Het profiel D&P creëert de bijzondere kans andersoortige technische thema's aan te bieden

Het Carmel College profileert zich volop met techniek. Docent Jeroen Bomhof is hierin de kartrekker. De leerlingenaantallen bij vooral de nieuwe technische richtingen groeien, zoals voor robotica en 3D vormgeving. Jeroen: “De continue samenwerking met het regionale technische bedrijfsleven hierin vind ik heel belangrijk.”

Gerichte focus vanuit het Carmel College op techniek
Jeroen Bomhof is Docent Natuur & Techniek vmbo op het Carmel College: “Vooral geef ik les aan de onderbouw met een combinatie van de vakken natuurkunde, wiskunde, scheikunde en techniek. In de bovenbouw geef ik technisch gerelateerde D&P lessen.” Jeroen vervult tevens de rol van Onderwijsinnovator profilering bèta & technisch onderwijs: “Die kans kreeg ik drie jaar geleden. Daartoe heb ik de master opleiding leren en innoveren gevolgd. Op het Carmel College was behoefte binnen het vmbo, maar ook bij havo en vwo, aan innoverende docenten die zich concentreren op nieuwe onderwijsontwikkelingen. Die rol heb ik gekregen, met inmiddels de focus op vooral het technische aspect.”

Wisselwerking met innovatieve bedrijfsleven
Hiermee profileert het Carmel College zich in de regio als een school die techniek belangrijk vindt. Jeroen: “Samen met het regionale bedrijfsleven proberen wij hun innovatiekracht de school in te krijgen, bijvoorbeeld door leerlingen concreet aan de slag te laten gaan met innovatievragen vanuit het bedrijfsleven. Daar hebben we intern al geslaagde voorbeelden van. Dat is ook de kracht van ons concept: vooral het innovatieve bedrijfsleven bij de school betrekken en andersom. Uiteraard ben ik bekend met de drie O’s: Overheid, Onderwijs en Ondernemers. Mijn ervaring is dat de overheid er soms wat moeilijk bij is te betrekken. Je komt dan al snel uit bij een subsidie, terwijl ik eerlijk gezegd vind dat onderwijs niet altijd om de vraag naar geld zou moeten gaan. Daarom neig ik meer naar relaties met het bedrijfsleven. Dat gaat snel, vlot en die willen ook heel graag. Heb ik iets dezelfde week nog nodig in de klas? Dan kan dat altijd geregeld worden met de technische bedrijven in onze regio. Daarom investeren we veel energie en tijd in het warm houden van de banden met hen.” Als onderwijsinnovator krijgt Jeroen volop input en voeding vanuit conferenties en workshops: “Daarin speelt de O van overheid juist wel een goede rol voor mij. Die informatievoorziening is vanuit de overheid goed geregeld.”

Meer instroom bij nieuwe technisch georiënteerde vakken
De technische thema’s die het Carmel College nu aanbiedt in de bovenbouw zijn ook meegegroeid met de ontwikkelingen, stipt Jeroen aan: “Van oudsher waren we een traditionele LTS, nu bieden we ook keuzethema’s zoals 3D vormgeving, robotica, podiumtechniek en meer. De aantallen leerlingen die voor deze nieuwe technische studierichtingen kiezen op het Carmel College zien we groeien. De belangstelling neemt toe. We kunnen nog niet inschatten of dit tot een daling van het aantal leerlingen leidt bij de meer traditionele technische thema’s zoals meubel maken.”

Aan de slag met 3D!
Het Carmel College is bijvoorbeeld actief met een kleinschalig project 3D printen. Jeroen: “De leerlingen krijgen eerst een klein stukje theorie en gaan er daarnaast zelf mee aan de slag. Hun vrijheid binnen de projectgroepjes is groot. Ik zie bij dit onderwerp veel niveau- en interesseverschillen. De ene leerling is supersnel met de 3D tekenprogramma’s, een andere leerling heeft weer veel feeling en oplossend vermogen als het om de 3D printer zelf gaat.”

Continu werken aan rol als coach
Jeroen ziet zichzelf in dit project vooral als coach zodra de leerlingen praktisch aan de slag gaan met 3D printen: “In die rol als coach blijf je altijd leren. Het is verleidelijk heel snel terug te vallen in de functie van theorie spuiende docent. Zelf ben ik in die rol van coach nog lang niet uitgeleerd. Je moet blijven schaven aan je eigen didactische innovatie en een voorbeeldfunctie proberen te vervullen. Als onderwijsinnovator moet je niet wild om je heen grijpen en alle nieuwe ontwikkelingen direct willen toepassen in je lessen. Mijn advies aan collega’s is: maak keuzes in wat goed bij jou past en probeer ook te beoordelen welke technische trends blijvend zijn en toegevoegde waarde bieden.”

Profiel Dienstverlening en Producten (D&P)
Het Carmel College is volop actief met het Profiel Dienstverlening en Producten (D&P). Een leerling die dit profiel volgt moet, naast de verplichte vakken, examen doen in twee van de volgende vakken: wiskunde, Nask 1, biologie en economie. Jeroen: “Dit profiel creëert voor opleiders zoals het Carmel College de bijzondere kans andersoortige thema’s aan te bieden. We kunnen het stramien van de voormalige LTS nu loslaten. Je kunt als school vrij kiezen welke keuzethema’s je aanbiedt, zolang je maar voldoet aan de vier kernprofielen. Hierin doet de leerling eindexamen. Daarnaast blijven er twee thema’s overeind per jaar waaruit leerlingen kunnen kiezen om te snuffelen aan andere sectoren. Die kruisbestuiving is heel belangrijk. Het grote voordeel is ook dat je leerlingen die nog niet compleet zijn georiënteerd op techniek niet direct kwijt bent. Neem meisjes, bied je die binnen de technisch/creatieve hoek thema’s aan dan krijg én hou je ze binnen boord. Van groot belang omdat ook meisjes in de techniek een belangrijke kweekvijver worden om in te gaan vissen in de naaste toekomst.”

Succesvol met ‘girls only’ concept
Aanvullend hierop heeft Jeroen nog een ervaringsadvies: “Met een vrouwelijke collega hebben we binnen onze technische thema’s het concept ‘girls only’ neergelegd. Nu eerst in de onderbouw en het lijkt zich nu ook naar de bovenbouw te gaan verplaatsen. Hierbinnen bieden we techniek exclusief aan voor meiden en benaderen hen hierin ook specifiek als meisjes. Dus ook met een vrouwelijke docent. We koppelen er zelfs vrouwelijke rolmodellen uit het regionale technische bedrijfsleven aan die af en toe een gastles komen geven. Die aanpak werkt zó goed dat we uitgingen van 20 aanmeldingen, maar we er uiteindelijk voor die groep 187 kregen! Met deze aanpak komen we los van de stereotype denkbeelden. En met deze aanpak van ons zien we die ontwikkeling nu ook komen binnen de techniek.”

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Twee nieuwe bedrijven bij de Vrienden van Techniek geven hun visie:

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Voortgezet onderwijs, hbo en bedrijfsleven werken samen, doet u mee?

Lees meer »
Samen gaan we het maken!