30 maart 2021 Een kijkje in de keuken, Breman tijdens Corona.

Bernardo Eenkhoorn, lid groepsdirectie Breman Installatiegroep: “Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ van Techniek Nederland heeft ons enorm geholpen” Bernardo Eenkhoorn is binnen de driekoppige groepsdirectie van Breman Installatiegroep verantwoordelijk voor de portefeuilles Organisatie en Processen, Financiën en Breman Systeem. De komst van corona beantwoordde Breman onmiddellijk met de instelling van een crisisteam: “Op advies van de overheid lukte het ons om binnen enkele dagen iedereen vanuit huis te laten werken.”

Breman Installatiegroep De Breman Installatiegroep is met meerdere vestigingen een landelijk werkende groep van ruim 20 gespecialiseerde installatiebedrijven. Bernardo: “We gaan volop voor de energietransitie en bieden daarin duurzame oplossingen voor mens en maatschappij. Wij zijn van de hele levenscyclus van de installatie van gebouwen. Dat doen we in de nieuwbouw, in de renovatie en in de utiliteitsmarkt. En daar hoort ook service, onderhoud en vervanging bij. Dat doen we voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.”

Aan welke knoppen bij Breman zijn jullie direct gaan draaien toen corona kwam?
Bernardo:“Corona stond al in februari 2020 direct hoog op de directieagenda van Breman Installatiegroep. We wisten: dit gaat een grote impact hebben op onze maatschappij en ons bedrijf. Onmiddellijk riepen we een crisisteam in het leven om in te spelen op het grote onbekende. Op advies van de overheid lukte het ons om binnen enkele dagen iedereen vanuit huis te laten werken. Vanuit het crisisteam hielden we, zeker in het begin, dagelijks alle maatregelen bij. Die communiceerden we naar de vestigingen. Eveneens hielden we bij of er speciale zaken speelden bij zowel klanten en opdrachten als bij leveranciers. Al die voortdurend geactualiseerde informatie bij elkaar stelde ons in staat alert te communiceren met onze eigen mensen.”

Welke impact heeft corona op jullie activiteiten? “Het was in het begin uiteraard wel even spannend of Breman nog fysiek bij haar klanten langs mocht komen. Op slechts enkele plekken is er even een stop geweest, meer niet. Wij zijn aangesloten bij Techniek Nederland en zij hebben, samen met andere organisaties, een enorm goede prestatie geleverd door snel het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ geïmplementeerd te krijgen. Dit heeft ervoor gezorgd dat onze branche vrij regulier heeft kunnen doorwerken, uiteraard met inachtneming van alle genomen maatregelen.”

Welke impact heeft corona op Breman Installatiegroep? “Intern kon Breman haar bestaande organisatie intact houden ondanks corona. We hebben op alle terreinen voldoende werk gehouden. We hebben nergens hoeven ingrijpen. Sterker nog; we hebben in coronatijd zelfs mensen aangenomen en dat doen we nog steeds.”

Heeft jullie beleid gevolgen gehad voor stagiaires? “Ons thuiswerkbeleid betekende gelukkig ook dat we geen enkele stagiair de deur hebben hoeven wijzen. Juist zij moeten ook in een periode zoals nu met corona hun persoonlijke en professionele ontwikkeling door kunnen maken, ongelofelijk belangrijk voor henzelf en voor de toekomst van onze branche. Want daarin worden de tekorten aan technisch talent steeds nijpender. Voor jongeren is dit al een zware tijd. Vallen opleiding en stage ook nog eens weg, dan wordt het voor hen extra moeilijk.”

Houdt Breman in deze spannende situatie eigenlijk nog energie over om te innoveren?
“We zijn ondanks corona volop doorgegaan met innoveren. Misschien heeft het ons zelfs een boost gegeven, omdat we heel snel hebben moeten leren om op een andere en meer flexibelere wijze te werken. Ondanks al het leed dat corona teweegbrengt, dwingt het ons ook op een aantal terreinen out of the box te denken en te kiezen voor de minder traditionele routes.” Bernardo geeft enkele voorbeelden: “Een jaar geleden was het in onze branche ondenkbaar dat iemand niet fysiek aanwezig was bij een overleg. Nu is dat heel normaal geworden. Of neem de eigen Breman Academy. Op dit kenniscentrum hebben we op een aantal plekken in het land fysiek fors ingezet. Door corona hebben we de lijn van de reguliere scholen vanuit de overheid gevolgd en de Breman Academy niet fysiek opengesteld. Dit betekende dat we versneld hebben gefocust op digitaal leren, een enorm leerproces in korte tijd.”

Bewustwording creëren voor enorme uitdagingen
Uiteraard staat ook de energietransitie hoog op de agenda van Breman Installatiegroep evenals het woningtekort in Nederland. Bernardo: “Niet alleen de installatiebranche, maar ook wij als bedrijf hebben daarin een grote verantwoordelijkheid die we ook willen nemen. Vanuit onze Breman Academy geven we daar gerichte impulsen aan. Daarnaast kennen we BREiNN. Dit staat voor Breman Innovatie. Langs die weg willen we ook buiten Breman bewustwording creëren voor het feit dat we op basis van de energietransitie met elkaar voor een enorme uitdaging staan. Door hier ook tijdens de coronacrisis actief mee te blijven, geven we het signaal af dat we hier vol voor blijven gaan.”

Heb je veel contact met collega-bedrijven om van elkaar te leren en elkaar te steunen of is het nu toch even ‘ieder voor zich’?
“Vooral aan het begin van de crisis hebben we veel contact gehad met Techniek Nederland, maar ook met de collega-bedrijven die zich in dezelfde markt als wij begeven. Het is van belang dat alle bedrijven die bezoeken aan particulieren brengen in woningen, dezelfde coronamaatregelen toepassen. Daarin hebben we op een positieve manier samen opgetrokken, juist door veel te overleggen.”

Hoe zie jij 2021 zich ontwikkelen ondanks corona?
“Als het meezit, loopt de crisis op zijn einde als we de vaccinatiegraad fors verhogen. Ik hoop oprecht dat we als branche de flexibiliteit op peil weten te houden die we met elkaar tijdens deze crisis onder druk hebben ontwikkeld. Een gezonde mix van fysiek en digitaal waarbij we ook door minder te reizen voor het werk onze footprint blijvend weten te verlagen. Eind 2021 hoop ik dat corona niet meer onze grootste uitdaging is en we ons weer vol op de energietransitie en andere urgente agendapunten kunnen storten.”

Werkt Breman voor klanten die met hun producten grootschalig bekend staan in de maatschappij, zogeheten Wereldmerken? Zo ja, wat betekent dat voor jullie bijdrage aan dat product?
“Wij zijn vooral actief in woningen en leveren niet zozeer aan wereldmerken. Echter, ook wij kennen toonaangevende projecten. Breman Zwolle werkt bijvoorbeeld voor het Anne Frank Huis. Geen wereldmerk, maar wel wereldberoemd. Wij hebben hier verbouwd en verzorgen het onderhoud. Toch bijzonder als je je realiseert dat alle installaties in het Anne Frank Huis vanuit Zwolle worden gemonitord en het onderhoud vanuit de regio wordt aangestuurd. Een opdrachtgever met een grote maatschappelijke impact met veel bezoekers uit de hele wereld.”

Kom proeven welke kansen techniek biedt
Tot slot heeft Bernardo een persoonlijke oproep: “Ik zou graag iedereen willen inspireren de techniek in te gaan, en dat op alle niveaus. De uitdaging van de energietransitie is niet alleen groot en complex, maar vooral ook ongelofelijk mooi. Zelf word ik er vrolijk van om iedere dag te mogen bijdragen aan een betere wereld. Daarom: laat je informeren over de kansen in de techniek en kom gerust proeven bij de Breman Academy, zowel digitaal als, na corona, weer fysiek. Ik weet zeker dat we mensen verliefd kunnen laten worden op techniek!”

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Elk techniektalent is welkom. Als het maar jong van hart is!

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Het zit er weer op, de Week van de Techniek

Lees meer »
Samen gaan we het maken!