Tactisch/Strategisch projectleider Michèl van der Feen

Vanuit zijn bedrijf Eye to Eye is Michèl van der Feen actief met strategische marketing en innovatie. Sinds enkele maanden zet hij zijn expertise in als projectleider voor de Vrienden van Techniek: “Mijn focus zal vooral liggen op het vormgeven van de samenwerking met het Techniekpact en het verder versterken van de positie van de Vrienden van Techniek.”

“Wat mij enorm stimuleert, is dat ik in veel gesprekken tot nu toe constateer dat de doelen van de Vrienden van Techniek en het Techniekpact in elkaars verlengde liggen. We kunnen elkaar over-en-weer versterken”, aldus Michèl.

Connectie met ervaring
“Via via werd ik benaderd voor dit werk en ik zag direct een connectie met mijn ervaring, want soortgelijk werk zoals ik nu voor de Vrienden van Techniek mag doen, voer ik ook al een enige tijd uit in de regio Noord-Veluwe. Vanuit die ervaring heb ik inzicht gekregen in hoe bepaalde zaken wel of niet werken, en die know how stel ik nu graag ter beschikking van de Vrienden van Techniek. Ook de regio waarin de VvT opereert, spreekt mij aan: ik zeg altijd, je hebt hier de Randstedelijke dynamiek zonder de nare bijwerkingen. De materie waarvoor de Vrienden van Techniek zich inzetten gaat mij bovendien professioneel én persoonlijk aan het hart, dus deze functie oppakken is daar voor mij een logisch en mooie invulling van.”

Samen doelen voor de toekomst definiëren
Michèl was direct getroffen door het hoge ambitieniveau en het enthousiasme van de Vrienden van Techniek: “Er is ook al heel veel bereikt en heel veel georganiseerd. Wel liggen er een aantal mooie uitdagingen. We weten goed wat we gedaan hebben, en nu gaan we kijken wat we samen nog meer gaan doen en hoe we dat het beste kunnen doen. Kijk, er werken binnen de Vrienden van Techniek allerlei groepen samen, zoals onderwijs, bedrijfsleven en Techniekpact. Mijn inzet zal er onder andere op gericht zijn om de verbinding tussen de samenwerkende partijen nog verder te versterken. Ook wil ik de rollen van alle deelnemende partijen kraakhelder maken en er zo voor zorgen dat elk uur en elke euro van iedereen die er bij betrokken is goed besteed wordt. Er ligt dus een sterk verleden, en samen gaan we nu werken aan een nog sterkere toekomst. Ik hoop hierin een stimulerende en verbindende rol te spelen.”

Weg der geleidelijkheid
Michèl geeft aan dat zijn komst niet betekent dat alles op z’n kop wordt gezet: “Maar we gaan wel kijken of we nog de juiste dingen doen. En of we die juiste dingen ook nog wel op de juiste manier doen. Kortom, een natuurlijk heroverwegingsmoment, niet vanuit de gedachte om alles maar om te gooien, maar om te kijken of wat we al goed doen nog beter kan. De weg der geleidelijkheid dus. Er kunnen misschien zaken afvallen of bijkomen, maar in essentie zal de rode draad gelijk blijven.”

Samenwerking Techniekpact en Vrienden van Techniek
Michèl is verheugd om te zien dat de samenwerking tussen het Techniekpact en de Vrienden van Techniek steeds meer gestalte krijgt: “Wat mij enorm stimuleert, is dat ik constateer dat de doelen van de Vrienden van Techniek en het Techniekpact mooi in elkaars verlengde liggen. Nu is het zaak te bewerkstelligen dat het één het ander versterkt en het ander het één.”

Persoonlijke drijfveer
Michèl is niet alleen professioneel betrokken bij de doelen van de Vrienden van Techniek, maar heeft daar ook persoonlijk feeling mee: “Ik heb twee jongens thuis die moeite hebben binnen het huidige onderwijsstelsel. Echter, neem ik een stukje techniek mee naar huis, dan hoef ik ze niks uit te leggen en hebben ze binnen een paar tellen de werking ervan door en gaan ze ermee aan de slag. Uit een persoonlijke drijfveer ben ik mij daarom enkele jaren geleden ook gaan interesseren voor hoe je bij kinderen hun talenten kunt (laten) ontdekken en deze kunt combineren met techniek. Dan blijken heel veel kinderen, veel meer dan we denken, iets met techniek te hebben. Daar kunnen ze wel hun talenten in kwijt. Op school is het namelijk geen automatisch gegeven dat die talentontwikkeling op andere dan “standaard” vakken wordt gezien. Maar die plek zou het wel ook moeten zijn. Dát is mijn persoonlijke drijfveer in mijn werk voor de Vrienden van Techniek.”

Actueel Waar werken we momenteel aan?

Door de krachten van regionale bedrijven uit de technische sector en scholen uit het primair-, voortgezet- en technisch beroepsonderwijs te bundelen, is er al veel werk uit onze handen gekomen. Hier lees je waar we momenteel aan werken.

Vrienden van Techniek

MAKERSFESTIVAL IN ZWOLLE EEN GROOT SUCCES

Lees meer »
Vrienden van Techniek

Input techniek activiteiten regio Zwolle

Lees meer »
Vrienden van Techniek

EERSTE OPEN BEDRIJVENDAG MARSLANDEN SMAAKT NAAR MEER

Lees meer »
Samen gaan we het maken!