6 juni 2024 Twee nieuwe bedrijven bij de Vrienden van Techniek geven hun visie:

“Naast opleiden voor techniek, is er ook veel aandacht nodig voor sociale vaardigheden” Recent mochten de Vrienden van Techniek twee bedrijven noteren als nieuwe vriend: Kuijpers Beveiligingssystemen uit Zwolle en Jansen Installaties Zwolle. De twee vertegenwoordigers van beide bedrijven delen graag hun inzichten, ambities en knelpunten op het vlak van instroombevordering: “Binnen de Vrienden van Techniek is er geen concurrentie. We strijden samen voor instroombevordering in de regio.”

Kuijpers Beveiligingssystemen: veelzijdig actief

Edwin Drenth is Hoofd Projecten bij Kuijpers Beveiligingssystemen voor specifiek de vestiging Zwolle: “Wij zijn actief van sprinklerinstallaties en brandmelding/ontruiming tot en met volledige security. Ook is in Zwolle onze servicetak van utiliteit gevestigd en werkt de Zwolse vestiging voor een deel in de industrie.” Specifiek voor beveiligingstechniek zijn Edwin en zijn ongeveer 20 Zwolse collega’s actief in het grote gebied in Nederland boven de A12. Bij grote projecten werkt Edwin graag samen met de andere vestigingen: “Voor bijvoorbeeld de aanleg van bekabeling maken we gebruik van onze zusterbedrijven. Dat is het voordeel als je een grote totaalinstallateur bent.”

Jansen Installaties Zwolle: extra aandacht voor bijzondere doelgroepen

Bert Wiersema is vestigingsleider bij Jansen Installaties Zwolle: “Vanuit Zwolle zijn we met name sterk met onderhoud en vooral in de kleine utiliteit. Denk aan verduurzaming van gebouwen en het vervangen van luchtbehandelingskasten. Maar we zijn ook actief in nieuwbouw en bij uitbreiding van gebouwen. We werken veel voor allerlei soorten onderwijs in Zwolle, de gemeente Zwolle, welzijnsorganisaties en kinderdagverblijven. Ook werken we rechtstreeks met aannemers op één-op-één klussen.” De doelgroepen van Jansen Installaties Zwolle, zoals onderwijs, vergen extra aandacht als het gaat om een goede afstemming van het werk met de onderwijs- en zorgactiviteiten. Bert: “We stemmen heel goed af met onze opdrachtgevers met als oogmerk zo min mogelijk overlast tijdens bijvoorbeeld de lessen op scholen. Plan-technisch steken we daar de nodige energie in.” Jansen Installaties Zwolle telt in totaal 25 medewerkers met een verdeling van circa 40/60 tussen de collega’s binnen en buiten.

Permanent aandacht voor instroom

Wat voor een type technicus heeft Edwin nodig voor zijn beveiligingsprojecten? “Ik heb mensen nodig uit zowel de Elektronica als de Werktuigbouw, maar ook talenten met een andere achtergrond zijn welkom.” Instroom krijgt ook bij Kuijpers Beveiligingssystemen permanent aandacht. Edwin: “Dit speelt vooral bij bepaalde functies, met name is het een uitdaging om geschikte collega’s te vinden voor de werkvoorbereiding. De reden? Vaak is de functie van werkvoorbereider voor mensen van buiten een loopbaanstap waarbij zij in het begin veel verworvenheden moeten loslaten. Zoals een auto of overurentoeslagen. Dat schrikt veel mensen af om door te stromen naar een functie als werkvoorbereider.”

Contacten met scholen

Kuijpers Beveiligingssystemen onderhoudt goede onderwijscontacten met onder andere het Deltion College: “Daarmee heb je heel goed de midden-opleiding te pakken. Eerder kregen we daar stagiaires van. Helaas verloren we onlangs in Zwolle ons label als Erkend Leerbedrijf omdat onze studiebegeleiders bij ons bedrijf vertrok. Zodra we hiermee weer op peil zijn, zullen we deze erkenning terugkrijgen.” Edwin en zijn collega’s zetten veel in op instroombevordering: “We gaan regelmatig naar scholen toe om interesse te kweken. Een onderdeel daarvan is dat we meisjes proberen te interesseren voor de techniek. Op ons kantoor in Zwolle zijn de dames redelijk goed vertegenwoordigd en zij spelen in deze promotie een rol om meisjes te inspireren om ook eens in de techniek te kijken voor hun loopbaan.”

Belang van samen optrekken

Ook Jansen Installaties Zwolle, onderdeel van Lossergroep, werd recent vriend van de Vrienden van Techniek. Bert: “Ik kende hen niet totdat iemand van de Zwolse ondernemersclub De Marslanden mij benaderde. Anne-Marie Smits kwam praten en we waren overtuigd. Het is gewoon leuk en leerzaam om met andere technische bedrijven uit je stad en regio samen op te trekken rondom de uitdagingen op het vlak van instroom.” Ook Bert laat mogelijke concurrentiële belangen varen binnen de Vrienden van Techniek: “Ik focus daar nooit op. Iedereen is goed in zijn vak. Het mooie van de installatietechniek is dat er meer dan genoeg werk is voor iedereen. We hoeven elkaar niet te beconcurreren, want als één partij in Zwolle al het werk zou krijgen, dan krijgt die dat nooit gedaan.”

Geen concurrentie binnen Vrienden van Techniek

Edwin kende, voordat Kuijpers Beveiligingssystemen zich recent aanmeldde, het totaalplaatje van de Vrienden van Techniek in algemene zin. Edwin: “Mijn collega Ine spreekt mij regelmatig bij over de ontwikkelingen vanuit de Vrienden van Techniek en recent besloten we dan ook daadwerkelijk deel te nemen. Vanuit Zwolle ben ik nu het aanspreekpunt voor de Vrienden van Techniek.” Wat verwacht Edwin van de Vrienden van Techniek? Edwin: “Ik denk dat het brengen en halen is. Enerzijds kunnen we ons bedrijf meer langs deze weg promoten, want in het noorden is Kuijpers nog niet een alom bekende naam, in tegenstelling tot het zuiden van Nederland. Anderzijds hopen we ideeën op te doen voor instroombevordering.” Edwin realiseert zich dat er ook concurrerende bedrijven deelnemen aan de Vrienden van Techniek: “Maar dat mag geen rol spelen, want we staan schouder aan schouder voor hetzelfde doel: meer instroom in de techniek genereren in Zwolle en Omstreken.”

Opvallend veel vrijheid

Bert: “Ik werf en behoud liever een jong techniektalent voor de regio dan voor ons bedrijf. Daarbij geldt: niet iedereen past bij ons bedrijf, de werkvrijheid die je krijgt om je eigen zaken te organiseren is enorm groot.” Bert legt die vrijheid bij Jansen Installaties Zwolle graag nader uit: “Je krijgt je opdracht mee en kan in principe vervolgens helemaal zelf bepalen hoe je de opdracht uitvoert, even kort samenvattend. Je krijgt geen target en wij werken heel veel op regie. Dat betekent dat er ook voor zij-instromers niet heel veel werkdruk op zit. Wat hierbij ook helpt, is het soort werk dat we doen en de flexibiliteit die de klant van ons verwacht. Onze medewerkers gaan blanco naar een klant, moeten ter plekke improviseren en hebben die vrijheid, ook al kan dit meer tijd dan gemiddeld kosten. Door die benadering krijgen zij-instromers de gelegenheid en tijd om te adapteren naar onze branche.”

Inzet op zij-instromers

Kuijpers Beveiligingssystemen koerst niet alleen op meer jong technisch talent. Edwin: “Ook zetten we in op zij-instromers, bijvoorbeeld voor de recente vacature voor werkvoorbereider. Maar bij een zij-instromer is het wel belangrijk wat zij voor die tijd gedaan hebben. Van een krantenbezorger kun je niet verwachten dat die in één keer fittingen kan bestellen. Ik denk dat je in ieder geval als zij-instromer een behoorlijke interesse in en affiniteit met techniek moet hebben om in de technische sector met succes én blijvend in te stromen. Aan de andere kant: we moeten ze niet wegduwen omdat ze in beginsel niets zouden kunnen in de techniek. Zij-instromers moeten we juist in hun kracht zetten met wat ze wél kunnen. Dit betekent dat we het los moeten laten om zij-instromers een totale technische kennis te willen bijbrengen.” Ook neemt Kuijpers Beveiligingssystemen oudere werknemers aan. Edwin: “Onlangs nog een projectleider. Als iemand met zoveel ervaring eenmaal is opgestart, dan heb ik daar geen omkijken meer naar.”

Positief over zij-instromers

Jansen Installaties Zwolle zet ook in op zij-instromers. Bert: “Dat is best wel succesvol. Daar hebben tot nu toe goede ervaringen mee. We hebben momenteel twee dames lopen, allebei afkomstig uit een kantooromgeving. De een was recruiter en de ander deed onder andere een logistieke opleiding. De ene dame loopt nu twee jaar bij ons en de andere is net een halfjaar begonnen. Ook hebben we een zij-instromer vanuit de houtbewerking. Al met al lijkt dit goed te gaan. Een basisvoorwaarde als zij-instromer moet wel zijn dat je geïnteresseerd bent in techniek. Vind je het leuk om een schroevendraaier vast te houden en je bent geïnteresseerd? Dan gaat het hier lukken, vooral ook omdat je in ons bedrijf heel veel vrijheid krijgt, zoals ik eerder noemde.”

Switch in onderwijs niet goed voor instroom

Edwin realiseert zich dat het belangrijk is om ook al leerlingen op de basisschool te interesseren voor techniek. Edwin: “Ook ben ik altijd een fan geweest van het oude systeem LTS – MTS – HTS. Voor iedereen was er destijds geschikt werk. Nu stelt het onderwijs andere prioriteiten en vinden we het belangrijker dat jonge leerlingen bijvoorbeeld Engels leren praten dan dat zij leren hoe zij een draad degelijk moeten aansluiten. Die switch in het onderwijs is niet goed geweest voor de instroombevordering naar technische beroepen. Ook krijgen leerlingen een verkeerd beeld mee, vaak al vanuit huis, over wat er op je wacht als je net van de techniekopleiding komt met betrekking tot een hoge beloningen en minder werkbelasting. De huidige generatie legt veel nadruk op privé en hun persoonlijke belang. Zij weten hierdoor vaak niet wat het is om op het werk gewoon eens goed door te rammen als het project daar om vraagt, een attitudeprobleem, de pareltjes daargelaten. Of, zoals ik het ook weleens zeg: ze denken aan Amerika als het gaat om de mogelijkheden, maar we zijn gewoon Nederland. Onze arbeidsmarkt zit anders in elkaar met veelal routinematige en doorsnee technische handelingen. Dit vertekende beeld bij de jeugd van ‘the sky is the limit’ draagt niet bij aan hun arbeidsethos.”

Gemis aan sociale vaardigheden

Ook Jansen Installaties Zwolle moet extra inzet plegen om de juiste technische medewerkers aan te kunnen trekken. Bert: “We hebben weinig stagelopers van scholen. En wie komt, is niet altijd goed bruikbaar en inzetbaar. Bij de jeugd mis ik sociale vaardigheden. Veel stagiaires zijn snel afgeleid en hebben privé vaak veel op hun bordje. Daarbij hangt het er sterk vanaf waar een leerling vandaan komt. De beste leerlingen zijn toch de jongens en meisjes die in het buitengebied zijn opgegroeid en van hun ouders een bepaald arbeidsethos hebben meegekregen.” Edwin concludeert dat de stagelopers van Deltion College de meeste starterskwaliteit meebrengen.” Wie is er volgens Bert aan zet om iets aan dit houdingsprobleem van veel jongeren te doen? “Het begint bij de ouders, de school kan er ook iets aan doen. En nu zien we dat ook werkgevers steeds meer die rol krijgen.”

Het voordeel van een ervaren collega

Bert gunt elke stagiair of jonge medewerker een oudere collega die het jonge talent wegwijs maakt: “Zo iemand heb ik gelukkig wel gehad op een van mijn eerste werkplekken, een oudere projectleider die mij op tijd tipte om van alles te proberen en te beoordelen en die mij adviseerde bepaalde opleidingen te volgen. Zelf hoop ik nu ook voor de jongere generatie technici zo’n vormende gidsfunctie te kunnen vervullen. Als je de juiste mensen tegenkomt, dan leer je daar alleen maar van.”

Fotogallerij

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Voortgezet onderwijs, hbo en bedrijfsleven werken samen, doet u mee?

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Deltion start nieuwe opleiding Medisch Technicus

Lees meer »
Samen gaan we het maken!