Enorm bedankt voor uw gepassioneerde inzet in 2016!

De Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van Techniek vond maandag 28 november plaats, voorafgaand aan de Expertmeeting. Ruim 20 aanwezigen vormden een evenwichtige afspiegeling van zowel leden als Bestuur. Erik Nijhof gaf als vervanger van penningmeester Leon Hofman een bondig overzicht van de financiële situatie.

Matthijs Breel

Over 2016 realiseren we de geplande begroting, inclusief de nog tot het laatste moment spannende begroting voor het Techniekplein. Bijna alle geplande activiteiten hebben wij weten uit te voeren in een actierijk 2016. Graag breng ik daarvoor mijn complimenten over aan de vele betrokkenen, waarvan het leeuwendeel onvermoeibare vrijwilligers.

Uitmuntende inzet
Bijvoorbeeld de inzet op de Week van de Techniek vanuit alle betrokken partijen en vrijwilligers is een vermelding waard. Evenals het Techniekplein en de vele stages in het bedrijfsleven, bedrijfsbezoeken en meer. Ik kan het als volgt samenvatten: we hebben in 2016 kúnnen doen wat we wílden doen. We zijn doeners in hart en nieren en dat bleek ook dit jaar. Wel teren we in op ons eigen vermogen en komt daarmee de bodem van de kas in zicht. Een actuele uitdaging is dat we inmiddels hard werken aan ons Activiteitenplan 2017, zonder dat er op dit moment voor heel 2017 zicht is op alle daarvoor benodigde middelen. Een uitdaging voor het komende jaar waarvoor wij uiteraard al wel een aantal acties hebben uitgezet.

HBO opnieuw aan bestuurstafel
Na de bespreking van de financiën en het Activiteitenplan 2016 passeerden in de ALV enkele bestuurlijke zaken de revue. Vooral verheugd zijn wij dat Windesheim weer een zetel inneemt aan de bestuurstafel vanuit het HBO. Hiermee hebben we ook de doorlopende lijn aan onze bestuurstafel opnieuw goed geborgd. De contacten die we nu al zien tussen HBO en MBO zijn in beginsel zeer verheugend en inspirerend.

Naamsverandering
Uiteraard zal onze naamsverandering u niet zijn ontgaan. Van Vrienden van de Elektro- en Installatietechniek zijn we overgegaan naar Vrienden van Techniek. Dit is inmiddels vastgelegd in een statutair concept dat op een nader te bepalen moment zal worden afgehandeld.

Bestuursvergaderingen haken in het veld aan bij laatste ontwikkelingen
Goed om te melden is dat wij onze bestuursvergaderingen steeds vaker ‘on tour’ lokaliseren, zoals bij VvT lid Hemmink en recent ook bij het project FRIS. Bedoeld om ter plekke op te snuiven wat er speelt en hoe men, zoals in project FRIS, activiteiten uit zowel onderwijs als bedrijfsleven met elkaar verbindt. De bestuursvergadering op 12 december vond bijvoorbeeld plaats bij Windesheim. Inclusief een college over hoe BIM heel mooi in de praktijk wordt toegepast. Vanuit de verschillende partijen vertegenwoordigd in ons bestuur proberen we zo heel hands on aangehaakt te blijven bij de nieuwste ontwikkelingen op ons terrein. Zeer inspirerend!

Enorm bedankt voor uw gepassioneerde inzet
Tot slot: het einde van 2016 nadert. Graag dank ik langs deze weg iedereen die zich in 2016 vol passie heeft ingezet voor de realisatie van onze vele activiteiten. Vooral denk ik hierbij aan de vele vrijwilligers waarop het uiteindelijke succes van de VvT voor een heel groot deel is gebaseerd.

Ik wens u allen rust en bezinning rondom de kerst toe. Opdat wij ons volgend jaar met veel plezier en energie weer samen kunnen inzetten voor de prachtige discipline die techniek is!

Matthijs Breel
Voorzitter Vrienden van Techniek

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

Twee nieuwe bedrijven bij de Vrienden van Techniek geven hun visie:

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Voortgezet onderwijs, hbo en bedrijfsleven werken samen, doet u mee?

Lees meer »
Samen gaan we het maken!