Good practices op de PABO: Onderzoekend leren observeren op Iselinge

In 2020 moeten basisscholen Wetenschap en Technologie geïntegreerd hebben in hun curriculum. Dat is nog een hele opgave. Ook op pabo’s wordt hard gewerkt om aanstaande leraren toe te rusten voor het geven van onderwijs in Wetenschap en Technologie. Maar hoe kunnen we de toekomstige leraren het beste hierop voorbereiden? Wat is belangrijk om aan te leren en hoe kunnen we dit als lerarenopleiding zo goed mogelijk doen? In een serie blogs geeft Symen van der Zee, lector Wetenschap en Techniek in het onderwijs, inzicht in hoe hij met pabo's aan de slag gaat om de toekomstige leerkrachten klaar te stomen. Dat doet hij aan de hand van good practices. In deze blog: Onderzoekend leren observeren op Hogeschool Iselinge.

Good practices op de pabo: Onderzoekend leren observeren op Iselinge
De studenten van de Hogeschool Iselinge in Doetinchem leren in deze good practice hoe ze onderzoekend leren kunnen observeren. De studenten hebben in groepjes de opdracht gekregen een observatieschema te ontwikkelen, waarmee ze één aspect van onderzoekend leren nauwgezet in beeld kunnen krijgen. Het gaat hierbij om zaken als motivatie, houding, vaardigheden, kennis en zelfbeeld. De opdracht is om leerlingen te observeren die een les Wetenschap & Technologie krijgen op de opleiding. Doel hiervan is inzicht krijgen in het onderzoeksproces van leerlingen en het beter kunnen volgen van de leerlingen in dit proces, zodat je als leerkracht kunt bijsturen waar nodig en wenselijk.

Ontwikkelen en doelbewust oefenen met observeren
In deze good practice zien we duidelijk twee van de drie fasen van het ontwerpmodel voor onderwijs in Wetenschap en Technologie op de pabo terug. De eerste fase die we terugzien, is die van de abstractie. Met behulp van de theorie hebben studenten in groepjes een observatieschema ontwikkeld voor onderzoekend leren. Door dit schema zelf te ontwikkelen, krijgen studenten inzicht in onder meer de houdingen en vaardigheden die van belang zijn bij onderzoekend leren, en worden ze uitgedaagd na te denken over hoe je die concreet kunt waarnemen tijdens de lessen in Wetenschap en Technologie. Deze kennis stelt de studenten vervolgens in staat om beter en gerichter te kijken naar het gedrag van leerlingen tijdens onderzoekend leren, maakt ze meer bewust van hoe het onderzoekend denken en leren bij leerlingen te stimuleren, en draagt ook bij aan hun vermogen om goede lessen Wetenschap en Technologie te ontwikkelen.

Doelbewuste oefening
De tweede fase die we in deze good practice zien, is die van de doelbewuste oefening. Studenten hebben het observatieschema niet alleen ontwikkeld, maar gaan er ook mee aan de slag. Ze oefenen met het waarnemen en analyseren van leerlinggedrag en denken op basis van de uitkomsten na over hoe dit proces te optimaliseren. Het observatieschema is voor de studenten dus ook een reflectie-instrument, die ze helpt bij het ontwerpen en verbeteren van onderwijs in Wetenschap en Technologie. De volgende stap in het leerproces van de studenten, zoals de leraaropleider ook aangeeft, is de benutting van het observatieschema in de eigen basisschoolpraktijk. Ofwel, het doelbewust oefenen met het observeren van leerlingen in de eigen klas.

Kijk hier voor een filmpje. Wat zijn jullie gedachten over de ‘good practice’ van Iselinge? Welke kansen zie je om de good practice te optimaliseren? Laat het TechYouFuture weten.

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Techniekpact Zwolle lanceert interactieve Techniekkaart

Lees meer »
Vrienden van Techniek

TECHNIEKPACT ZWOLLE ZORGT VOOR VERBINDING, MAAR VOORTBESTAAN OP DE TOCHT

Lees meer »
Samen gaan we het maken!