23 juni 2020 ​Sterk Techniekonderwijs Regio Zwolle: Eerst stevig voorbereiden, nu gezamenlijk uitvoeren!

Sterk Techniekonderwijs Regio Zwolle is momenteel volop actief met het voorbereiden van alle door de subsidieverstrekker goedgekeurde activiteiten. Het lijkt misschien alsof dit wat onder de radar gebeurt, maar binnen de planning is er inmiddels al veel werk verzet. Vooral de samenwerking vanuit het onderwijs met het Zwolse bedrijfsleven krijgt hierin veel aandacht, benadrukt Marleen Collé, één van de projectleiders: “Hun cofinanciering in dit project maakt heel veel mogelijk.” Het projectteam van STO Regio Zwolle informeert deze ondernemers daarom graag over de actuele stand van zaken. “We komen nu in de fase waarin de bedrijven concreet hun deel kunnen leveren aan de voorgenomen activiteiten.”

Voorwerk volgens plan en planning STO Regio Zwolle verbindt twee cruciale partijen: technisch bedrijfsleven en onderwijs: “Vanuit het onderwijs zijn inmiddels veel werkgroepen aan de slag met het beschrijvende voorwerk voor de activiteiten waar subsidie voor is verstrekt. We pakken deze ingediende en inmiddels goedgekeurde activiteiten nu concreet op én lopen daarmee nog steeds binnen de afgesproken planning. Dit beschrijvende voorwerk moeten we nu eenmaal heel secuur doe, voordat we de samenwerkingspartners, zoals het bedrijfsleven, uitnodigen aan tafel om daadwerkelijk invulling te geven aan deze voorgenomen activiteiten. Het voorwerk ligt er, we gaan nu de bedrijven, die de samenwerking met STO Regio Zwolle hebben geformaliseerd op basis van een samenwerkingsovereenkomst, erbij betrekken.”

Voordeel van grondig voorwerk
In deze fase openbaart zich een heel groot voordeel van al het eerdere werk van STO Regio Zwolle: “We hebben als voorwerk voor de subsidieaanvraag heel grondig onderzoek gedaan naar specifiek de Zwolse uitdaging die er ligt. Zoals het technisch onderwijs en bedrijfsleven nog beter met elkaar verbinden, het opvangen van het gebrek aan technisch talent en ook het beter laten aansluiten van ons onderwijs op een vervolgopleiding en vervolgens op een baan in de regio. Van dit voorwerk profiteren we nu we in de uitvoeringsfase komen; onze activiteiten zijn gebaseerd op verschillende thema’s die hier daadwerkelijk leven en die scope is soms zelfs breder dan die van Sterk Techniekonderwijs. Ook nemen we in de uitvoering het feit mee dat we hier in Zwolle vooral veel MKB-bedrijven kennen, vaak familiebedrijven die graag in de actiestand staan.”

Meedoen? Meld u! Wellicht merken de bedrijven die op basis van cofinanciering een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend met STO Regio Zwolle nog niet zoveel van al dit voorwerk. “Dit leg ik graag uit, om misverstanden te voorkomen. We werken samen met partners die ieder op zich meerdere bedrijven vertegenwoordigen. Neem de Vrienden van Techniek. Zij hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend en ook de co-financiering toegezegd. Maar tegelijkertijd hebben wij niet per definitie één-op-één contact met de technische bedrijven die zijn verenigd onder de vlag van de Vrienden van Techniek. Dit kan ook gelden voor andere deelnemende partners, technische bedrijven die zich in een aantal gevallen hebben verenigd, denk aan OBM Oost. Ik benadruk dat we goede contacten hebben met deze partners en we nodigen hen uit voor concreet overleg over de voorgenomen activiteiten.” Uiteraard is ook de inbreng van individuele bedrijven nog steeds zeer welkom, benadrukt Marleen: “Leest en ziet een deelnemend bedrijf iets over de doelen en activiteiten van STO Regio Zwolle en wil het zelf aanhaken of rechtstreeks aan tafel meepraten? Dan staat de deur van het projectbureau van STO Regio Zwolle wagenwijd open.”

Iedere vraag is welkom
“De snelste weg is dan even een mailtje of belletje naar de samenwerkingspartner die het bedrijf vertegenwoordigt binnen STO Regio Zwolle. Uiteraard kunnen bedrijven ons met al hun vragen ook rechtstreeks benaderen via de contactgegevens aan het eind van dit artikel. We staan open voor alle vragen en beantwoorden die graag persoonlijk aan de telefoon of per mail.”

Nu hét moment voor aanhaken deelnemende bedrijven
De werkgroepen kijken heel goed naar de specifieke bijdragen die de bedrijven vanuit cofinanciering kunnen leveren. Marleen: “Het enthousiasme onder de technische bedrijven om deel te nemen aan STO Regio Zwolle op basis van een samenwerkingsovereenkomst bleek heel groot (bijna 26% cofinanciering boven op het totale subsidiebedrag). Die inzet koesteren wij en nú is het moment om de deelnemende technische bedrijven aan te haken. We gaan nu concretiseren met een hoge mate van praktische inzet van zowel onderwijs als technisch bedrijfsleven. Dat is juist ook de kracht van de aanpak van STO Regio Zwolle en spreekt de technische bedrijven aan. Wat wij belangrijk vinden, is dat er gesproken wordt over iets en dat het daardoor concreter wordt. Dus geen tijd nemen zonder dat er een concrete uitkomst is. We proberen gericht samen te werken.”

Voorbeelden van concrete onderwijsactiviteiten Marleen stipt aan dat er al daadwerkelijk onderwijsactiviteiten onder de vlag van Sterk Techniekonderwijs Regio Zwolle lopen: “We maken bijvoorbeeld nu een Zwolse Keuzegids. De keuzevakken hierin ontwikkelen we samen met de drie deelnemende VO-scholen, Deltion College én uiteraard onze samenwerkingspartners. Elk jaar maken we samen vier nieuwe keuzevakken, een aansprekend voorbeeld van de praktische samenwerking tussen alle betrokken partijen, dus ook het bedrijfsleven.” Een ander inspirerend voorbeeld van een concrete activiteit is het creëren van een leeromgeving genaamd het Techlab, waarin onderwijs voor het vo, maar ook voor het PO zal worden gegeven. Naast de activiteiten die al lopen, vormt ook het begin van schooljaar 2020 – 2021 een ideaal en voor het onderwijs natuurlijk moment om diverse pilots te starten, benadrukt Marleen.

Bijdragen bedrijfsleven krijgen vorm Eveneens de bijdragen van het participerende bedrijfsleven beginnen vorm te krijgen. Zo is met Scania contact gelegd voor een nieuwe keuzemodule ‘Lean’. Verder zal Breman een opleidingsschool openen in Zwolle. Marleen: “Er zijn mensen van STO Regio Zwolle aangehaakt bij de werkgroep en stuurgroep. Deze monitoren of we hier geen activiteiten dubbel gaan doen en vooral ook hoe we ons hierin met alle samenwerkingspartners kunnen verbinden en versterken. Vanuit die insteek haakt Van den Brink Koeltechniek op ons advies bij deze opleidingsschool aan met hun expertise op het vlak van koudetechniek. Breman zal op zijn opleidingsschool een aantal keuzevakken binnen PIE (produceren, installeren en energie) aanbieden. Samenwerkingspartners kunnen met hun expertise elkaar ook versterken en aanvullen. Door Breman en Van den Brink Koeltechniek wordt onderzocht of zij het keuzevak ‘koudetechniek’ samen vorm kunnen geven.

Invloed van corona
Wel is het zo dat enkele fysieke activiteiten die voor de korte termijn gepland stonden, zoals een beroepensafari in juni, door corona moeten worden opgeschort. Marleen: “Maar dat zullen alle partners begrijpen. We onderzoeken nu hoe we deze activiteit in het najaar kunnen vormgeven, fysiek of online. Dit geldt ook voor de docentprofessionaliseringsstages die we de komende maanden wilden wegzetten. Ook die moeten we door corona uitstellen, maar van uitstel komt geen afstel.”

Sterk samenwerkend STO-bureau Op het bureau van Sterk Techniekonderwijs Regio Zwolle voeren de projectleiders schouder-aan-schouder hun werk uit. Zij vertegenwoordigen de drie VO-scholen verenigd onder de vlag van STO Regio Zwolle. Marleen: “Deze samenwerking is nieuw en niet eerder werkten onze scholen zo intensief samen. Maar we zien nu al dat alles steeds soepeler, effectiever en gemakkelijker verloopt. Ook de directeuren van de drie VO-scholen overleggen elke zes weken, een unieke kans voor hen om gezamenlijk over hun onderwijs te overleggen.” Daarnaast is Marleen positief over een mooi neveneffect: “De docenten van de technische richtingen in ons Zwolse onderwijs ontmoeten elkaar nu veel vaker en intensiever dan voorheen. Dat is een groot voordeel dat direct resulteert uit hun deelname aan de verschillende werkgroepen. Uiteraard praten ze dan over Sterk Techniekonderwijs, maar net zo goed over andere issues. Het onderwijsnetwerk in Zwolle binnen het VO, maar ook richting het MBO (het Deltion College), het primair onderwijs en het bedrijfsleven, krijgt hierdoor een enorme impuls, we hopen op een voor de toekomst duurzame wijze.”

Voor al uw vragen: contactgegevens STO Regio Zwolle Mail STO Regio Zwolle: info@sterktechniekzwolle.nl
Telefoonnummer: 06-41412456 Website:www.sterktechniekonderwijs.nl/regio/regio-zwolle

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

STO Zwolle: uitdagende start, inmiddels goed op stoom

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Framing en beeldvorming rondom Techniek

Lees meer »
Vrienden van Techniek

eL-Tec Elektrotechnologie: magneet voor jong technisch talent

Lees meer »
Samen gaan we het maken!