14 juli 2022 Voorstellen nieuwe secretaris, Tom Niens (Robertpack)

Robertpack Industrial & Packaging Equipment B.V. in Zwolle is actief lid van de Vrienden van Techniek. Hun manager operations Tom Niens trad, ondanks zijn drukke agenda, enthousiast toe als secretaris tot het bestuur van de Vrienden van Techniek (VvT). Waar staat de VvT nu en wat is Tom’s visie op instroombevordering? Tom: “We leven in een ongekend dynamische tijd. In mijn ogen een goed moment voor de VvT om te laten zien dat we er zijn en wat onze doelen zijn.”

Tom Niens, nieuwe secretaris Vrienden van Techniek:

“De tijd is rijp voor de VvT om haar positie opnieuw te verstevigen”

Direct positief

Tom: “De VvT vroeg mij voor de functie van secretaris. Ik heb geen ervaring met bestuursfuncties, dus is alles nieuw voor mij. Maar ik hoefde niet lang na te denken om ja te zeggen op deze uitdaging. Robertpack is zelf al heel actief met de promotie van techniek onder jonge mensen en werkt nauw samen met scholen. De doelen van de VvT dragen we een warm hart toe en nu draag ik ook graag bestuurlijk mijn steentje bij. Wat de functie exact gaat inhouden, zal ik de komende tijd ervaren. Wel wordt er van mij verwacht om actief input te leveren.”

Goed moment voor opwaartse beweging

De VvT heeft twee jaar corona achter de rug. Hoe staat de VvT ervoor? Tom: “Het is nu in mijn ogen het perfecte moment om weer de wind in de zeilen te krijgen. We leven in een ongekend dynamische tijd: de naweeën van corona, de oorlog in Oekraïne, een lastige toelevering van materialen en uiteraard ook de krappe technische arbeidsmarkt. Je merkt ook dat iedereen zijn agenda weer heel vol ziet lopen. In mijn ogen een goed moment voor de VvT om te laten zien dat we er nog zijn en wat onze doelen zijn. Het is nu het moment voor de VvT om weer volop activiteiten te gaan ontplooien.”

Tijd om een heldere positie in te nemen

De VvT opereert niet alleen; andere techniekinitiatieven zijn ook actief. Hoe kijkt Tom naar deze collega’s? Tom: “Kijk ik vanaf mijn stoel vanuit Robertpack, dan vind ik het persoonlijk heel moeilijk om in te schatten welk initiatief waaraan hangt en op welk initiatief voor techniekpromotie je moet inhaken. Dus vind ik dat de VvT een heel helder en duidelijk beeld moet schetsen naar onze vrienden én de maatschappelijke omgeving. Het is meer dan ooit nodig om goed uit te leggen waar we voor staan en wat onze waarden zijn. En vooral: wat kunnen we voor de leden en toekomstige leden betekenen? We moeten nu goed onze positie innemen en vooral eenduidig communiceren wat onze doelen en acties zijn. Ook is het onze taak om te beoordelen bij welke collega-initiatieven we aanhaken en bij welke niet? De kernvraag is dan: welke meerwaarde biedt het de VvT om mee te doen met andere initiatieven voor techniekpromotie?”

Meer Vrienden van harte welkom

Ook benadrukt Tom graag dat nog meer Vrienden van harte welkom zijn. Tom: “Meer Vrienden betekent een groter netwerk, meer kennis en ook meer mogelijkheden om activiteiten te ontplooien. We hebben duidelijk verwoord welke branches we graag vertegenwoordigen en ik ben ervan overtuigd dat daar zeker nog meer Vrienden te vinden zullen zijn. Wel moeten we hen heel duidelijk weten te vertellen wat onze meerwaarde is: waarom zouden zij als Vriend aanhaken?”

Samenwerken is cruciaal

Graag geeft Tom de volgende vergelijking voor de noodzaak om binnen de VvT samen te werken: “Ik zeg altijd: in techniek werkt niets uit zichzelf, alles is met elkaar verbonden en techniek is altijd afhankelijk van anderen zoals leveranciers. Niemand in de techniek doet het alleen, of je installateur of machinebouwer bent, maakt niet uit. Die vergelijking trek ik graag door naar het vinden en opleiden van medewerkers. Ook daarin kunnen we niet zonder samenwerking en die samenwerking biedt de Vrienden van Techniek. We bijten elkaar niet en kunnen elkaar hierin zelfs versterken. Als ik bij Robertpack studenten rondleid, zeg ik niet: kom hier later werken. Wel zeg ik: denk na of techniek een wereld is voor jou om in te werken. Concurrentie tussen de leden van de VvT speelt geen enkele rol.”

“Je moet voor de jeugd zoveel mogelijktechnische triggermomenten creëren”

Getriggerd door aansprekend voorbeeld

Hoe werd Tom zelf eigenlijk enthousiast voor techniek? “Mijn vader was boer, dus werd ik omringd door techniek. Mijn opa was werkzaam in de techniek en mijn vader raadde mij af om ook boer te worden. Geïnspireerd door mijn opa bezocht ik open dagen van scholen in de techniek. Ik werd getriggerd door een groep studenten die met een techniekopdracht bezig was. Toen werd ik enorm enthousiast en wist ik: ik wil verder in de techniek. Dat zeg ik nu ook: je moet voor de jeugd zoveel mogelijk technische triggermomenten creëren. Want er komt altijd een moment in je jonge leven waarop je iemand iets ziet doen, of je hoort een verhaal, en je denkt: hier kan ik mij 100% in verplaatsen. Het is daarom de taak van de VvT om veel van dit soort triggermomenten te creëren. Het is mijn overtuiging dat welke interesse je ook hebt; je kunt altijd een rol binnen techniek vervullen.”

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

EERSTE OPEN BEDRIJVENDAG MARSLANDEN SMAAKT NAAR MEER

Lees meer »
Samen gaan we het maken!