24 oktober 2023 Vacatures

Vacatures VVEI

Om onze doelen te bereiken zoeken we een Penningmeester,

Taken van de penningmeester 'Stichting Vrienden van techniek'

  • - Het opstellen van een begroting van inkomsten en uitgaven voor het komende boekjaar.
  • - Het verrichten van betalingen.
  • - Het versturen van de benodigde facturen aan leden en subsidieverstrekkende instanties.
  • - Het bijhouden van de crediteuren en debiteurenadministratie.
  • - Het versturen van aanmaningen.
  • - Het verwerken van de bankafschriften.
  • - Het bestuur op de hoogte houden van de financiële gezondheid van de stichting.
  • - De benodigde stukken gereedmaken voor de accountant voor het opstellen van de jaarrekening.

Er wordt op dit moment geen boekhoudpakket toegepast, het is een mooi moment om met de komst van een nieuwe penningmeester dit te gaan implementeren. Hiermee wordt het voor de accountant makkelijker om de jaarrekening te maken, bankafschriften kunnen automatische ingelezen worden etc.

Kost het tijd, ja het kost tijd, maar het is erg overzichtelijk en de omvang is gering, als je het bijhoudt ben je er ongeveer 2 tot 3 uur per maand mee bezig.

Het inrichten van een nieuw boekhoudpakket kost iets meer tijd in het beging maar als dat gereed is levert het tijd op in de toekomst.

Vertrouwende hiermee een reëel beeld te hebben gegeven van de werkzaamheden van de penningmeester.

----

Tevens zoeken we een voor het Platform Onderwijs-Technische Installatiebranche Gelderland/Overijssel Iemand uit het bedrijfsleven die feeling heeft met het opleiden van studenten.

Hij of zij moet in de gelegenheid zijn vier keer per jaar (maart/juni/september en december) de vergadering van het platform bij te wonen, deze vergaderingen zijn meestal op woensdagmorgen van 09:30 tot 12:00 uur ergens in Gelderland of Overijssel. Naast deze vergaderingen is het mogelijk dat je je aansluit om in klein comité een actiepunt op je te nemen en is er één keer per jaar een bijeenkomst met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en opleidingsveld.

Thema’s zijn o.a. veranderingen in de techniek en de aanpassingen in het opleiden van (jonge) studenten, mogelijkheden bespreken van subsidie voor het opleiden van bestaande werknemers en anderstaligen.

Het doel van deze bijeenkomsten zijn het verbeteren en op de hoogte brengen van de communicatie tussen werkgevers en opleidingscentra in de technische branche.

Verder worden de leden van dit platform af en toe uitgenodigd om bij bedrijven en opleidingscentra te komen kijken en kennis op te doen.

Al met al een uitstekende gelegenheid om je kennis te verbreden en een bijdrage te leveren aan de communicatie tussen het werkveld en de opleidingscentra.

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Twee nieuwe bedrijven bij de Vrienden van Techniek geven hun visie:

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Voortgezet onderwijs, hbo en bedrijfsleven werken samen, doet u mee?

Lees meer »
Samen gaan we het maken!