"Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen met techniek kennismaken"

Martijn de Haan is inmiddels 18 jaar docent, zowel op het Thomas a Kempis College als bij JenaXL, onderdeel van datzelfde college. Voor dit college ontwikkelt en coördineert Martijn dit schooljaar, samen met zijn collega Ina Hiehle, techniekstages voor de leerlingen. Gelukkig is er op deze school ruimte gegeven voor het herinrichten van techniekonderwijs.

Martijn de Haan

“Afgelopen jaar zijn we gestart met het opnieuw inrichten van het techniekonderwijs op het Thomas a Kempis College. Nadat we alles opnieuw hebben bekeken, kwamen we tot de conclusie dat we het komende jaar onze leerlingen op stages willen sturen. We willen dat onze leerlingen met de praktijk van de techniek binnen een organisatie gaan kennismaken.”

Technieklessen op het TaKC
Martijn: “Momenteel krijgen alle leerlingen uit alle eerste klassen die theoretisch onderwijs volgen tot en met het Gymnasium techniekles. In de tweede klas krijgen momenteel twee theoretische klassen techniekles, maar dat willen we gaan uitbreiden. Daarnaast is het onze wens om meer techniek aan HAVO- en VWO-leerlingen aan te bieden. Maar dat is nog in ontwikkeling en zal hopelijk na volgend jaar haar beslag krijgen. Want deze leerlingen kunnen ook voor techniek kiezen en daarom vinden we het zo belangrijk dat zij door middel van een stage hier een indruk van kunnen krijgen.”

Alle leerlingen volgen het eerste jaar technieklessen
“Eerstejaars leerlingen krijgen 2 lesuren per week en in het tweede jaar 1 lesuur per week. Het zijn vooral praktische lessen met als leidraad probleemoplossend handelen en systeembenadering. Aankomend jaar willen we graag daarbij het zogeheten LOB, dat staat voor Leerling op Bedrijf aanbieden, oftewel een stage. Wij willen graag dat onze leerlingen met eigen ogen kunnen zien én zelf ervaren in een bedrijf wat er bij techniek komt kijken, zodat zij een breder beeld kunnen ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld bij een heel groot distributiebedrijf zijn, maar ook bij een schoonmaakbedrijf”, aldus Martijn.

In ontwikkeling

“We starten dit jaar voorzichtig door een eendaagse stage te implementeren in het techniekonderwijs. We hebben diverse mensen en bedrijven geraadpleegd over de beste wijze waarop dit geregeld zou kunnen worden. Want het is vaak makkelijker gezegd dan gedaan om stageplekken te vinden. Na enige tijd besloten we dat leerlingen zelf verantwoordelijk dienen te zijn voor het vinden van een stageplek. Dat zien wij in de brede zin; het kan wat ons betreft ook een bedrijf zijn dat niet op de gevel heeft staan dat het een technisch bedrijf is, maar in bijna ieder bedrijf is wel een technisch aspect te vinden. Bovendien sturen wij de leerlingen aan om hun stageplek via hun directe omgeving te zoeken. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan familie, vrienden en buren. Leerlingen krijgen vervolgens van school uit een vragenlijst mee waarmee zij dus zelf specifiek op zoek moeten gaan naar de technische kanten van het bedrijf”, zo vertelt Martijn.

Ruimte voor bedrijven om zich aan te melden
“Mochten er bedrijven zijn die dit initiatief een warm hart toedragen, dan kunnen zij zich uiteraard bij ons aanmelden. Wij kunnen vervolgens leerlingen die het niet lukt om zelf een stage te regelen bijvoorbeeld aanmelden bij deze bedrijven. Als school denken wij mee over de toekomst van jongeren. En we willen heel graag laten zien dat er op diverse niveaus mogelijkheden zijn voor hen om later een studie te volgen of een baan te zoeken in de techniek. Vooralsnog koersen wij aan op een stagedag in maart 2017, maar dat moeten we intern nog verder uitkristalliseren. Al met al zullen zo’n 170 leerlingen volgend jaar stage lopen”, besluit Martijn.

Interesse?
In stagiaires geïnteresseerde bedrijven kunnen zich aanmelden bij Martijn de Haan, bereikbaar op het mailadres: mdehaan@thomasakempis.nl en op telefoonnummer 06-55842727.

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

MAKERSFESTIVAL IN ZWOLLE EEN GROOT SUCCES

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Input techniek activiteiten regio Zwolle

Lees meer »
Vrienden van Techniek

EERSTE OPEN BEDRIJVENDAG MARSLANDEN SMAAKT NAAR MEER

Lees meer »
Samen gaan we het maken!