Het Techniekpact Zwolle gaat ondertekend worden

Het Techniekpact Zwolle gaat ondertekend worden door een groot aantal gewaardeerde en betrokken partijen. Een ontwikkeling die wij vanuit de Vrienden van Techniek toejuichen. Hiermee is het gelukt de handen ineen te slaan tussen een aantal relevante partijen en vervolgens het Techniekpact voor Groot Zwolle op te stellen. Partijen zoals de onderwijsinstellingen, overheid en uiteraard het technische bedrijfsleven.

Het doel van het pact is meer afstemming en samenwerking in de regio te krijgen. Bedoeld om hiermee de vele goede activiteiten die er al zijn voort te zetten en op elkaar af te stemmen. En daar waar nog witte vlekken zijn een goed programma aan te bieden en ondersteuning te bieden bij het opzetten van een organisatie van de activiteiten. In dit Techniekpact zien wij tot onze vreugde programmalijnen en activiteiten terugkomen die wij zelf ook al lang supporten en praktisch uitvoeren.

Betere instroom, betere onderwijsafstemming
Met uiteraard als rode draad dat we een goede instroom houden en ook borgen dat het onderwijs nog beter wordt afgestemd op wat het technische bedrijfsleven vraagt. Maar ook onderschrijft het Techniekpact Zwolle dat er veel waarde wordt gehecht aan mensen die al in de techniek werkzaam zijn. Zij krijgen hiermee de gelegenheid zich continu te vernieuwen om aangesloten te blijven bij alle nieuwe technologieën. De uitvoering van dit Techniekpact Zwolle gaat in vanaf het tweede kwartaal van 2017 plaatsvinden.

Praktische en coördinerende rol
Wij krijgen een praktische en coördinerende rol toebedeeld bij de uitvoering van het Techniekpact in ons huidig werkgebied richting de bedrijven. Dit in samenwerking met een nog door het Techniekpact Zwolle aan te stellen programmamanager. De focus bij deze praktische uitvoering richting de bedrijven zal liggen op de lijnen Kiezen in de Techniek, Leren in de Techniek en Werken in de Techniek. Onze extra rol is dat we ook buiten ons huidige werkgebied gaan helpen, coördineren en uitvoeren. Dit werkgebied is aan te duiden als 20 gemeenten in de regio Groot Zwolle.

De centrale stem vanuit de deelregio´s
Het Techniekpact heeft behoefte aan een stem die namens het bedrijfsleven in de regio spreekt. Techniekpact Zwolle heeft hierin de vrienden van Techniek een extra informatieverzamelende rol toebedeeld. Wij zullen de centrale stem gaan vormen voor alle geluiden die wij waarnemen bij de bedrijven in alle deelregio´s die samen Techniekpact Zwolle vormen. Dit betekent dat we deze kringen zullen bezoeken, om samen het fundament te leggen waarop Vrienden van Techniek één verzameld geluid richting Techniekpact Zwolle kan verwoorden. Voor de bedrijven die bij Vrienden van Techniek zijn aangesloten geldt uiteraard dat we samen met hen als Vrienden van Techniek doorgaan op de door ons al succesvol ingeslagen weg.

Koester de lessen uit de crisis
Tot slot deel ik graag een waarneming met u. De economie trekt stevig aan. In de bouw, en bij de technische bedrijven daar omheen, gaat het nu hard. We zien doorlooptijden, levertijden en werkvoorraad weer oplopen. Mijn advies is dat we de lessen geleerd uit de recente crisis blijven toepassen. Namelijk; continu blijven nadenken en evalueren hoe wij dingen doen. We moeten oog hebben voor de veranderingen in de markt, met de lessen uit de crisis voor ogen. Vooral je medewerkers en collega’s, en de inzet daarop, is belangrijker dan ooit. Ik geef het u graag mee.

Matthijs Breel
Voorzitter Vrienden van Techniek

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Twee nieuwe bedrijven bij de Vrienden van Techniek geven hun visie:

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Voortgezet onderwijs, hbo en bedrijfsleven werken samen, doet u mee?

Lees meer »
Samen gaan we het maken!