"Innovaties zijn vaak technisch gedreven. En dus is technisch talent in de regio Zwolle hartstikke belangrijk"

Sander Polman, innovatieadviseur Kennispoort Regio Zwolle.

Sander Polman

Kennispoort Regio Zwolle is het innovatienetwerk dat zorgt voor (kruis)verbindingen tussen ondernemingen, onderwijs, onderzoek en overheid in de regio Zwolle. Zo stimuleert Kennispoort het samenwerken aan innovaties en het delen van kennis en ervaring. Jaarlijks gaat het in de regio Zwolle om circa 400 innovatie cases. Sander Polman, innovatieadviseur Kennispoort Regio Zwolle: “Techniek is daarbinnen veelal de rode draad, de driver voor innovatie. We moeten dus intensief blijven investeren in de technische competenties en de instroom in techniek.”

Kennispoort Regio Zwolle biedt een betrouwbaar platform waar een team van deskundigen, innovaties van ondernemers professioneel, onafhankelijk en praktijkgericht vooruit helpen. Sander: “Ondernemers uit de regio Zwolle met kansrijke innovatieve ideeën worden door ons begeleid van idee tot realisatie. Wij geven daarmee innovaties een grotere kans van slagen. Innovatieve ideeën die mede dankzij Kennispoort Regio Zwolle succesvol in de praktijk zijn gebracht, zijn voor ons een grote motivatie en voor ondernemers inspiratie om ook te innoveren.”

Concentratie op vier clusters
Kennispoort Regio Zwolle richt zich samen met verbonden clusterorganisaties specifiek op de clusters kunststoffen, health, agro & food en vernieuwend ondernemen. Sander: “Wat je daarbij ziet, is dat in deze vier clusters techniek vaak dé drijvende kracht is voor innovatieve vernieuwing in bedrijven. En wij helpen die bedrijven deze vernieuwing te realiseren. Bij het realiseren van deze vernieuwing zijn we op meerdere fronten heel actief. Om een idee te geven: wij werken aan zo’n 400 innovatie cases per jaar. Daarvan heeft ongeveer de helft betrekking op financiering, bijvoorbeeld om een machine te kunnen bouwen of patent aan te vragen. Circa een kwart van de innovatie cases gaat over samenwerking en partnerships. Samenwerkingen voor bedrijven om een partner te zoeken om samen iets in te vullen wat men zelf niet in huis heeft. Het andere kwart gaat over cases waarbij bedrijven een goed en uitgewerkt idee hebben, en zich afvragen hoe zij dit moeten aanpakken.”

Weloverwogen en samen innoveren in de regio
De ondernemers in de regio Zwolle zijn nuchter en gedreven, vindt Sander: “Ook tijdens de recente crisis hebben zij het iets beter gedaan dan de rest van Nederland. Hun kracht is geweest dat zij ook tijdens de crisis op basis van samenwerkingsverbanden zijn doorgegaan met vernieuwen. Door de crisis zie je wel dat men pas ergens aan begint als men er met elkaar écht in gelooft. De lat ligt dus hoog. Dit betekent dat alleen de allerbeste innovaties boven komen drijven. Kortom, men slaagt erin om samen met beheerste en gedeelde risico’s hele mooie en goed doordachte innovaties op de markt te brengen. Waaraan Kennispoort Regio Zwolle graag een bijdrage levert.”

Ondernemende regio Zwolle
“Het werkgebied van Kennispoort Regio Zwolle strekt zich uit over alle twintig gemeenten binnen de regio Zwolle. Die gemeenten staan samen al jarenlang in de top 3 van de beste economische locaties in Nederland. We zijn op innovatief gebied écht beter dan veel andere regio’s. Wat we zien is dat techniek eigenlijk altijd een grote driver is. Neem de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie. Of kijk naar de ontwikkeling rondom duurzame energie; naast zonnedaken en dergelijke, de actuele en snelle ontwikkeling als het gaat om opslagsystemen waarmee mensen thuis hun zelfopgewekte energie kunnen opslaan. Als spin-off daarvan zien we dat er op installatietechnisch gebied inmiddels een heel andere kennis en kunde nodig is om dat soort installaties goed te installeren en te onderhouden. Vanuit Kennispoort Regio Zwolle werken we daarom goed en nauw samen met scholen en bedrijfsleven om samen heel helder de hiervoor vereiste technische competenties vast te stellen en inhoud te geven. Waarbij een cruciale vraag is: hebben we dat technische talent in de regio? Hiervoor werken wij samen met bijvoorbeeld Hogeschool Windesheim en Deltion College. Onder andere door jaarlijks tal van studenten voor stage en afstuderen in contact te brengen met bedrijven.”

Betere balans in vraag en aanbod technisch talent
De innovatiedrang in onze regio sluit niet altijd aan op de beschikbaarheid van technisch talent, stelt Sander: “Daar zien we verschillen. Daarom willen we vanuit het platform Kennispoort Regio Zwolle samenwerken met onderwijs, ondernemers en overheid. Puur bedoeld om daar een betere balans in te krijgen. Neem e-commerce. We hebben recent een consortium bij elkaar gebracht dat bestaat uit scholen in de regio, maar ook met een aantal leidende bedrijven op het gebied van e-commerce. Het talent dat hier wordt opgeleid op scholen, vertrekt vaak naar Amsterdam. De kunst is hen hier te houden doordat we als innovatieve regio Zwolle écht op de kaart komen te staan. Tegelijkertijd zijn we met de technische bedrijven aan het inventariseren hoe opleidingen beter kunnen aansluiten op wat zij verlangen van hun nieuwe medewerkers.”

Samenwerking met Vrienden van Techniek
Sander is bekend met de Vrienden van Techniek: “We zijn momenteel zelfs met elkaar in gesprek over samenwerking om zo techniek nog meer op de kaart te zetten én te houden bij jonge mensen die gaan studeren. Veel bedrijven die Vriend zijn, hebben tegelijkertijd innovatie cases bij ons lopen. Dus die wisselwerking is er wel degelijk. We komen elkaar in de regio tegen. Vooral vanuit het vraagstuk hoe we technisch onderwijs en bedrijfsleven zó goed mogelijk aan elkaar kunnen koppelen. Met opleidingen die ertoe doen en leerlingen de kans gevend op een baan in de regio die past bij hun competenties. En waardoor we hen niet verliezen aan werkgevers buiten de regio Zwolle. Een concrete actie is dat we bijvoorbeeld vanuit onze functie van klankbord studenten een stage kunnen adviseren bij bedrijven die via Kennispoort Regio Zwolle met een innovatie aan de gang willen. Een student kan dan bijvoorbeeld marktonderzoek doen naar die innovatie of een prototype ontwikkelen. Daarmee leggen we inhoudelijk een contact tussen de student en het bedrijf en hierdoor kunnen tussen beide partijen in de toekomst allerlei mooie zaken gaan ontstaan.”

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Twee nieuwe bedrijven bij de Vrienden van Techniek geven hun visie:

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Voortgezet onderwijs, hbo en bedrijfsleven werken samen, doet u mee?

Lees meer »
Samen gaan we het maken!