Terugblik innovatie in werving!

"Het technisch onderwijs zag met eigen ogen hoe zij hun leerlingen nog beter kunnen opleiden voor de praktijk" Tom Niens, service manager bij Robertpack Industrial & Packaging Equipment, was op 9 februari de gastheer voor de themabijeenkomst: “We hebben dat als heel leuk ervaren. Het was even afwachten hoe de groepssamenstelling in de praktijk zou uitpakken, maar dat heb ik als positief ervaren. Het was goed om eens inhoudelijk bij te praten met betrokken onderwijsinstellingen, buiten de reguliere contacten voor stages en dergelijke om.” “Het onderwijs bleek erg geïnteresseerd te zijn in wat wij doen in het bedrijfsleven. We hebben gepresenteerd wat wij als technisch bedrijf doen, hoe een proces of project verloopt en welke competenties en expertise we daarvoor bij onze medewerkers verwachten. Het onderwijs krijgt zo een beter beeld, ook voor hun eigen deskundigheidsbevordering, van hoe zij ons daarin kunnen ondersteunen vanuit hun technische opleiding. Die wisselwerking is van groot belang.”

Robert PackTom Niens

"Eigenlijk heb je tijdens dit soort bijeenkomsten altijd belangrijke ontmoetingen”
Alie Smit: “De uitnodiging kwam op mij over als een interessante bijeenkomst. Robertpack bleek een technisch bijzonder bedrijf en overigens het hele programma van deze themabijeenkomst stak goed in elkaar.” “Eveneens heb ik contacten gelegd met andere onderwijsinstellingen en bedrijven. Op dit soort bijeenkomsten heb je eigenlijk altijd belangrijke ontmoetingen, is mijn ervaring. Die dialoog is belangrijk. Ook had ik enkele collega’s meegevraagd, onder andere in het kader van hun deskundigheidsbevordering. Zij deden hier praktijkkennis uit de eerste hand op die zij vervolgens op school kunnen toepassen.

Willy Kemper

“Je zag veel docenten. Een goed signaal in het kader van deskundigheidsbevordering”
Willy Kemper is bestuurslid Vrienden van Techniek: “De kracht van de regio weerspiegelt zich in dit soort bijeenkomsten. Maar graag nodig ik meer ondernemers uit ook lid te worden van Vrienden van Techniek. Ik zie meer beweging in de markt door de betere economie en daardoor krijgen technische bedrijven ook meer de impuls om op zoek te gaan naar nieuwe medewerkers en stagiairs. Je merkt dat ondernemers zich weer actiever gaan opstellen omdat zij straks anders de boot missen.”

“Gelukkig zie ik dat de relatie tussen het technisch onderwijs en het bedrijfsleven de laatste jaren aan binding heeft gewonnen. Het besef dat men elkaar nodig heeft om alle uitdagingen te pareren, is gegroeid. Bij dit soort themabijeenkomsten kom je vaak leidinggevenden uit het onderwijs tegen. Dit keer proefde ik heel sterk dat de docenten van de werkvloer ook aanwezig waren. Zij die elke dag met de leerlingen werken. Hun komst naar de themabijeenkomst, en dus het contact zoeken met het technisch bedrijfsleven, vind ik in het kader van hun deskundigheidsbevordering een heel positief punt. Want het bedrijfsleven speelt tegenwoordig, samen met het onderwijs, ook een rol in de opleiding en vorming van jongeren.”

“De themabijeenkomst was heel zinvol”
“Als school willen wij vraaggestuurd werken. Dus zijn we altijd benieuwd naar wat er leeft op de regionale arbeidsmarkt. Bij Robertpack Industrial & Packaging Equipment BV hoorde ik zaken waarmee ik in de opleiding zeker iets kan. Wel kan de balans onderwijs – bedrijfsleven beter bij dit soort bijeenkomsten. Maar goed, we overleggen ook heel graag met collega-onderwijsinstellingen, zoals over doorlopende leerlijnen basisscholen - VMBO – MBO. Daar was deze bijeenkomst ook een goed moment voor.”

“Door kennisuitwisseling voorkomen we dat we het wiel opnieuw gaan uitvinden. We hebben net de cijfers van het SBB binnen en die geven aan dat er écht in de regio een toekomst is in techniek. Robertpack Industrial & Packaging Equipment BV sluit hier bij aan door te zeggen dat de passie eerst moet komen bij de jeugd en daarna de bijbehorende opleiding. Wel viel mij weer op tijdens de bijeenkomst dat het aandeel vrouwen in techniek nog te laag ligt. Dat moet écht hoger. Tot slot: deskundigheidsbevordering. Dat vindt TalentStad heel belangrijk. Ik kwam dan ook naar de bijeenkomst met een docent om die de kans te geven verder te kijken dan de schoolmuren. Het is voor hen cruciaal om te ervaren wat er momenteel in het technisch bedrijfsleven gebeurt.”

Herman Hempen

“Wat mijn collega’s op deze themabijeenkomst zagen, kunnen zij vervolgens op het Deltion toepassen”
Herman Hempen, opleidingsmanager Deltion College: “Een leuke, nuttige bijeenkomst. Het bedrijfsleven mag van mij zwaarder vertegenwoordigd zijn. Kennisdeling is voor het Deltion van groot belang. En daar is deze bijeenkomst eenmiddel toe. Interessant was dat wij tijdens deze themabijeenkomst bij het ontvangende bedrijf aan de slag gingen met een inpaklijn.”

“We moesten in teamverband nadenken over pakjes in kratten sorteren, stapelen en vervolgens moesten robots die wegzetten. Op het Deltion zijn we nu met een soortgelijk project actief. Die link tussen de themabijeenkomst en wat wij doen, was treffend. We doen overigens op het Deltion volop aan deskundigheidsbevordering. We waren op deze themabijeenkomst dan ook met z’n drieën. Wat mijn collega’s op deze themabijeenkomst zagen, kunnen zij vervolgens op het Deltion toepassen. Dát is de essentie van deskundigheidsbevordering.”

Jorn Nieuwenhout

“Ik heb waardevolle contacten gelegd tijdens de bijeenkomst”
Jorn Nieuwenhout, leerkracht OBS De Krullevaar: “Techniek heeft mijn brede interesse en wil ik nog verder introduceren op onze basisschool in Zwolle. Deze bijeenkomst bijwonen was één van de stappen om kennis te vergaren. Eigenlijk een mooie vorm van deskundigheidsbevordering. Toevallig had ik al eerder met Robertpack contact gehad. Ik doe mee met de First Lego League en zij sponsoren mij daarvoor.” “Ook heb ik goede gesprekken gevoerd met collega’s van andere scholen, heel waardevol. De bijeenkomst heeft mij dus zinvolle contacten opgeleverd. Onder andere een eveneens in techniek geïnteresseerde groepsleider van een andere basisschool. Hij komt zelfs binnenkort op bezoek bij ons. Zo doe je dus heel praktisch aan kennisuitwisseling en kruisbestuiving. Was ik niet naar die bijeenkomst geweest, dan had ik dat contact niet gelegd.”

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Twee nieuwe bedrijven bij de Vrienden van Techniek geven hun visie:

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Voortgezet onderwijs, hbo en bedrijfsleven werken samen, doet u mee?

Lees meer »
Samen gaan we het maken!