Onze doelstellingen Wat willen we bereiken?

De Vrienden van Techniek heeft drie doelstellingen: de instroom in het technisch onderwijs vergroten, de kwaliteit van de (praktijk)lessen waarborgen en toekomstige en huidige technici blijvend boeien en binden.

Over Vrienden van Techniek - Onze doelstelingen

Instroom vergroten Leerlingen prikkelen

Wij willen de leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs interesseren voor de technische sector. Dit doen we door het technische bedrijfsleven en het primaire, voortgezette en technische beroepsonderwijs met elkaar te verbinden. Zo zorgen we voor boeiend onderwijs en prikkelende activiteiten, die de instroom in technische opleidingen vergroot.

Over Vrienden van Techniek - Missie & visie - Instroom vergroten

Kwaliteit waarborgen Kennis actueel houden

Wij willen de inhoud en kwaliteit van de opleidingen optimaal laten aansluiten op de voortdurend veranderende wensen van het technische bedrijfsleven. Dit doen we door de krachten van het technische bedrijfsleven en het voortgezette en technische beroepsonderwijs te bundelen. Zo zorgen we vanuit kennisdeling voor een kwalitatief en actueel opleidingsaanbod.

Over Vrienden van Techniek - Missie & visie - Kwaliteit waarborgen

Blijvend boeien en binden Op- en bijscholing aanbieden

Wij willen de mensen die gekozen hebben voor de techniek of willen instromen binnen de techniek binden en boeien door op- en bijscholing en goed werkgeverschap. Door de behoeften van het technische bedrijfsleven af te stemmen op het opleidingsaanbod, zorgen we voor een duurzame inzetbaarheid van technici.

Over Vrienden van Techniek - Missie & visie - Op- en bijscholing aanbieden
Wij vergroten de instroom in het technisch onderwijs!
Samen gaan we het maken!