Help mee de toekomstige vakman en vakvrouw goed op te leiden!

Scholingstraject "Docenten- en instructeurspool Technische Installatiebranche"

De leerlingen die nu worden opgeleid zijn de toekomst van de branche. Maar hoe vanzelfsprekend is een goede opleiding? Er doemt immers een groot probleem op: veel mbo-scholen verwachten binnen vijf jaar een groot tekort aan techniekdocenten. Het Platform Technische Installatiebranche-Onderwijs Gelderland Overijssel en ONE doen daarom een beroep op de installatiebedrijven in de regio. Help mee de leerlingen van nu de bagage mee te geven voor de toekomst. Zo weten we zeker dat hun kennis en vaardigheden passen bij wat er nodig is in de bedrijven!

Scholen verwachten dat de komende vijf jaar een groot tekort ontstaat aan techniekdocenten. Dit tekort wordt vooral veroorzaakt doordat veel docenten de komende tijd met pensioen gaan zonder dat er vervangers klaar staan. Maar ook de groeiende studentenaantallen en een aantrekkende economische groei zorgen ervoor dat de tekorten echt nijpend worden. Dit blijkt uit onderzoek van de MBO Raad naar mogelijke tekorten aan docenten en instructeurs bij technische MBO-opleidingen. Ook het Techniekpact heeft inmiddels dit probleem gesignaleerd en geagendeerd. Maar er is op korte termijn een oplossing nodig!

Regio in actie
OTIB, RBPI Gelderland / Overijssel, werkgevers, acht ROC's en de overige partijen die samenwerken binnen Het Platform Technische Installatiebranche-Onderwijs Gelderland Overijssel én ONE (een publiek private samenwerking waarin de Technische Installatiebranche en het onderwijs gezamenlijk optrekken) willen werken aan een oplossing voor dit tekort. De toch al schaarse technische vakmensen moeten tenslotte opgeleid worden door goede gekwalificeerde docenten en instructeurs. Samen met de bedrijven in de regio zal een nieuwe docenten- en instructeurspool worden opgericht. Naast het feit dat zo de tekorten kunnen worden opgevuld, is er ook het voordeel dat deze nieuwe onderwijsgevenden hun actuele praktijkkennis en -ervaringen kunnen delen met leerlingen en collega onderwijsgevenden.

Voordelen voor u als werkgever
Als u uw medewerkers de mogelijkheid geeft om hun kennis en ervaring in te zetten voor de nieuwe generatie installateurs, draagt u actief bij aan de opleiding van wellicht úw nieuwe medewerker. Maar u staat ook garant voor een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Er zijn meer voordelen:

 • U stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van de betrokken medewerker
 • U geeft een impuls aan het opleidingsklimaat binnen de organisatie
 • U haalt nieuwe en andersoortige kennis in uw bedrijf
 • U realiseert een directe link met het netwerk van potentiële toekomstige vakmensen (de leerlingen) en het beroepsonderwijs
 • U krijgt binnen uw organisatie een gekwalificeerde praktijkopleider en examinator erbij
 • U kunt gebruik maken van een opleidingsvergoeding voor de deelnemer


  Doen uw medewerkers mee?
 • Het Platform wil in september 2016 starten met het scholingstraject "Pedagogisch Didactisch Diploma" (PDD) en doet daarom een dringend beroep op de installatiebedrijven in de regio. Draag uw medewerkers voor en geef hen een unieke mogelijkheid om bij te dragen aan de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. Uw medewerkers beschikken over minimaal een technische opleiding op MBO-4 niveau (voorkeur HBO) en hebben een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. Ze zijn tevens gemotiveerd om in eerste instantie mee te lopen (stage) binnen het onderwijs en in een later stadium gastlessen en workshops te verzorgen. De opbrengst van deelname aan de docentenpool is groot; medewerkers:

 • kunnen (technische) kennis, vaardigheden en attitudes overdragen
 • organiseren scholingsactiviteiten
 • verzorgen trainingen en cursussen
 • coachen andere medewerkers
 • ontwikkelen lesmateriaal
 • begeleiden zelfstandig werken

 • We zijn op zoek naar minimaal 12 deelnemers voor de eerste groep. Uw medewerker is twee dagdelen per week beschikbaar gedurende één schooljaar (september t/m juni). Afhankelijk van de opleidingsplaats(en) gaat de voorkeur hierbij uit naar de middag en de avond zodat zowel de werkgever als de deelnemer één dagdeel investeren in de fysieke opleiding (12 x middag - avond), stage (80 uur) en een aantal kennisbijeenkomsten.

  OTIB, het opleidings- en ontwikkelfonds van de Technische Installatiebranche, biedt dit traject i.s.m. RBPI Gelderland / Overijssel kosteloos aan. Reiskosten en "verleturen" kunnen niet vergoed worden.

  Meer informatie:
  Hans Haring (projectmanager Platform Branche Onderwijs Technische Installatiebranche
  Gelderland / Overijssel)
  Telefoon: 06 51 29 24 82
  Email: h.haring@rbpi.nl

  Actueel Waar werken we momenteel aan?

  Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

  Vrienden van Techniek

  Techniekpact Zwolle lanceert interactieve Techniekkaart

  Lees meer »
  Vrienden van Techniek

  TECHNIEKPACT ZWOLLE ZORGT VOOR VERBINDING, MAAR VOORTBESTAAN OP DE TOCHT

  Lees meer »
  Samen gaan we het maken!