19 juni 2023 Regionale Techniek Bedrijvendag bij LUX038 inspireert en verbindt

De tweede Regionale Techniek Bedrijvendag vond 13 juni plaats bij techniekcentrum LUX038 in Zwolle. Ruim 150 deelnemers uit technische bedrijven, onderwijsinstellingen, sociale partners en O&O fondsen volgden onder leiding van dagvoorzitter Rick Nieman een inspirerend programma. Samen brainstormden deelnemers over de kansen en uitdagingen die op de bouw, infra, installatietechniek en maakindustrie afkomen.

Keynote spreker Mathijs Bouman gaf inzicht in actuele ontwikkelingen rondom innovatie, robotisering en de huidige arbeidsmarkt. “We hebben te maken met een blijvend krappe arbeidsmarkt. De krapte zit vooral bij mensen die geschoold zijn op mbo-niveau 3 of 4. De inactieven zijn bijna op”, schetste Bouman een beeld aan de hand van diagrammen en getallen.


Ook opperde Bouman een aantal manieren om de arbeidsmarktkrapte ‘aan te vallen’. Hij noemde onder andere ‘baanvernietiging’, door gebruik te maken van robotisering en digitalisering. Ook sprak hij over het ‘zoeken naar de ongeschikte kandidaat’. “Ondernemen is opleiden geworden; samen met het mbo en hbo.”

Vervolgens konden de aanwezigen tweemaal een sessie naar keuze bijwonen. Bijvoorbeeld een workshop over dienend leiderschap, robotisering, hybride docentschap of circulair ondernemen. Ook was er een panelgesprek onder leiding van Rick Nieman met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het onderwijs.

De voornaamste conclusie uit het panelgesprek is dat het opleiden van goede mensen een verantwoordelijkheid is van zowel de scholen, brancheorganisaties, ondernemers als werknemers. Het bundelen van krachten is daarvoor noodzakelijk. Ook moeten ondernemers bereid zijn om hun eigen ervaren mensen in te zetten als hybride docent. Dat zal bijdragen aan het succes van hybride techniekcentra als LUX038.

Het programma werd afgesloten met een voorstelling door De Speld Live - waarbij opleidingsmanager Alex Klaassen de Gouden Tapir uitgereikt kreeg - en een netwerkborrel. Het vormde een mooie afsluiting van de succesvolle Regionale Techniek Bedrijvendag.

De Regionale Techniek Bedrijvendag 2023 werd mede mogelijk gemaakt door Techniekpact Regio Zwolle, Upgrade Jezelf, Sectortafel Bouw Regio Zwolle, Sectortafel Techniek & Energietransitie Regio Zwolle, Overijssels Vakmanschap, Windesheim en Deltion College. De dag is één van de vele initiatieven waarmee Deltion samen met partnerorganisaties werkt aan een sterke regionale arbeidsmarkt op het gebied van techniek.

Fotogallerij

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Twee nieuwe bedrijven bij de Vrienden van Techniek geven hun visie:

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Voortgezet onderwijs, hbo en bedrijfsleven werken samen, doet u mee?

Lees meer »
Samen gaan we het maken!