23 maart 2021 Een kijkje in de keuken, Hanzestrohm tijdens Corona.

Matthijs Breel, directeur Hanzestrohm bv: “Zo’n crisis dwingt je om dingen anders te doen” Eén van de drie bedrijven die vallen onder Hanzestrohm bv is Hemmink in Zwolle. Ook hier stond corona compleet onverwacht voor de deur. Maar de gevolgen vallen mee. Matthijs Breel, directeur Hanzestrohm BV: “Zo’n crisis dwingt je om dingen anders te doen waar je anders niet aan toekwam of waarbij je uit gewoonte de oude routine bleef volgen. Corona is een disrupter die je onontkoombaar aanzet tot het anders kijken naar de bestaande manier van werken. En wat zo mooi is; we hebben bewezen met elkaar dat ook te kúnnen.”

Hanzestrohm in vogelvlucht
Hanzestrohm is een groep van drie ondernemingen die vanuit een technisch merkenportfolio specialistische producten en diensten aanbiedt: Hemmink, KWx en Kairos. De Hanzestrohm-ondernemingen beschikken over diepgaande knowhow op het gebied van building solutions, industrial solutions en infra solutions. Als zelfstandig familiebedrijf, opgericht in 1951 bedient Hanzestrohm met circa 140 medewerkers klanten vanuit Zwolle (hoofdkantoor), Alphen aan den Rijn, Oud-Beijerland.

Indrukwekkend
Matthijs weet nog goed hoe het voelde toen corona haar intrede deed: “Eerder leefde het idee dat corona in China zou blijven. We betrekken veel materiaal uit China en dat zou kunnen worden beïnvloed, was de gedachte. Ik herinner mij nog heel goed dat toenmalig minister Bruins op tv een briefje voorgeschoteld kreeg en voorlas dat de eerste coronapatiënt in Nederland een feit was. Dat moment maakte indruk op mij. Toch drong de impact pas volledig tot mij door na het afkondigen van de eerste lockdown, eind maart. Toen wist ik dat het serieus was.”

Aan welke knoppen in je bedrijf ben je zelf direct gaan draaien toen corona kwam?
Matthijs geeft aan dat niet direct de consequenties voor de drie bedrijven vallend onder Hanzestrohm waren te overzien: “Eenvoudigweg omdat we deze situatie niet eerder hadden meegemaakt. We hadden snel en goed contact met onze banken, accountants en onze brancheverenigingen Fedet en FME. Het eensluidende advies was: denken in scenario’s, van redelijk tot heel dramatisch. Die scenario’s hebben we uitgewerkt en daar maatregelen op genomen.”

Welke impact heeft corona op jullie bedrijfsactiviteiten?
“Gelukkig zijn we vrij snel weer teruggeveerd naar een redelijk niveau van onze normale businessomvang. Ook dankzij goede afspraken tussen de brancheverenigingen die actief zijn rondom de bouw en installatie en de overheid. April en mei verliepen moeizaam, maar al in juni zagen we het kantelmoment en concentreerden wij ons op het garanderen van alle leveranties.”

Welke impact heeft corona op jullie organisatie?
Ook Hanzestrohm besloot de medewerkers snel thuis te laten werken: “Dat lukte razendsnel omdat we een heel stabiele onderliggende backbone hebben. In no time kon iedereen thuiswerken, uitgezonderd uiteraard de collega’s in de productie, logistiek en in ons kalibratielaboratorium van KWx in Oud-Beijerland. Hen hebben we gevraagd in ploegendiensten te gaan werken en konden we gelukkig alle medewerkers aan boord houden. We hebben van niemand afscheid hoeven nemen.” Wel was de consequentie van corona dat vanaf dag één er geen klant meer werd bezocht: “We doen ál ons werk digitaal vanuit huis en kantoor. De deur is dicht en we gaan alleen in uitzonderlijke gevallen op bezoek of ontvangen we mensen.”

Matthijs geeft wel een complicerende factor aan: “Uitgerekend vlak voor coronatijd waren we aan het nieuwbouwen: een nieuw logistiek pand met een prachtig kantoorgebouw. Het plan was dit april, mei 2020 op te leveren en in gebruik te nemen. Dit werd uiteindelijk juni. Vanuit drie locaties in Zwolle geeft ons dit de unieke kans iedereen op één locatie te huisvesten. Maar helaas door corona zijn we er nog nooit met z’n allen geweest! Kortom, een groot en mooi pand, op alles voorbereid, maar we zitten er vooralsnog met een heel beperkte bezetting. Een teleurstelling, want we hadden er heel lang naar uitgekeken om met z’n allen vanuit één pand te kunnen werken.”

Investeren in instroom zoals met stages staat onder druk. Lukt het jullie toch om deze activiteiten op peil te houden? Matthijs is een groot voorstander van stages in zijn bedrijven, hij is immers niet voor niets zo nauw verbonden aan de Vrienden van Techniek: “Juist nú willen we er alles aan doen om de jongeren toch een plek te geven. In ieder geval om hen de kans te bieden wat zij leren op school ook in de praktijk toe te passen. Daarom hebben we bewust ervoor gekozen stages door te laten gaan. Wel werken stagiaires voor een deel vanuit huis. Dat kán ook omdat we niet actief in de bouw aan het installeren zijn. Wij werken veelal vanuit kantoor en logistiek en vanuit een dienst als kalibratie. Ook eind januari van dit jaar hebben we 7 nieuwe stagiairs aangenomen, om te helpen voorkomen dat zij vertragen in wat zij aan het leren zijn.”

Heb je veel contact met collega-bedrijven om van elkaar te leren en elkaar te steunen of is het nu toch even ‘ieder voor zich’?
“Ik merk dat we ons veelal opsluiten in onze thuiswerkplek. Des te meer behoefte heb ik dan om juist contact te hebben met andere partijen. Neem het netwerk van Fedet en de Vrienden van Techniek. De bestuursleden bellen regelmatig met elkaar om even te polsen hoe het gaat. Een mooi moment om te toetsen hoe het hen vergaat in deze uitdagende tijden. Ook zitten wij vanuit Hanzestrohm in een netwerk van internationale leveranciers dat wij in Nederland vertegenwoordigen. Ook die internationale partners zoeken we meer op en eveneens zijn we de contacten met onze Nederlandse klanten digitaal gaan intensiveren. Allemaal bedoeld om gevoel met elkaar te houden vanuit de vraag: waar gaat het naartoe? En ook: hoe kunnen we samen zaken afstemmen om hier met elkaar zo goed mogelijk doorheen te komen? Kortom, op meerdere vlakken hebben we onze contacten geïntensiveerd.”

Houd je in deze spannende situatie eigenlijk nog energie over om te innoveren?
Sociale en technische innovatie is een key issue in de sectoren waarin de drie bedrijven van Hanzestrohm actief zijn. Kreeg die innovatie door corona een knauw? Matthijs: “Naar innovatie kijk ik op twee manieren: technische productinnovatie en sociale innovatie. Kijk je naar sociale innovatie, dan heb je het over hoe je met elkaar heel snel en adequaat inspeelt op plotselinge veranderingen. Deze crisis heeft ons geleerd hoe we rap met elkaar technische innovaties die klaarstaan om gebruikt te worden, ook daadwerkelijk kunnen benutten. Zo is het beeldbellen enorm toegenomen, met veel minder reistijd die we weer in andere nuttige zaken kunnen steken. Ik noem dat sociale innovatie, zoals het niet naar klanten toegaan, maar hen bijvoorbeeld ontmoeten en instrueren via webinars. Sociale innovatie gaat dus over de manier van innoveren van je werk. Kijk, zo’n crisis dwingt je om dingen anders te doen waar je eerder niet aan toekwam of waarbij je uit gewoonte de oude routine bleef volgen. Corona is een disrupter die je onontkoombaar aanzet tot het anders kijken naar de bestaande manier van werken. En wat zo mooi is; we hebben bewezen met elkaar dat ook te kúnnen.”

Daarnaast heeft de productinnovatie door corona heel even stilgelegen, ook omdat iedereen enigszins verlamd raakte door de plotselinge onzekerheid. Matthijs: “Maar al snel hebben we de technische productinnovatie weer volop opgepakt, omdat ik vind dat juist technische innovatie een enorme mentale motor is om je door moeilijke tijden te loodsen. Het gaat niet alleen om vandaag, ook morgen moeten we vernieuwingen kunnen leveren.”

Hoe zie je 2021 zich ontwikkelen ondanks corona? Voor 2021 ziet Matthijs het huidige beeld zich voortzetten: “Voor wat betreft onze bouw gerelateerde orderportefeuille was de tweede helft van 2020 alsof er geen corona was geweest. Kijk ik naar de eerste helft van 2021, specifiek naar alles wat met woningbouw en utiliteit te maken heeft, dan wordt er momenteel volop geïnstalleerd. Ook de vergunningverlening ziet er positief uit, wel met een verschuiving van commercieel vastgoed naar meer logistiek vastgoed. Naar woningbouw is onveranderd enorm veel vraag. Voor 2021 zien wij zich voor onze ogen een uitstekend jaar uitrollen. Met dit positieve gevoel kijk ik ook naar 2022.”

Werken jullie voor klanten die met hun producten grootschalig bekend staan in de maatschappij, zogeheten Wereldmerken? Zo ja, wat betekent dat voor jullie bijdrage aan dat product?
“We werken voor ASML, de wereldwijd bekende chipfabrikant uit Brainport Eindhoven. Daar leveren wij allerlei componenten voor, zoals speciaal kabelmanagement waarvoor ASML op ons vertrouwt voor die specifieke expertise. Mede door ons advies op dit vlak draaien de machines bij ASML daar al jaren uitstekend op. We zijn er trots op aan dit wereldmerk te mogen leveren. Ook tijdens corona ging ons werk voor ASML onverstoord door.”

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Elk techniektalent is welkom. Als het maar jong van hart is!

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Het zit er weer op, de Week van de Techniek

Lees meer »
Samen gaan we het maken!