Scholingstraject helpt de toekomstige vakman/vrouw goed op te leiden!

Veel mbo-scholen verwachten binnen vijf jaar een groot tekort aan techniekdocenten. Daarom is het van cruciaal belang het aantal techniekdocenten op peil te houden en zelfs uit te breiden. Vanuit de overheid en allerlei instanties wordt hier zwaar op ingezet in beleidsnota’s. Maar de daadwerkelijke plannen dienen uit het werkveld te komen. Een concreet project is het Scholingstraject "Docenten- en instructeurspool Technische Branches”. Ervaren en gemotiveerde vakmensen uit de Installatie- , Metalektro-, of Metaal- en Technieksector worden binnen een jaar opgeleid tot assistent-docent voor technische ROC ’s.

Het verwachte tekort wordt vooral veroorzaakt doordat veel docenten de komende tijd met pensioen gaan zonder dat er vervangers klaar staan. Maar ook de groeiende studentenaantallen en een aantrekkende economische groei maken deze tekorten echt nijpend. Dit blijkt uit onderzoek van de MBO-Raad naar mogelijke tekorten aan docenten en instructeurs bij technische mbo-opleidingen. Ook het Techniekpact heeft inmiddels dit probleem gesignaleerd en geagendeerd.

Regio in actie
Werkgevers in de regio Gelderland en Overijssel worden nu opgeroepen om samen met de 9 ROC ’s en de technische O&O-fondsen (A+O Metalektro, OOM en OTIB) in actie te komen om de nieuwe docenten- en instructeurspool te bemensen.

Naast het feit dat zo de tekorten kunnen worden opgevuld, is er ook het voordeel dat de nu op te leiden groep nieuwe onderwijsgevenden direct vanuit het bedrijfsleven hun actuele praktijkkennis en -ervaringen kunnen delen met leerlingen en collega-onderwijsgevenden.

Opleiden tot assistent-docent
Het scholingstraject (verzorgd door hogeschool Windesheim) leidt de vakmensen uit de technische branches op tot assistent-docent voor een negental technische ROC ’s in Gelderland/Overijssel. De eerste 14 deelnemers vanuit de technische installatiebranche, die in september 2016 startten aan de opleiding voor het Pedagogisch Didactisch Diploma (PDD), staan op het punt om hun certificaat te behalen. De verwachting is dat zij al in het schoolseizoen 2017 – 2018 als assistent-docent hun vakinhoudelijke kennis en vaardigheden inbrengen binnen de 9 ROC ’s uit Gelderland en Overijssel. Hiermee krijgen deze ROC ’s precies in huis waar zij al zo lang om vragen: vakmensen, die actuele kennis uit de technische sector rechtstreeks in hun onderwijslessen kunnen inbrengen.

Zo is zeker dat hun kennis en vaardigheden passen bij wat er nodig is in de bedrijven. Een geweldige win-win situatie.
Bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen dat kenbaar maken bij hun regiomanager van OTIB, A+O Metalektro of OOM.

Men kan ook contact opnemen met projectleider Hans Haring.
E-mail: h.haring@rbpi.nl
Telefoon: 06-51 29 24 82.

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

MAKERSFESTIVAL IN ZWOLLE EEN GROOT SUCCES

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Input techniek activiteiten regio Zwolle

Lees meer »
Vrienden van Techniek

EERSTE OPEN BEDRIJVENDAG MARSLANDEN SMAAKT NAAR MEER

Lees meer »
Samen gaan we het maken!