14 juli 2022 Voorwoord voorzitter Matthijs Breel (Hanzestrohm)

​Hoe zijn dan wél meer jongeren in de techniek te krijgen? Deze kop in het Financieel Dagblad van twee weken geleden trok mijn aandacht, en hoe dan wél! Dit is het thema wat ons als Vrienden van de Techniek al meer dan 25 jaar bezighoudt en waar ook wij niet een pasklaar antwoord op hebben. Even verderop in het bericht wordt Thea Koster, voorzitter van het College van Bestuur van Deltion en landelijk kopvrouw van het Techniekpact geciteerd:“We moeten álles doen wat kan helpen, maar de grote kloof tussen aanwas en vacatures lossen we met de huidige plannen niet meer op.”

Het FD somt een aantal mogelijke oplossingen op en licht deze verder toe.

  • Van jongs af aan beginnen
  • Beperk de vrije studiekeuze
  • Schrap het collegegeld
  • Lerend werken
  • Nieuwe groepen
  • Innovatie

Voor al deze punten is wat te zeggen, maar ze liggen niet allemaal direct binnen ons bereik om ook invloed op uit te oefenen. Waar wij als ondernemers en onderwijs in deze regio wel goed en direct op aan kunnen sluiten, zijn de activiteiten om jong met techniek te beginnen en dit doen we dan ook volop. Ik ben dan ook erg blij met alle activiteiten die het Sterk Techniek Onderwijs (STO) in onze regio’s aan het opzetten is. STO neemt een zeer actieve rol in de verbinding tussen het VMBO en de ondernemers in de techniek uit deze regio, zij organiseren het bezoek van leerlingen aan de bedrijven en maken het mogelijk dat de verbinding tussen de techniekdocenten en het bedrijfsleven gemaakt wordt. Afgelopen voorjaar hebben we ook weer een zeer succesvolle editie van de Week van de Techniek op het Deltion College en aansluitend het Makersfestival mogen organiseren. Kortom, goede stappen om van jongs af aan te beginnen met het planten van het zaadje voor de liefde voor techniek.

Vanuit het bestuur willen we graag een wisseling van de wacht vermelden. Bart Nooter heeft na jaren bestuurslid geweest te zijn, zijn rol als secretaris overgedragen aan Tom Niens. Tom zal zich verderop in deze nieuwsbrief zelf verder voorstellen. We willen Bart bijzonder bedanken voor zijn jarenlange trouwe inzet voor De Vrienden. Hij heeft destijds ook zijn vader, als een van de oprichters van De Vrienden, in het bestuur opgevolgd en daarmee komt er een einde aan de bestuursactiviteiten van Nooter. Bart heeft wel aangegeven dat hij graag vanuit een andere, vrijere rol betrokken blijft en we nog een beroep op zijn kennis en expertise kunnen blijven doen.

Anne-Marie Smits is per 1 mei jl. begonnen als opvolger van Michèl van der Feen. Anne-Marie zal voor velen geen vreemde zijn, omdat ze een achtergrond in onze branche heeft. Ook Anne-Marie zal zich verderop in de nieuwsbrief voorstellen.

De komende tijd willen we, als bestuur aangevuld met Anne-Marie als verbindende netwerker, graag weer eens bij jullie op de koffie komen om bij jullie op te halen wat jullie bezig houdt en wat je graag zou willen, wat wij voor jullie onderneming en de branche in de regio kunnen betekenen.

Een kleine tipje van de sluier, we gaan samen naar het theater. Ik kijk er alvast enorm naar uit!

Voor nu wens ik jullie allen alvast een hele fijne vakantieperiode toe en kijk er naar uit om elkaar weer persoonlijk te gaan ontmoeten.

Matthijs Breel

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Input techniek activiteiten regio Zwolle

Lees meer »
Vrienden van Techniek

EERSTE OPEN BEDRIJVENDAG MARSLANDEN SMAAKT NAAR MEER

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Prijswinnaar PEC Zwolle kaarten

Lees meer »
Samen gaan we het maken!