15 juni 2023 René van der Sluis, DGA Van der Sluis Technische Bedrijven

“Ook de instroombevordering van technici vergt een visie op de lange termijn” Van der Sluis Technische Bedrijven uit Genemuiden is een gewaardeerd lid van de Vrienden van Techniek. Na een periode van relatieve windstilte tussen beide partijen ligt er nu het voornemen om intensiever met elkaar samen te werken. René van der Sluis is de derde generatie die als directeur-eigenaar aan het roer staat van Van der Sluis Technische Bedrijven: “Als ik één advies zou hebben voor de Vrienden van Techniek? Dan is dat om al op de basisschool zoveel mogelijk kinderen te interesseren voor techniek, ook meisjes. Dáár ligt het moment waarop we de kiem kunnen leggen voor onze toekomstige technici! Dit keuzemoment kan de Vrienden van Techniek positief helpen beïnvloeden.”

Actief met drie bedrijfstakken

Familiebedrijf Van der Sluis Technische Bedrijven is opgericht in 1934 als hoefsmid/wagenmakerij. René: “Anno 2023 zijn we met drie bedrijfstakken actief op uiteenlopende markten: Installatie, Constructie en Agri. Met elke bedrijfstak zijn we een sterke en betrouwbare partner voor elk integraal en duurzaam (bouw)proces.” De tak Installatietechniek bestaat uit Van der Sluis Woningbouw, Van der Sluis Renovatie, Van der Sluis Utiliteit, Van der Sluis Beheer & Onderhoud, Boer en Van Veen en Versan. René: “Het komt zelden voor dat deze drie bedrijfstakken samenwerken op één project, maar dat deed zich recent wel voor met een heel mooi project “Koestraat” in de binnenstad van Zwolle, samen met Salverda Bouw. Die synergie is heel mooi om te zien.” Het motto van Van der Sluis Technische Bedrijven? ‘Innoverend in techniek’.

Ook gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid

René is een man met visie: “Ik probeer verder te kijken dan morgen. Het is zaak om op tijd je bakens te verzetten. Ook de instroombevordering van technici vergt een visie op de lange termijn.” Welke trend ziet René aankomen? “Alles wat je doet op het terrein van energietransitie, duurzaamheid en klimaat moet je meetbaar maken voor de klant. Alleen met die data ziet een klant of die binnen de wettelijke normen blijft.” René is ondernemer: “Maar gezien ons klimaat voel ik het ook als een persoonlijke verantwoordelijkheid om te helpen een leefbare wereld te houden. Ik zit in een positie waarin ik dat beter kan helpen beïnvloeden dan veel andere mensen. Ik kan mij niet verschuilen achter een leidinggevende, want dat ben ik zelf. Dat gevoel van rentmeesterschap richting de volgende generaties is voor mij een belangrijke motivatie in dit werk.”

Mix tussen vast en flexibel

Op de loonlijst van Van der Sluis Technische Bedrijven staan momenteel 520 medewerkers: “Ook werken we met een flexibele schil, maar die wordt minder. Momenteel telt onze flexibele schil zo’n 160 technici.” Het werkgebied beslaat circa twee derde van Nederland: “We houden maximaal 1,5 uur rijden van Genemuiden aan, maar ook hebben we medewerkers verder in Nederland wonen die vanuit huis naar projecten rijden. Van Friezen en Brabanders tot en met werknemers in IJmuiden.” René kan in drie woorden samenvatten waar de werksfeer voor staat: “Openheid, transparantie en no nonsens. Deze begrippen komen fysiek ook terug in ons in 2020 compleet gerenoveerde en uitgebouwde bedrijfspand in Genemuiden. Ook onze kernwaarden leven we strikt na in elk project: betrouwbaarheid, kwaliteit, betrokkenheid, toekomstgerichtheid en respectvol.”

Veel nieuwe medewerkers op aanbeveling

Technisch talent vinden én binden is ook voor Van der Sluis Technische Bedrijven een permanente uitdaging. René: “Het aantrekken van technici start met een positieve naam in de markt en een grote herkenbaarheid van je bedrijf. Een derde van onze nieuwe mensen wordt aangedragen door onze eigen medewerkers, een heel hoog percentage. Eerder hadden wij al een eigen opleidingscentrum op de locatie Kamperzeedijk, maar die was in onze ogen niet zichtbaar genoeg. Dit heeft afgelopen jaar gerichte aandacht gekregen. Hiervoor heeft Van der Sluis het Techniek OpleidingsPunt (TOP) opgericht, aangekleed en ingericht. TOP is gevestigd in het pand van de Opleidingsvereniging Genemuiden (OVG). Dit is hét opleidingsbedrijf voor de bouw en techniek in de omgeving Genemuiden. Wij nemen daar als mede-eigenaar van het OVG middels TOP de opleiding voor installatietechniek voor onze rekening. Op deze moderne locatie volgen jongeren én zijinstromers hun opleiding voor elektro- en installatietechniek.” Veel leerlingen komen vanaf het vmbo, maar leerlingen en zijinstromers melden zich inmiddels ook rechtstreeks aan. De opleiding binnen TOP is een samenwerking van Van der Sluis en IWNOF.

Eigen aanpak

Wel is de aanpak van TOP anders dan het traditionele BBL-concept. René: “Bij ons is het niet vier dagen werken en één dag naar school. Wij houden de hele ploeg leerlingen vier weken achter elkaar binnen. Ze creëer je veel meer hechte groepsbinding en houd je meer leerlingen binnenboord. Ook breng je in één periode veel meer theorie, praktijk en materialenkennis over, ook over belangrijke zaken zoals veiligheid via VCA. Uiteindelijk kom je met al deze facetten in onze groepsaanpak op een veel hoger niveau uit dan via de traditionele BBL-aanpak van één dag in de week naar school. We geven deze mensen heel veel kansen in de regio op basis van een gedegen technische opleiding. De goed opgeleide en ervaren technicus zal zijn of haar marktwaarde in de toekomst alleen maar zien toenemen. De vraag naar productontwerpers, -makers, -installateurs en servicemonteurs zal alleen maar toenemen.” Leerlingen voor TOP kunnen zich altijd aanmelden via de Van der Sluis Technische Bedrijven.

TOP is geen gesloten bolwerk

Dit opleiden doet TOP samen met Wij Techniek. Een belangrijke partner, benadrukt René: “Ik doe dit niet in mijn eentje, maar vooral in nauwe samenwerking met mijn directieteam, bedrijfsleiders én medewerkers. De kern? We zijn een goede werkgever en willen dat ook uitdragen naar onze nieuwe, toekomstige leerlingen toe. Daarom staan er twee praktijkinstructeurs in TOP die voortkomen uit onze eigen gelederen. Voor henzelf is dit werk ook verrijkend.” René benadrukt graag dat ook collega-installatiebedrijven welkom zijn om bij TOP hun leerlingen op te leiden: “TOP is geen gesloten bolwerk exclusief voor Van der Sluis Technische Bedrijven.”

Advies: focus op basisschool

René is met zijn bedrijf lid van de Vrienden van Techniek: “Maar door mijn drukke agenda gun ik mijzelf te weinig tijd om actief deel te nemen aan de activiteiten en events van de Vrienden van Techniek. Wel zou ik heel graag kennisdelen met de Vrienden van Techniek zoals ik dat ook doe bij Kennispoort Zwolle waarvoor ik gevraagd ben. Daar ben ik trots op. Ik nodig de Vrienden van Techniek uit om ook van onze kennis op het vlak van instroombevordering gebruik te maken. Cruciaal is dat we de jeugd en zijinstromers motiveren om te kiezen voor techniek. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.”

Ontdekwerkplaats CWT

René noemt enthousiast de Ontdekwerkplaats CWT, deze is ook bij OVG in Genemuiden gevestigd. Jongeren van onder andere basisscholen uit groep 6, 7 en 8 ontdekken hier de werelden van techniek, technologie en vakmanschap. René: “Onderzoek wijst uit dat als leerlingen op de basisscholen niet in aanraking komen met techniek zij die techniektalenten ná die basisschoolperiode alsnog maar moeilijk bij zichzelf kunnen ontdekken. Want onbekend maakt onbemind. Daarom ben ik zo blij met de vestiging van de Ontdekwerkplaats CWT, de buren van TOP. Daar ondervinden jonge kinderen dat techniek leuk is en je er van alles mee kunt doen en maken. Let wel: het is geen must dat ze voor techniek kiezen, maar alleen de kennismaking zelf is al een verrijking.” Vanuit die ervaring adviseert René de Vrienden van Techniek om ook veel meer activiteiten te richten op de basisschoolleerlingen, ook op de meisjes: “Zoals ik eerder betoogde: dáár ligt het moment waarop we de kiem kunnen leggen voor onze toekomstige technici! Dat keuzemoment kan de Vrienden van Techniek positief helpen beïnvloeden.”

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Techniekpact Zwolle lanceert interactieve Techniekkaart

Lees meer »
Vrienden van Techniek

TECHNIEKPACT ZWOLLE ZORGT VOOR VERBINDING, MAAR VOORTBESTAAN OP DE TOCHT

Lees meer »
Samen gaan we het maken!