Wegvallen sponsorgeld week van de techniek leidt tot indringende oproep tot hulp

De Week van de Techniek 2016 komt eraan, van 11 tot en met 16 april. In het najaar van 2015 hebben we de uitnodigingen naar de basisscholen verstuurd. Opnieuw liep de respons storm. Binnen een week zaten we vol. Echter, de financiële situatie rondom de populaire Week van de Techniek is momenteel nóg zorgelijker dan verleden jaar. Dit komt vooral door het dit jaar opnieuw fors wegvallen van sponsorbijdragen. Actie is écht nodig.

Abdullah Demiroglu

Abdullah Demiroglu is lid van de werkgroep voor de Week van de Techniek. Hierin vervult hij de rol van penningmeester: “We zien ook dit jaar dat een aantal bedrijven wegvalt met hun sponsoring en ook brancheverenigingen hebben er geen budget meer voor. We zijn meer dan ooit afhankelijk van het bedrijfsleven.”

Maatregelen
“Uiteraard hebben we maatregelen genomen We hebben dit keer voor het eerst per deelnemende leerling een euro bijdrage van de scholen gevraagd. Dit bleek niet op een drempel te stuiten bij de scholen. De animo vanuit de scholen liep hierdoor gelukkig niet terug. Een positief gegeven. We krijgen 1900 aanmeldingen, maar kunnen helaas 1643 kinderen een plek bieden. Daarmee hebben we dus een financiële bijdrage van € 1.643,- binnen. Tegelijkertijd laten we dit jaar het busvervoer vallen. Ook dit scheelt geld. Toch hebben we met deze acties het begrotingstekort niet helemaal kunnen wegwerken.”

Noodoproep
Abdullah doet een noodoproep: “De Week van de Techniek is een fenomeen, een traditie. We zien nu zelfs dat de scholen willen bijdragen. Daarom doe ik een uiterste oproep aan het bedrijfsleven om te kijken of er bij hen nog enige financiële ruimte is om ons te helpen. Echt, elke bijdrage is welkom. We willen voorkomen dat we onderdelen uit het programma moeten schrappen, zoals organisatoren van de week in andere regio’s nu al noodgedwongen doen. Ik hoop dat bedrijven dit jaar voor de kinderen, en dus de toekomst van techniek, over hun hart strijken.”

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Twee nieuwe bedrijven bij de Vrienden van Techniek geven hun visie:

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Voortgezet onderwijs, hbo en bedrijfsleven werken samen, doet u mee?

Lees meer »
Samen gaan we het maken!