Het is heel verfrissend een dag deskundigheidsbevordering te doen!

Marcelo van der Neut werkt als docent Elektrotechniek aan de Thorbecke SG. In februari liep hij een dag mee op het Deltion College in het kader van deskundigheidsbevordering. Marcelo: “Zo hoop ik een steentje bij te dragen aan het interesseren van mijn leerlingen voor een vervolgopleiding in de techniek.”

Marcelo van der Neut

Marcelo is geboren en getogen in Argentinië, met een Nederlandse vader en Argentijnse moeder. Op zijn 23ste kwam Marcelo naar Nederland. Sinds 2000 is hij actief in het technisch onderwijs en drie jaar geleden begon hij als docent Elektrotechniek aan de Thorbecke SG: “Ik ben bevoegd docent techniek en heb altijd interesse gehad in dingen bedenken en maken met mijn handen. Ik kan dan ook al mijn passie in mijn werk kwijt.”

Bewuste keuze voor meeloopdag Mechatronica
In februari van dit jaar liep Marcelo een stagedag mee op het Deltion College: “De Thorbecke SG bood mij dit aan, maar ook aan alle andere collega’s. We hebben allemaal een dag vrij gekregen om ergens anders te gaan rondsnuffelen. Iedereen was vrij om te kiezen. Ik koos heel bewust om eens te gaan kijken op de vervolgopleiding Mechatronica die veel van mijn leerlingen kiezen na hun tijd op de Thorbecke SG." Mechatronica is de combinatie van de disciplines Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Meet- en regeltechniek. Enerzijds koos Marcelo hiervoor omdat hij wilde weten wat zij dan precies gaan leren, anderzijds vanuit zijn persoonlijke interesse in Mechatronica. Dit schooljaar is PIE gestart, het vernieuwde VMBO. Marcelo: “Dit biedt nog meer mogelijkheden voor de richtingen die binnen Mechatronica worden gebundeld, van elektronica tot en met digitale technieken.”

Geïnspireerd door andere leercultuur
Marcelo was voor het eerst een hele dag op het Deltion: “Via Sandra de Boer werd ik aan een collega van het Deltion gekoppeld. Op een vrijdag in februari werd ik ontvangen en heb ik meegelopen. Ik maakte de lessen mee en heb bijvoorbeeld heel goed gekeken hoe de docent met zijn studenten omging. Deze leerlingen zijn uiteraard ouder dan mijn leerlingen op de Thorbecke SG en hebben bewust een technische vervolgstudie gekozen. Je proeft een toegewijde, gemotiveerde cultuur. Ik zag dat de omgang tussen de studenten onderling en met hun docent meer de sfeer had van zoals het in het bedrijfsleven gaat. In het begin was het wennen voor mij, ook de grotere vrijheid waarbinnen de docenten en leerlingen met elkaar omgaan. Wel voelde ik veel respect voor elkaar en ook viel mij op dat de leerlingen een grotere individuele verantwoordelijkheid hebben. Iedereen volgt een plan en moet de doelen daarbinnen op tijd afronden om zijn of haar diploma te halen.”

Bijzondere ervaring
Marcelo deed nog een bijzondere ervaring op: “Op een bepaald moment op de meeloopdag hielp ik enkele studenten. Ik kende hun manier van werken niet en betrapte mijzelf erop dezelfde fout te maken als mijn eigen leerlingen! Hiermee bedoel ik: direct beginnen aan een opdracht zonder na te denken en de opdracht eerst goed te lezen. Opmerkelijk, want ik spreek mijn eigen leerlingen er vaak op aan niet zo te werken. In die zin was deze dag voor mij een eye opener en zag ik hoe verleidelijk het is in die valkuil te stappen. Daardoor begrijp ik mijn eigen leerlingen weer een stukje beter. Dat is ook de winst van zo’n dag!”

Ook positieve ervaringen andere collega’s
De andere collega’s van Marcelo zijn in februari ook op een dag deskundigheidsbevordering geweest: “Eén van mijn andere collega’s is eveneens naar het Deltion geweest om mee te lopen, maar dan in de richting installatietechniek. We hebben later ervaringen uitgewisseld en ik merkte dat ook hij veel had geleerd op die dag. Ik kan het elke docent aanbevelen eens verfrissend een dagje ergens anders indrukken op te doen, of het nu in het bedrijfsleven of het onderwijs is.”

Enthousiast over de Vrienden van Techniek
Marcelo is enthousiast over het werk van de Vrienden van Techniek: “Ze doen nog veel meer dan het aanbieden van deskundigheidsbevordering. Denk aan de Week van de Techniek en ook de gastlessen. Dat laatste werkt voor kinderen heel inspirerend, om bijvoorbeeld een ervaren monteur op school uit de eerste hand van alles te horen vertellen over techniek. Daarmee kun je de kiem leggen voor een verdere interesse en hopelijk studie in techniek. Met mijn inzet en deelname aan de dag voor deskundigheidsbevordering hoop ik hier mijn steentje aan bij te dragen.”

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

MAKERSFESTIVAL IN ZWOLLE EEN GROOT SUCCES

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Input techniek activiteiten regio Zwolle

Lees meer »
Vrienden van Techniek

EERSTE OPEN BEDRIJVENDAG MARSLANDEN SMAAKT NAAR MEER

Lees meer »
Samen gaan we het maken!