Persbericht | Uitreiking VCA

Ruim 140 Deltion studenten van de opleidingen Middenkader Engineering en Automatiseringstechniek ontvangen op 25 februari 2016 om 11.00 uur bij Deltion uit handen van Erik Nijhof, directeur Installa-tieWerk Oost & Flevoland en tevens bestuurslid Stichting Vrienden van Techniek hun diploma VCA.

Uitreiking VCA

VCA
De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werk-zaamheden op de werkvloer.

Stichting Vrienden van Techniek
De ‘vrienden’ van de Stichting Vrienden van Techniek stellen deze tegemoetkoming beschikbaar aan de jongeren, met als doel de instroom van jongeren binnen de technische bedrijven te stimuleren. Want om nu en in de toe-komst verzekerd te zijn van voldoende vakbekwaam personeel, moeten nog altijd meer jongeren kiezen voor een technische opleiding. Erik Nijhof zal als vertegenwoordiger van de Stichting Vrienden van Techniek op 25 februari 2016 de diploma’s aan de studenten overhandigden. De Stichting is van mening dat ondanks de huidige economie er in de toekomst voldoende plek voor technische en gemotiveerde jongeren binnen de bedrijven is.

InstalPush regeling
De bekostiging van werkkleding, schoenen en examengelden VCA wordt beschikbaar gesteld vanuit de ‘InstalPush’ regeling. Deze regeling is door het Deltion College en de Stichting Vrienden van Techniek in het leven geroepen om de kwaliteit van stageprocessen in het mbo te waarborgen. Bedrijven die deelnemen aan deze regeling sluiten een samenwerkingsovereenkomst met Deltion, waarin onder meer afspraken worden gemaakt over de invulling van de stage, de begeleiding van de student en de stagebeloning.

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Twee nieuwe bedrijven bij de Vrienden van Techniek geven hun visie:

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Voortgezet onderwijs, hbo en bedrijfsleven werken samen, doet u mee?

Lees meer »
Samen gaan we het maken!