1 november 2018 OBM Oost, een nieuwe oude Vriend

OBM Oost en de Vrienden van Techniek werken al lange tijd samen. Een intensieve uitwisseling van kennis die OBM Oost nu formaliseert door officieel Vriend te worden van de Vrienden van Techniek (VvT). Gerwin Peppelman: “De nieuwe dynamiek binnen VvT is voelbaar en spreekt ook OBM Oost aan.”

Gerwin Peppelman, Directeur OBM Oost:

De huidige visie van de VvT sluit beter aan bij OBM Oost”

Focus op metaalbedrijven

In 2006 is OBM Oost opgericht door de Koninklijke Metaalunie, scholingsfonds OOM en 105 regionale metaalbedrijven. Gerwin Peppelman: “Voldoende én goed opgeleide vakmensen voor de metaalbranche. Dat is waar OBM Oost voor staat. Zonder nieuwe medewerkers staat de toekomst van metaalbedrijven op het spel.” OBM Oost zorgt voor de instroom en het opleiden van (nieuwe) medewerkers voor metaalbedrijven. Gerwin: “En dat stárt uiteraard met jonge mensen enthousiast te maken voor de metaalsector. In samenwerking met ROC's zorgen wij voor vakopleidingen die optimaal aansluiten op de metaalpraktijk. Wij zijn de verbindende schakel tussen metaalbedrijven, hun leerlingen en de school met als doel om van deze leerlingen de nieuwe medewerkers voor de toekomst te maken.”

Genoeg plekken, te weinig leerlingen

Gerwin denkt dat de metaal op het gebied van feitelijke instroom en de behoefte om die te laten stijgen op een gelijk niveau zit als de installatie- en elektrotechnieksector: “Wellicht is de acúte druk in de installatie- en elektrotechnieksector momenteel enigszins groter dan binnen de metaal. In die sectoren heb je voornamelijk in het werk met een projectmatige aanpak te maken, terwijl de metaal meer in continu werk zit. Ook zien we dat onze opleidingsmedewerkers én studenten meer geconcentreerd zijn op één locatie. Maar toch ervaren ook wij het tekort. Om een idee te geven: we zitten dit jaar bij OBM Oost nu op een instroom van 135 leerlingen. We zijn gaan turven en we kwamen met elkaar uit op het aantal van 25 BBL’ers dat we nog zouden kunnen plaatsen op plekken die we alleen al uit ons hoofd konden bedenken. Dit indiceert dat we zelfs nog meer opleidingsplekken in de metaal zouden hebben, maar het ontbreekt ons eenvoudigweg aan de leerlingen hiervoor.”

Meer focus op zij-instroom

Kortom, ook de metaal ervaart een groot tekort aan instroom van jong technisch talent, evenals andere sectoren binnen de Vrienden van Techniek. Gerwin: “Daarom zijn we in de metaalsector mede-initiatiefnemer van diverse trajecten die focussen op zij-instroom. Waarbij we heel gericht mensen uit de kaartenbakken van het UWV en de gemeenten willen betrekken. We roepen in de metaalsector in dit licht ook wel eens schertsenderwijs: van de ING bank naar de CC bank. We doelen daarbij op mensen buiten de metaal met kennis van automatisering die we gericht over willen laten stappen naar een productieomgeving in de metaal. Dit is een voorbeeld van de meerdere kanalen die we momenteel proberen te benutten om instroom te bevorderen.”

Lange samenwerking nu officieel bekrachtigd

OBM Oost en de Vrienden van Techniek werken al lang constructief samen, zoals met de Techniek Experience tijdens de Onderwijsbeurs in november in Zwolle: “Nu worden we ook officieel Vriend, dus lid. We vinden het vanuit OBM Oost belangrijk om direct aangehaakt te blijven bij de instroombevorderende projecten van de Vrienden van Techniek. Van onze zijde verwacht ik dat wij kennis en kunde in kunnen brengen om gezamenlijk vanuit ieder onze eigen sectoren, meer instroom in de techniek op gang te krijgen. Voor de goede orde: we déden uiteraard al langere tijd mee met de diverse instroomprojecten van de VvT, zoals de Week van de Techniek en de Onderwijsbeurs in Zwolle. We schurkten al geruime tijd dicht tegen de VvT aan, en nu is deze samenwerking geformaliseerd en zijn we verheugd nu ook officieel Vriend te zijn.”

“OBM Oost vindt het belangrijk om direct aan te haken bij de instroom-bevorderende projecten van de Vrienden van Techniek”

Enthousiast deelnemer van Techniek Experience

OBM Oost neemt ook dit jaar deel aan de Techniek Experience van de VvT tijdens de Onderwijsbeurs in Zwolle: “Werving van jong technisch talent heeft hier voor ons prioriteit. Er komen veel jongeren die nog een studiekeuze moeten maken en wat is er mooier dan dit laaghangende fruit tijdens de Techniek Experience voor een technische studie en loopbaan te inspireren? We zijn dan ook heel blij met dit doel deel te mogen nemen aan de Techniek Experience.”

Positief over nieuwe ambitie en koers VvT

Gerwin merkt dat de VvT een nieuwe, frisse koers is ingeslagen: “Met Michèl van der Feen en Anneke Reuvers aan boord, en ook Matthijs Breel als voorzitter, proef je overduidelijk een compleet nieuw elan. Daar haakt OBM Oost graag bij aan. De huidige visie van de VvT sluit beter aan bij OBM Oost. Er wordt breder gekeken naar alle sectoren in de techniek. Ook heb ik de indruk dat er nieuwe activiteiten ontwikkeld worden om daadwerkelijk een positief effect te creëren op de instroom van jonge mensen de techniek in. In het verleden werd er elk jaar een vast programma afgewerkt, en was het effect van die zich herhalende projecten niet altijd duidelijk. Nu zit die vibe om kritisch te kijken naar opbrengsten er wel degelijk in bij de VvT.”

Ontgroening samen pareren

Tot slot wil Gerwin graag een signaal afgeven: “Door de ontgroening, de tegenhanger van de vergrijzing, komen er minder jongeren. Ik vind het de taak van de VvT, ook met onze inbreng, om de leerlingen die wel beschikbaar zijn een zo goed mogelijke toekomst te bieden. Dat kan binnen de techniek! Voor veel ouders ver van hun bed, maar als je kinderen creatief met techniek aan de gang ziet, worden ze enthousiast. Ik denk dat het één van de opdrachten is van de VvT, maar ook van OBM Oost, om ervoor te zorgen dat we uit de kleiner wordende populatie jongeren toch een grote groep richting de techniek laten bewegen.”

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

​Vrienden van Techniek en Stadkamer: sterke samenwerking in opbouw

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Succesvolle TechniekExperience 2019

Lees meer »
Samen gaan we het maken!