Sfeervol en informeel afscheid Jan Mijnheer

Op donderdag 25 februari is Jan Mijnheer op passende wijze bedankt voor zijn jarenlange inspanningen als voorzitter van de Vrienden van Techniek. De Agnietenhof in Zwolle vulde zich met een mengeling van bestuursleden en heel veel relaties uit het immense netwerk van de Vrienden van Techniek. Zowel afkomstig uit het onderwijs als bedrijfsleven. Ook kon er direct kennis worden gemaakt met zijn opvolger Matthijs Breel. Een gezellig diner sloot het afscheid af.

Op 24 mei 2015 bestond de Stichting Vrienden van Techniek officieel 20 jaar. Gedurende deze periode heeft Jan Mijnheer 15 jaar in het bestuur gezeten waarvan hij 12 jaar met inzet en gedrevenheid de voorzittershamer heeft gehanteerd en medeverantwoordelijk is voor de mooie positie die de Vrienden van Techniek vandaag de dag heeft. In 2015 besloot Jan om de voorzittershamer over te dragen. Daarnaast heeft Jan zich de afgelopen jaren via het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) en Regionaal Beleidsplatform Installatietechniek (RBPI) ingezet voor onze branche.

Kundig voorzitter nam afscheid
In verband met de gezondheid van Jan was een versneld terugtreden eind 2015 noodzakelijk en was een feestelijk moment hieromheen niet op zijn plaats. Recent waren de berichten over de behandelingen weer zodanig dat we Jan toch samen hebben kunnen bedanken voor zijn inspanningen voor onze stichting. Dit hebben we gedaan op donderdag 25 februari 2016 bij De Agnietenberg in Zwolle. In diverse speeches van Robert-Jan de Vries, Berthold van Benthem en Matthijs Breel werd gerefereerd aan de bijzondere wijze waarop Jan Mijnheer al die jaren invulling gaf aan zijn voorzitterschap: nooit op de voorgrond tredend, altijd dienend, de consensus zoekend, en ook altijd oog hebbend voor de persoonlijke achtergrond van relaties. Matthijs Breel in het bijzonder memoreerde nog Jan’s wapenfeit om de naam van de VvE&I te veranderen in die van Vrienden van Techniek. Hiermee de weg plaveiend voor een techniekbrede samenwerking met nieuwe partners. Jan, op zijn beurt, dankte alle aanwezigen voor hun inzet en toewijding aan de goede zaak. Ook wenste hij Matthijs Breel alle succes toe.

Ook vertegenwoordiging vanuit het HBO
Veel relaties namen de gelegenheid te baat om Jan de hand te schudden en om kennis te maken met zijn opvolger Matthijs Breel. Extra bijzonder was dat de vertegenwoordigers vanuit het Windesheim, die sinds kort weer het HBO vertegenwoordigen in het bestuur van de Vrienden van Techniek, ook aanwezig waren.

Informeel diner
Aansluitend op de receptie vond een informeel diner in buffetvorm plaats. Een mooi moment om op informele wijze met relaties uit het netwerk kennis te maken en/of bij te praten. In de volgende editie van onze nieuwsbrief zal Jan Mijnheer nog een inhoudelijk afscheidsinterview geven.

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

MAKERSFESTIVAL IN ZWOLLE EEN GROOT SUCCES

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Input techniek activiteiten regio Zwolle

Lees meer »
Vrienden van Techniek

EERSTE OPEN BEDRIJVENDAG MARSLANDEN SMAAKT NAAR MEER

Lees meer »
Samen gaan we het maken!