbod steeds meer op een maximale aansluiting op de vraag vanuit het bedrijfsleven, zo ook het technische bedrijfsleven. “Dé grote uitdaging in de komende jaren is een onderwijsleermodel te ontwikkelen dat blijvend in staat is mee te bewegen met de snelle veranderingen,” aldus Michiel Bilstra, directeur ROC Deltion College.

“Onze primaire opdracht door de overheid gegeven, is te voorzien in de behoefte op basis van de human capital agenda vanuit het technisch bedrijfsleven in de regio groot Zwolle. Dit doel slaagt alleen als we dit integraal met het technische bedrijfsleven doen”, geeft Michiel aan “De verwachting en vraag vanuit het technisch bedrijfsleven zijn voor ons leidend in de manier waarop we leerlingen scholen en vormen. Daar hoort ook een goede basis voor burgerschapsvorming bij, tegenwoordig onmisbaar om ook als technicus in de maatschappij te kunnen opereren. De geïsoleerde professional als vakman bestaat niet meer. Tot slot moeten wij de basis meegeven aan onze studenten om zich vanuit hun eigen drive en zelfstandigheid een levenlang te blijven ontwikkelen. Als mens, burger, maar zeker als professional.”

Geslaagde bijeenkomst Smart Industry
Technologie ontwikkelt zich razendsnel. Productieprocessen én de toe te passen technieken veranderen. De economie trekt aan en de samenstelling van onze bevolking verandert. Michiel: “Deze bewegingen stellen ons voor de volgende vraag: ”Wat en wie is de Smart Industry professional van de toekomst en hoe voorzien we in de vraag naar voldoende goed toegeruste professionals 4.0”? Het technisch beroepsonderwijs in de Regio Zwolle heeft als kernverantwoordelijkheid die professional 4.0 op te leiden en te vormen. Dat kan enkel samen met het bedrijfsleven en vraagt een goede en structurele dialoog.” Daarom organiseerde het Deltion College op vrijdag 10 februari, samen met Hogeschool Windesheim, Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI en OTIB, OOM en A+O een interactieve bijeenkomst over Smart Industry. Michiel: “Centraal ook daar stond de vraag wat het technisch bedrijfsleven de komende tien jaar nodig heeft. We kregen twee cruciale antwoorden terug: technische vak skills en zonder uitzondering de vorming van leerlingen aan de hand van de 21th century skills. Dan heb je het over algemene competenties die steeds belangrijker worden om als vakman in de snel en permanent veranderende omgeving te kunnen blijven aansluiten.”

Zich voortdurend wijzigende dynamiek
Ook het Deltion College is actief met participatie in de regioprofielen die gezamenlijk zijn opgesteld voor Gelderland en Overijssel: “Die zijn voor ons richtinggevend, maar tegelijkertijd speelt er dit: zodra je iets opschrijft en de werkelijkheid daarmee vastlegt, krijgt die werkelijkheid ook direct weer zijn eigen dynamiek. Dat zien we ook een beetje met het topsectoren beleid van de nationale overheid. Aan de ene kant heel stimulerend en richtinggevend. En op het moment dat het is beklonken en vastgelegd dient zich direct alweer een nieuwe dynamiek aan met bijbehorende nieuwe vragen. Daar blijven we erg alert op. En eigenlijk kan ik hetzelfde zeggen over de nieuwe kwalificatiedossiers. Ik begrijp heel goed dat die kwaliteitsborgend werken en helder maken waartoe we opleiden. Tegelijkertijd ervaren we de KD’s ook wel eens als knellend en remmend als er zich weer nieuwe ontwikkelingen voordoen”, aldus Michiel.

Meebewegend onderwijsmodel
Het Deltion is dit jaar in de kerntechnische opleidingen met 6% in volume gegroeid. De instroom is zelfs nog meer gegroeid. Michiel: “Dat verschil wordt bepaald door ook de gekwalificeerde uitstroom die wij realiseren. Het is vrij uniek dat er recent zoveel groei op juist de kerntechnische opleidingen heeft plaatsgevonden. 6% is nogal wat. Tegelijkertijd kunnen we nog lang niet voorzien in de vraag. Die vraagmarkt ontwikkelt zich steeds nadrukkelijker. De technologische vernieuwing gaat momenteel echt heel snel. Dat geeft ook een economische dynamiek en dus vraag naar arbeidsinzet die ook nog eens continu verandert. Dát is het krachtenveld waarin wij dagelijks proberen zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen.” Het Deltion is in het bijsturen van die zich voortdurend wijzigende dynamiek dienend, stelt Michiel: “Wij hopen door de scholing van jongere en ook oudere professionals invloed te kunnen uitoefenen op de sociaal-maatschappelijke dynamiek. Dé grote uitdaging in de komende jaren is een onderwijsleermodel te ontwikkelen dat blijvend in staat is mee te bewegen met de snelle veranderingen.”

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

MAKERSFESTIVAL IN ZWOLLE EEN GROOT SUCCES

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Input techniek activiteiten regio Zwolle

Lees meer »
Vrienden van Techniek

EERSTE OPEN BEDRIJVENDAG MARSLANDEN SMAAKT NAAR MEER

Lees meer »
Samen gaan we het maken!