Jan Mijnheer overleden, voormalig voorzitter Vrienden van Techniek

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het toch nog plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde oud-voorzitter Jan Mijnheer op 4 oktober 2016.

Jan MijnheerGedurende een periode van 15 jaar is hij actief geweest bij het bestuur van onze stichting, waarvan hij 12 jaar met inzet en gedrevenheid de voorzittershamer heeft gehanteerd.

Grote, persoonlijke betrokkenheid
Nooit op de voorgrond tredend, altijd dienend, de consensus zoekend en altijd oog hebbend voor de persoonlijke achtergrond van relaties. Tot aan het einde toe is hij betrokken geweest bij onze stichting.

Medeleven
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en naaste familieleden.

Het Bestuur en werkgroepleden Stichting Vrienden van Techniek Zwolle en het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf RBPI Overijssel & Gelderland wensen hen veel sterkte en kracht toe om dit verlies te dragen.

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met Sandra de Boer, 06-83541129

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Twee nieuwe bedrijven bij de Vrienden van Techniek geven hun visie:

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Voortgezet onderwijs, hbo en bedrijfsleven werken samen, doet u mee?

Lees meer »
Samen gaan we het maken!